Copy
Nieuwsbrief november 2018
Bekijk deze mail in uw browser

Grote opkomst Jaarsymposium DAIMH

Op 5 oktober vond het 13e Jaarsymposium van de DAIMH met de titel ‘Bruggenbouwen’ plaats. Middels een afwisselend programma met inspirerende sprekers werden er mooie bruggen gebouwd tussen verschillende disciplines en onderwerpen. Daarnaast was het een geweldig samenzijn van vele IMH-specialisten, IMH geïnteresseerden en zelfs deelnemers uit het buitenland. Brigitte de Jong – die recent de tweejarige IMH-opleiding heeft afgerond – heeft voor de Daimh een mooi verslag gemaakt van de hele dag. Lees verder >

Algemene Ledenvergadering

Op 5 oktober vond ook de Algemene Ledenvergadering plaats. De DAIMH was aangenaam  verrast met een opkomst van meer dan 50 leden en ervaart hun betrokkenheid als zeer positief. Verschillende grotere en kleinere punten zijn aan bod gekomen en er kan door het bestuur weer verder gewerkt worden aan de belangrijke thema’s. Komende maanden vindt er verdere verkenning plaats over het lidmaatschap en de registraties binnen de vereniging. Het verslag van de ledenvergadering zal na goedkeuring te vinden zijn bij het ledendeel op onze website.

DAIMH blij met actieprogramma Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. DAIMH omarmt dan ook het actieprogramma Kansrijke Start dat minister Hugo de Jonge (VWS) recent lanceerde. Jammer is wel dat vooralsnog specifieke aandacht voor de ouder-kindrelatie in het programma ontbreekt. Evenmin speelt Kansrijke Start in op de emotionele mogelijkheden van ouders. Lees verder >

Studieavond Stress en Zwangerschap

De ontwikkeling van het individu in de periode voor en enige tijd na de geboorte legt een belangrijke basis voor later gedrag en gezondheid. In samenwerking met de werkgroep Het Jonge Kind van het NIP organiseert de DAIMH een studieavond over stress en zwangerschap. Lees verder >

Let op: Herregistratie IMH-specialist DAIMH

Voor veel IMH-specialisten DAIMH is per 1 januari 2018 het vijfde jaar als specialist ingegaan. Deze leden komen in aanmerking voor herregistratie. Is dit ook op u van toepassing, dan vragen wij u om voor 1 januari 2019 via het herregistratieformulier uw werkervaring en scholing op IMH-gebied van de afgelopen jaren te verantwoorden. Lees verder >

Opleidingscommissie

De DAIMH-opleidingscommissie vergadert vier keer per jaar. Dan worden nieuwe aanvragen voor lid-specialist, herregistratie lid-specialist en accreditatieverzoeken voor scholing en opleiding beoordeeld. De eerstvolgende vergadering zal binnenkort bekend worden gemaakt via de website.

Nora Szabo heeft haar functie als voorzitter van de Symposiumcommissie ingeruild voor het voorzitterschap van de PR-commissie

Herhaalde (dringende) oproep!

De PR-commissie heeft dringend nieuwe leden nodig. Wie heeft interesse om via sociale media en met creatieve ideeën de bekendheid van onze vereniging te vergroten? Ook de Symposiumcommissie heeft dringend versterking nodig om de jaarlijkse symposia te blijven organiseren. Wie stelt zich beschikbaar voor de vereniging? Meld je aan bij het secretariaat info@daimh.nl

Mededelingen

Op de Algemene Leden vergadering is een voorstel aangenomen om de inning van de contributies te professionaliseren. Vanaf 2019 geldt het volgende: Leden die geen machtiging afgeven gaan 15 euro betalen om een rekening toegestuurd te krijgen. Dit met uitzondering van leden die in het buitenland wonen omdat zij geen machtiging kunnen afgeven. Verder wordt voortaan voor alle aanmaningen 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Oogst 12,5 jaar in vogelvlucht

Vereniging DAIMH biedt een onderkomen aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters en kleuters. Sinds de oprichting heeft DAIMH niet stilgestaan. Lees verder >

Onze gegevens 

Vereniging DAIMH
Schuttershoeflaan 24
3832 GS Leusden

Web: www.daimh.nl
E-mail: info@daimh.nl

Copyright © DAIMH
Alle rechten voorbehouden

Heeft u nieuws te melden, laat het ons weten via info@daimh.nl

Update jouw profiel of Uitschrijven van deze nieuwsbrief
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging DAIMH · Schutterhoeflaan 24 · Leusden, 3832 GS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp