Copy
Nieuwsbrief 13 februari 2017
Bekijk deze mail in uw browser

Review jaarsymposium ‘Van twee naar drie naar ...’

In het Tijdschrift Psychotherapie van maart 2017 (43(1), 82-84) verschijnt een review van het jaarsymposium van oktober jl.  Op het besloten deel van de site staan een aantal presentaties van deze succesvolle dag, klik hier.

Website: Work in progress

Op het besloten deel van de website  staan momenteel producten van DAIMH,  literatuursuggesties en alle nieuwsbrieven. Er zijn verschillende ideeën om ervoor te zorgen dat de site meer ten dienste van de leden komt. Heb je suggesties, laat het ons weten. In het komend half jaar wordt dit gedeelte van de site namelijk verder vormgegeven. Inlogproblemen zijn inmiddels verholpen, maar mocht er toch een kink in de kabel zitten, geef het door aan info@daimh.nl

Wetenschappelijke avonden met NIP-sectie Het Jonge Kind

Het bestuur is recentelijk op werkbezoek geweest bij NIP-sectie Het Jonge Kind met als doel de samenwerking te intensiveren. Dit overleg heeft onder andere geresulteerd in het besluit om per 2018 gezamenlijk wetenschappelijke avonden te gaan organiseren waarin telkens een spreker uit de praktijk en een uit de wetenschap een lezing zullen houden rondom een specifiek thema. Later dit jaar volgt nadere informatie hierover.

DAIMH stapt in project ‘Ouders op de werkvloer’

DAIMH gaat deelnemen aan het project ‘Ouderschap op de werkvloer’ van Pro Parents. Doel is het professioneel begeleiden van ouderschap op de werkvloer. Pro Parents is gericht op het bevorderen en optimaliseren van gezondheid en welzijn van zowel werkende ouders als hun kind. Het project vergroot de draagkracht en verlaagt de draaglast en beleving van stress bij werkende jonge ouders door het gesprek tussen ouders en werkgevers te faciliteren. Lees verder >

Hand-outs Jubileumcongres ’t Kabouterhuis

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan organiseerde MOC ’t Kabouterhuis een druk bezocht congres over hechtings- en traumaproblematiek bij het jonge kind. In de ochtend stonden plenaire lezingen op het programma en in de middag kan worden gekozen uit verschillende workshops. De hand-outs van het congres zijn via de DAIMH-website te vinden.

Zwangerschap verandert hersenstructuur

Tijdens de zwangerschap verandert de structuur van de hersenen, vooral in de gebieden waarin de sociale functies zitten, stelt hersenwetenschapper Elseline Hoekzema. Die veranderingen blijven bestaan tot ten minste twee jaar na de geboorte. Lees verder >

Intervisie IMH

Op onze oproep voor het samenstellen van intervisiegroepen zijn inmiddels vijftien reacties binnengekomen van geïnteresseerde DAIMH-leden. Mocht je de oproep hebben gemist maar wel interesse hebben, dan kun je je nog steeds aanmelden via info@daimh.nl. Diegenen die zich hebben aangemeld krijgen binnenkort bericht over hoe de intervisiegroepen geformeerd kunnen worden.

JGZ-richtlijn ‘Slaap en slaapgedrag van kinderen’

TNO is in de eindfase van het ontwikkelen van de JGZ-richtlijn ‘Slaap en slaapgedrag van kinderen’. De richtlijn kan richting geven aan het handelen van JGZ-professionals. Omdat er onvoldoende  rekening gehouden wordt met de huidige kennis en wetenschap over hechting, sensitief ouderschap, en wat normaal slaapgedrag is bij baby’s schrijft het bestuur van NIP Sectie Het Jonge Kind momenteel aan een ‘Position Paper’ ten aanzien van deze richtlijn. DAIMH is uitgenodigd om hieraan mee te schrijven, met specifieke aandacht voor de ouder-kindrelatie bij slaapgedrag. DAIMH-leden die inhoudelijk en wetenschappelijk gefundeerd commentaar willen leveren op de richtlijn zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen voor 28 februari a.s. hun commentaar mailen naar info@daimh.nl; het wordt dan meegenomen in de conceptversie van de Position Paper. NIP Sectie Het Jonge Kind zal de Position Paper presenteren op een studieavond over dit thema medio maart. Doel is discussie op te roepen welke geïntegreerd zal worden in de definitieve versie.

Herregistratie IMH-specialist

Het overgrote merendeel van de leden heeft de aanvraag ingediend en kon voldoen aan de eisen voor herregistratie. De algemene bevindingen naar aanleiding van de eerste herregistratie zullen op de ALV van 5 april gepresenteerd worden.

Save the date!: 5 april om 17.30 uur

Op woensdag 5 april a.s. vindt de ALV met aansluitend een minisymposium plaats. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur. Broodjes en drinken staan klaar. Om 18 uur openen we de vergadering. Het inhoudelijk onderdeel staat dit keer in het teken van de DC 0-6 aan de hand van een presentatie door mede-opsteller Guy Couturier.

Actief worden? Ja graag! 

Mocht je als DAIMH-lid een actieve rol willen spelen binnen de vereniging, dan juichen wij dat van harte toe!

Ook alle ideeën of initiatieven die je wilt delen, horen wij heel graag.

Onze gegevens 

Vereniging DAIMH
Schuttershoeflaan 24
3832 GS Leusden

Web: www.daimh.nl
E-mail: info@daimh.nl

Copyright © DAIMH
Alle rechten voorbehouden

Heeft u nieuws te melden, laat het ons weten via info@daimh.nl

Update jouw profiel of Uitschrijven van deze nieuwsbrief
 


This email was sent to vandenbroek.louise@planet.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging DAIMH · Schutterhoeflaan 24 · Leusden, 3832 GS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp