Copy

Nyhetsbrev hösten 2017

Satsning på solen

Under hösten har fokusgruppen Energi och Klimat satsat extra på att uppmärksamma solel. En välbesökt solkväll hölls i Ölmstad den 4:e september. Solsafari och studiebesök i Katrineholm har också stått på programmet.

Stockholm resilience conference

Under Lisen Schultz inslag på Stockholm resilience conference den 21:a augusti höll Claes Hellsten en dragning om Östra Vätterbranterna. Dagen till ära premiärvisades en bit av vår kommande film med intervjuer av nyckelpersoner i området. 
Röster om Östra Vätterbranterna

Biosfärgrannar möttes på Mön

Den 17-18:e oktober vad det NordMAB-möte i Danmark. Representanter från norra halvklotets biosfärområden och blivande biosfärområden möttes för erfarenhetsutbyte och samarbeten.

Invigning av biosfärleden i Uppgrenna

En regnig söndag den 8:e oktober invigde Anders Råsberg första delen av vår biosfärled. En tapper skara på cirka 30 personer slöt upp och vandrade på leden och många deltog samtidigt i vår språkpromenad.
Öxnehaga, vy över Vättern

Växa Tillsammans, även 2018

Med nytt stöd från TIA, länsstyrelsen, kan vi fortsätta vårt arbete med asylsökande och nyanlända även 2018. Manne Ryttman kommer även fortsättningsvis vara projektledare för studiebesök, språkpromenader och annat.

Foto: Heleen Podsedkowska

Vätterndagen i Östra Vätterbranterna

Konferensen den 9:e november lockade cirka 100 personer från hela landet. Årets tema var ”Vättern utanför Vättern” och konferensen hölls i IKHP-stugan, Huskvarna. De senaste vetenskapliga rönen presenterades. Bland annat behandlades klimatförändringar och Vättern, PFAS i och utanför Vättern och Mikroplaster. Ett samarrangemang med Vätternvårdsförbundet där vi också presenterade biosfärområdet.

Mänskliga Rättighetsdagarna

Vår tidigare koordinator Malena Heinrup höll ett fullsatt miniseminarium på MR-dagarna, den 9-11:e november, på Elmia i Jönköping. Ämnet var hur biosfärområdena arbetar med Agenda 2030-målen. Magnus Apelqvist berättade om konkreta exempel från Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Vi hade också en monter där flera personer anmälde sig till våra biosfärambassadörsutbildningar.
Copyright © 2017 Biosfärområde Östra Vätterbranterna (Unesco), All rights reserved.


Vill du ändra dina e-postadressuppgifter?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller avsluta din prenumeration.

Email Marketing Powered by Mailchimp