Copy
View this email in your browser

ALV 2020

Beste Vrienden,

Zoals aangekondigd is het dit jaar door de huidige Coronaperikelen helaas niet mogelijk om een ALV Vrienden van Mariënwaerdt op het landgoed te houden. Het bestuur heeft dan ook besloten af te wijken van een reguliere ALV die gepland was voor 31 oktober en daarvoor in de plaats een schriftelijke ALV te houden. Heel spijtig, want het is elk jaar weer een aangenaam contactmoment met de Vrienden!

Schriftelijke ALV: hoe gaan we het doen?
Normaal gesproken vindt de ALV ‘fysiek’ plaats, maar in dit geval ontvangt u de agendapunten en bijlagen via deze mail. Wanneer u op onderstaande knop Agenda en bijlage klikt, openen zich alle benodigde bestanden voor de ledenvergadering.
Agenda en bijlagen

We kunnen ons voorstellen dat u over sommige onderwerpen vragen hebt.
U kunt dan vóór 20 november mailen naar Joanne Bredero,
secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl
 . Bellen mag ook: 06 - 52 06 51 73.


In de bestuursvergadering van 25 november a.s. zal het bestuur alle vragen en opmerkingen doornemen en vervolgens aan alle vrienden schriftelijk antwoord geven.

We begrijpen dat u wellicht niet gelukkig bent met deze vorm van "vergaderen". Het bestuur kan u verzekeren dat wij dit ook niet zijn, maar aangezien we statutair jaarlijks een vergadering dienen te beleggen en gezien de huidige coronaperikelen zien wij geen andere opties.

Vriendelijk dank voor het lezen van de stukken van onze vereniging. Uw vragen en opmerkingen ontvangen wij dus graag voor 20 november!
Vertrouwend op uw begrip voor deze situatie en u een goede gezondheid toewensend,

Cees Bassa,
voorzitter

 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp