Copy

Sommarhälsning från Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Lövsuccé!

Markägare i trakterna mellan Ören och Bunt har under 2016 på olika sätt samverkat med biosfärområdet eller tagit del av information om lövskogsproduktion. Skogsbrukets inriktning har på några gårdar, exempelvis Förnäs och Dunarp, ställts om till ökad andel lövskog.
Syftet är ett mer variationsrikt skogsbruk och därigenom ett attraktivare landskap för både människor, djur och natur.
Rapport: Lövsuccé för landskapet (pdf)

Levande ekosystem i framtiden

Hur mycket natur behöver mångfalden? För Östra Vätterbranterna finns nu ett för landet unikt underlag som visar var gränsen går för ekologisk hållbarhet vad gäller några av våra viktigaste miljöer: naturbetesmarker, ask/alm/lönn- samt ek- och  brynmiljöer.

Under 2016 har det omfattande materialet börjat omsättas i praktiskt arbete, bland annat på Botorp vid sjön Noen.

LEIF i praktiken - Läs mer (pdf)
The Other Way

Växa tillsammans -

för nya och gamla boende i biosfärområdet

Vi har haft tre fantastiska dansteaterföreställningar ”The Other Way” med Vidans dansgrupp, bla i Huskvarna, Tenhult och Adelöv.

Det har varit flera språkpromenader, bland annat i Mykinge och Röttle. 

Biodlarprojektet (dvs att starta biodling med nyanlända) har varit trögt men det kommer bli av. Idén är bra. Vi stretar vidare.

Har du någon bra idé som du vill genomföra för nyanlända? Ta kontakt med oss!
Mathilda och Johanna

Studentpraktikanter

Under fem veckor har vi haft god hjälp av de två praktikanterna Matilda Heidevall och Johanna Ekblom från Jönköpings högskola. Nu har de avtackats under en resa med biosfärsambassadörerna. Vi är mycket tacksamma för all deras jobb under denna tid. 

På G i Biosfärområde Östra Vätterbranterna - följ oss på Facebook

Det händer mycket och på Facebook kan du fortlöpande följa oss. På www.ostravatterbranterna.se startsida går det också att följa uppdateringarna som görs på Facebooksidan.
Du kan tacka nej till medlemsskap i Facebook men ändå läsa sidan.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Copyright © 2017 Biosfärområde Östra Vätterbranterna (Unesco), All rights reserved.


Vill du ändra dina e-postadressuppgifter?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller avsluta din prenumeration.

Email Marketing Powered by Mailchimp