Copy
Nieuwsbriefspecial augustus 2018
Bekijk deze mail in uw browser

IMH Bruggen bouwen - Jaarsymposium DAIMH 2018

Met ons dertiende jaarsymposium hopen we u weer met IMH-kennis te verrijken en te inspireren. Niet alleen vanuit bekende perspectieven, maar ook vanuit de muziek, de beeldende kunst en multicultureel perspectief.

Na ruim 20 jaar Infant Mental Health (IMH) in Nederland en 12,5 jaar DAIMH is het tijd om nieuwe bruggen te slaan. Er is namelijk nog veel te doen, zowel binnen de gangbare zorg en de daarin gehanteerde methodieken, als op gemeentelijk en maatschappelijk niveau. Dit verdient bovendien multidisciplinair én transdisciplinair aandacht.

Laten we onze kennis uitbreiden door buiten de grenzen van onze eigen disciplines te kijken. Wat zijn bruikbare nieuwe ontwikkelingen en hoe kunnen we de onderlinge samenwerking verder verbeteren?

Programma

9.00 uur   Ontvangst en inschrijving met koffie en thee

9.30 uur   Opening door voorzitter van de DAIMH.
Prof. dr. Hedwig van Bakel

9.35 uur   Inleidende woorden door dagvoorzitter.
Prof. dr. Anneloes van Baar

9.45 uur  Muziek en het jonge brein: Doet muziek ertoe?
Drs. Artur C. Jaschke
De effecten van muziek op het brein reiken verder dan alleen het vertellen van verhalen. Vooral in een cruciale periode van hersenontwikkeling kunnen de verrijkende factoren van muziek een aanzienlijke invloed hebben op de groei van de hersenen en de cognitieve ontwikkeling. In deze presentatie zullen we de hersenen vanuit een muzikaal oogpunt bekijken, waarbij we de effecten onderzoeken in klinische en niet-klinische pediatrische populaties.

10.30 uur  Mind2Care: Evidence-based e-health tool voor de professional in de geboortezorg.
Prof. dr. Gouke Bonsel
De zorg voor de antenatale en kraamperiode in Nederland kent zijn oorsprong al vroeg in de 20e eeuw.  Kraamzorg kunnen we dan ook met trotseen Nederlandse uitvinding noemen. Gerichte psychische zorg rond de zwangerschap is echter van recenter datum. De integrale aandacht voor psychische problemen, psychosociale problemen en middelengebruik (PPM) is hard nodig. Beide komen veel voor en vormen een enorm risico voor het kind.Tijdens deze lezing zal Bonsel ingaan op deze belangrijke doelgroep en zijn digitale zorgtool introduceren.

11.15 uur  Pauze met koffie en thee

11.45 uur  The Natural Bridge: IMH op Aruba.
Drs. Burcu Korkut
The Natural Bridge was de langste, natuurlijke brug op Aruba, die in 2005 is ingestort. The Natural Bridge is een door koraalkalksteen gevormde brug, die uitgesneden is door de golven in de loop van de jaren. Het instorten van deze brug staat symbool voor het trauma van de kinderen van Casa Cuna en hun gezinnen. Maar ook voor het trauma van het personeel van Casa Cuna, dat in zware omstandigheden werkt en veel leed en teleurstellingen moeten verdragen. De natuurlijke brug staat echter ook symbool voor de enorme (veer)kracht van de kinderen, de gezinnen en het personeel. De grootste brug mag dan ingestort zijn, maar als je bereid bent om iets verder te kijken, zal je, wellicht kleinere, maar net zo prachtige natuurlijke bruggen vinden. In deze lezing wordt omschreven hoe de introductie van de IMH-visie binnen het kindertehuis Casa Cuna verloopt en hoe de IMH-visie een verbindende factor in dit proces is. 

12.30 uur  Lunch
DAIMH-leden worden uitgenodigd voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering om 13.15 uur.

