Copy

Nyhetsbrev maj 2018

Stormöte om
Östra Vätterbranterna på Residenset

Den 16:e januari samlades representanter från Region Jönköpings län, Smålands Turism, Destination Jönköping, Jönköpings kommun och Biosfärområde Östra Vätterbranterna på inbjudan av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Detta för att diskutera hur vi gemensamt kan utveckla varumärkesarbetet för Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
Till exempel var alla rörande överens om att ”Vätterbranterna” är ett enklare namn att använda. Nya landshövdingen Helena Jonsson inledde dagen. Johanna MacTaggert, nationell koordinator, berättade om UNESCOs förväntningar och verktyg.

Solel – stort intresse!

Solelskvällarna den 31:a januari i Gränna, 5:e i mars Lekeryd och den 12:e april i Adelöv var alla välbesökta. Totalt har nu cirka 220 personer deltagit på våra solelskvällar sedan vi startade 2017. Resultatet av ett gott samarbete med Vuxenskolan Gränna, Klimatrådet och Energicentrum A6.

Träd i Naturbetesmarker

6-7 mars hölls två seminarier om hur ”Träd i Naturbetesmarker” ökar den biologiska mångfalden. Stockholms och Göteborgs universitet informerade om sin femåriga forskning på ett tjugotal fastigheter i biosfärområdet. Simon Jacobsson är den som många brukare har mött genom åren. Hans arbete finns nu i en doktorsavhandling. Kärlväxter, fåglar och fladdermöss och trädens effekter på dessa organismer har studerats. Hela 12 av Sveriges 19 fladdermusarter har påträffats flygande i våra hagar. Stort tack till Simon och hans medarbetare som inte bara studerat betesmarker och ökat vår kunskap om dessa värdefulla miljöer utan också kommunicerat med oss som bor här och samlat till dessa två träffar för att berätta om resultaten!

Avhandlingen:
Wooded or treeless pastures? Linking policy, farmers' decisions and biodiversity,
Simon Jakobsson (pdf)

Välbesökt Årsmöte i Bunn

Den 15:e mars hade vi Årsmöte i Bunns byahus. Stämning var god och diskussionerna långa. Nya i styrelsen är Christian Friis, ordförande, Katarina Cartchew och Inger Ekengard. Ny i valberedningen Petra Hansson. Vi avtackade avgående ordförande Erik Lindfelt, Calle Thulin och Petra Hansson.

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
 

Biodling i projektet Växa Tillsammans

Den 11:e april drog föreningens biodlingscirkel igång på Öxnegården! Tanken är att knyta ihop stad och land, nya och gamla svenskar. Nästa träff var på Brunnstorp den 2:a maj. Då möttes drygt 10.000 bin, nya biodlare och mer erfarna biodlare. En språkpromenad på Pustaleden i Huskvarna hölls också den 15:e april som en annan del av projekt Växa Tillsammans. Kontakt Manne Ryttman #växatillsammans

Årets biosfärambassadörer på Röttledagen!

Våra nya biosfärambassadörer diplomerades högtidligt på den välbesökta Röttledagen den 6:e maj! Dagen före bjöds det på vårfagert landskap när biosfärsambassadörerna reste på studieresa i området tillsammans med Magnus Apelqvist, Claes Hellsten och Manne Ryttman. Här hanns med allt från Görans naturbetesköttgård, Säby Gård, till egengjord Grenna Glass i Krysset Lanthandel och ända upp till Narbäcken och rariteter i form av större barksnäcka!

Mer om Biosfärakademien

Biosfärområdet som reseanledning - hur gör vi det?

Naturturism i Biosfärområde Östra Vätterbranterna var dagens tema, den 9:e maj, när fokusgruppen Turism och friluftsliv mötte Svenska Ekoturismföreningens, blivande Naturturismföretagarnas, Per Jiborn. Besökskarta, digital vägledning på webben, helhetsupplevelser och annat avhandlades i solen i Uppgrenna. Anne-Lie Lokko kommer jobba med en del av dessa frågor i vårt 3-åriga LONA-projekt ”Mera Friluftsliv”.
Kommande:
Fallens dag med Notdragning i Huskvarna den 25:e augusti.
Ansvariga är Ryno Andersson och Erik Lindfelt. 
 
Ha en skön sommar!
Copyright © 2018 Biosfärområde Östra Vätterbranterna (Unesco), All rights reserved.


Vill du ändra dina e-postadressuppgifter?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller avsluta din prenumeration.

Email Marketing Powered by Mailchimp