14.15 uur  Wanneer een beeld meer zegt dan 1000 woorden. De kracht van multidisciplinair werken in de moeder-kind behandeling.
Sanne Smit
Aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal van moeders zal Smit inzicht bieden in de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling: Verbinden, holding en veiligheid bieden en verdiepen. Hoe blijf je elkaar vinden, vergroot en behoud je samen het mentaliserend vermogen en moet de ouder-kind relatie centraal staan in de behandeling? Het beeldend werk kan uitkomst bieden, daar waar in de communicatie ruis ontstaat, waar woorden nog niet binnen handbereik zijn of waar andere uitingen zichtbaar zijn die in onderliggende processen spelen. Beeldende therapie verbindt de meer cognitieve processen van gedachten en woorden, aan de diepere, non-verbale gevoels- of ervaringslagen. Het maakt innerlijke belevingen van de patiënt anders zichtbaar en daarmee ook bewerkbaar.

15.00 uur  Pauze met koffie en thee

15.20 uur  Heldere taal bouwt sterke bruggen.
Drs. Minke den Heijer
Infant Mental Health.Determ roept vaak vragende gezichten en verzoeken om uitleg op. Net als andere begrippen die we vanuit de IMH-theorie veel gebruiken. Willen we als IMH-professionals bruggen bouwen om onze kennis op verschillende niveaus in de maatschappij te verspreiden, dan zullen we onze visie in heldere taal moeten overbrengen. Taal die iedereen – niet enkel academici – begrijpt. Tijdens deze lezing vertelt Den Heijer hoe zij de wetenschappelijke IMH-kennis vertaalt naar de praktijk. Welke taal kun je gebruiken? Hoe zorg je ervoor dat de stof op diep niveau begrepen wordt, zodat men er in de praktijk mee verder kan? Op welke manier kan je de luisteraars zo benaderen, dat je mogelijke weerstand tegen gevoelige onderwerpen doorbreekt?

16.05 uur  Ouderbegeleiding bij kinderen met een beperking.
Drs. Irma Uijen de Kleijn en drs. Marloes van Oort
Het krijgen van een kind met een beperking plaatst ouders in een uitzonderingspositie. Er is vaak geen referentiekader, waardoor er onzekerheid over de toekomst kan ontstaan. Het doel van begeleiding is het creëren van een situatie waarin ouders zelf regie behouden en de expertise over de beperking van het kind geïntegreerd wordt in het gezin. Dit is een mooi streven, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. Tijdens deze interactieve lezing gaan we in discussie over thema’s als het invoegen in een gezin, het omgaan met advisering, professionele betrokkenheid en het bespreekbaar maken van een verwerkingsproces van ouders. Hoe kunnen we als hulpverlener aansluiten bij het tempo en de behoefte van ouders? De driehoek hulpverlener, ouder en kind staat hierbij uiteraard centraal. Zo zullen we de dag passend afsluiten, waar Selma Fraiberg ooit het IMH-gedachtegoed mee begon.

16.50 uur  Afsluiting door dagvoorzitter

17.00 uur  Borrel, U wordt van harte uitgenodigd voor de borrel in het restaurant van Groot Kievitsdal.

Accreditatie

Bij deelname aan het symposium ontvangt u 6 punten voor DAIMH-herregistratie en er is accreditatie aangevraagd bij de NIP, ABSG, FGzP, NVO, NVvP, NVRG en NvK.

Kosten

De inschrijvingskosten voor het jaarsymposium bedragen € 195,- bij inschrijving voor 1 september. Dit is inclusief lunch en de IMH-uitgave van het tijdschrift Kinder- en Jeugd Psychotherapie, aangeboden door de VKJP. Na 1 september bedragen de inschrijvingskosten € 220.
Leden van DAIMH en WAIMH Vlaanderen krijgen € 45,- korting op de inschrijfkosten. Wordt u ter plekke lid, dan gaat de korting direct in!

Locatie

Het DAIMH-symposium vindt plaats in Baarn in Landgoed Groot Kievitsdal.

Inschrijving

Inschrijven kan via deze link.

Oogst 12,5 jaar in vogelvlucht

Vereniging DAIMH biedt een onderkomen aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters en kleuters. Sinds de oprichting heeft DAIMH niet stilgestaan. Lees verder >

Onze gegevens 

Vereniging DAIMH
Schuttershoeflaan 24
3832 GS Leusden

Web: www.daimh.nl
E-mail: info@daimh.nl

Copyright © DAIMH
Alle rechten voorbehouden

Heeft u nieuws te melden, laat het ons weten via info@daimh.nl

Update jouw profiel of Uitschrijven van deze nieuwsbrief
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging DAIMH · Schutterhoeflaan 24 · Leusden, 3832 GS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp