Copy
Najaar 2021
Nieuwsbrief - najaar 2021
Geachte heer, mevrouw <<Achternaam>>,
Het heeft even geduurd voordat u weer van mij hoorde, maar dat hoop ik meteen goed te maken met deze nieuwsbrief vol met informatie, tips en eigen ervaringen. Hierin leest u dat u altijd nog meer kan doen om uw energieverbruik te verlagen. Maar u bent in ieder geval al goed op weg met uw vloerisolatie: Tonzon-thermoskussens blijken nog beter te isoleren dan eerst gedacht! 
Voor de echte liefhebber deel ik informatie over de relatie tussen warmteverlies en emissie-coëfficiënt.  
En mocht u zelf een weetje, ervaring, een link of een tip hebben over isolatie en duurzaamheid, laat het me horen en wie weet staat het in de volgende nieuwsbrief.  

Ik wens u veel leesplezier,
Ger van der Zee
 

P.S. Inkijkje in de kruipruimte: van start tot resultaat (Foto's gemaakt door een klant).
Koude eerste helft van 2021
Na een tamelijk koud voorjaar en een warme juni maand, volgden juli en augustus met frequent veel bewolking, regelmatig kleine hoeveelheden neerslag, weinig zon en tamelijk lage temperaturen. Dit heeft zich voor de periode tot 1 juni vertaald in gemiddeld meer moeten stoken en dus een hoger gasverbruik. Voor de een meer dan voor de ander. Als u een slimme meter heeft, dan heeft u in het maandelijkse overzicht van uw energieleverancier kunnen zien of uw gasverbruik hoger of lager is geweest dan in dezelfde periode twaalf maanden eerder.

Mindergas.nl
Er is een website waar u op kunt zien of uw energieverbruik, gecorrigeerd voor het weer, constant was:
www.mindergas.nl. Mindergas berekent op basis van uw gegevens voor iedere dag de zogeheten 'graaddagen'. Een graaddag is een soort geobjectiveerde maat voor het energieverbruik voor stoken. Voor iedere dag wordt berekend wat de graaddag is geweest, rekening houdend met zon, bewolking, wind etc. Zo berekent Mindergas hoeveel energie u theoretisch meer of minder had kunnen gebruiken.
Rolluiken gunstig voor laag energieverbruik
Ondanks de tegenzittende weersomstandigheden was het energieverbruik bij ons thuis nauwelijks hoger, behalve in maart en april (die maanden waren in 2020 aanzienlijk warmer en zonniger dan in 2021). Waarschijnlijk hebben de witte rolluiken, die wij vorig jaar zomer aan de oost- en westzijde van onze tussenwoning hebben laten plaatsen ons energieverbruik gunstig beïnvloed.
Deze rolluiken (mits naar beneden) vertragen opwarming overdag van ons huis in de zomer en afkoeling in de nacht in de winter, omdat er tussen de rolluiken en het HR++ glas een laag min of meer stilstaande lucht ontstaat. Vooral bij harde wind is het effect van de rolluiken goed merkbaar. Waren de rolluiken donker gekleurd geweest, dan was het verkoelende effect in de zomer minder geweest, omdat donkere kleuren beter warmte aannemen en via geleiding aan de binnenkant afgeven.
Duurzaamheidswinkel Woerden geopend
Duurzaam Woerden heeft een duurzaamheidswinkel geopend in het pand waar vroeger kledingwinkel DiDi was gevestigd aan de Voorstraat 75. Daar kan je op meerdere dagen per week terecht voor informatie over drie duurzaamheidsgebieden:
 1. Energietransitie: zuinig met energie, duurzaam opwekken en hoe betaal je het?
 2. Biodiversiteit: tegels ruilen voor groen, water opvangen, sedumdaken, plukbakken, inzaaien van openbaar snippergroen
 3. Zero waste: afvalvrij leven, hergebruik van producten, ruilen, repareren, verpakkingsvrij inkopen.
Ook laten diverse bedrijven, waaronder isoleermijnhuis.nu, oplossingen zien die u kunnen helpen duurzamer te gaan leven en/of werken.

Openingstijden:
woensdag 10.00 – 15.00 uur
vrijdag 10.00 – 15.00 uur
zaterdag 10.00 – 15.00 uur.
Warmteverlies door schuifpuien en openslaande terrasdeuren
Ik kom nogal eens in woningen met schuifpuien of openslaande terrasdeuren. Vaak vinden de bewoners die niet comfortabel (er komt kou vanaf of door binnen), maar wel erg fijn, want het lijkt alsof je je tuin naar binnenhaalt. Waardoor wordt het comfort aangetast en wat er aan te doen?
Het comfort wordt aangetast, omdat een schuifpui of openslaande terrasdeuren veel minder goed isoleren dan de combinatie van buiten- en binnenmuur met een luchtspouw er tussen. Er lekt veel meer warmte weg! Vergeet niet dat zelfs in 2018 met de zeer lange hittegolf de gemiddelde jaarlijkse etmaaltemperatuur ruim onder de 20 graden Celsius lag. Het grootste deel van het jaar verliest uw woning dus warmte!
Daarnaast bestaat de neiging om de schuifpui of terrasdeuren open te zetten als de zon schijnt. De redenering is dan: “ik loop buiten in de zon en dat is lekker warm. Als ik nu de deur/pui openzet, dan komt deze warmte ook naar binnen.” Helaas is dat het grootste deel van het jaar niet waar. Zelfs midden in de zomer en tijdens hittegolven (in de nacht en ochtend), is het buiten kouder dan binnen.
Zet je de deur open, dan komt koude lucht naar binnen. Die koude lucht is zwaarder dan warme lucht en zal direct boven de vloer blijven hangen. De vloer koelt daardoor af. Zelfs dan laten veel mensen de schuifpui nog open, omdat het zo leuk is om zo de tuin in te kunnen lopen. Pas als de vloer sterk afgekoeld is en mensen gaan zitten, wordt de kou opgemerkt en gaat de schuifpui of de terrasdeur dicht. Ondertussen kan zich de situatie voordoen dat de verwarming aan gegaan is, terwijl u de gevel open hebt…
Tonzon thermoskussens® helpen daar niet tegen: immers de vloer is koud en zal door de Tonzon niet opwarmen. De enige remedie is heel kieskeurig zijn en met een infrarood thermometer kijken of het buiten in de schaduw net zo warm of warmer is als binnen. Is het buiten warmer, dan kan de pui open, tenzij het buiten zo heet is dat je de warme lucht (die dan opstijgt) juist niet in huis wilt. Elk jaar bieden Aldi en Lidl
een infraroodthermometer aan voor ongeveer € 20,00. U kunt daarmee ook warmtelekken in huis opsporen.
Werking Tonzon Thermoskussens® officieel nog beter dan eerder vastgesteld
Enkele maanden geleden heeft Tonzon bekend gemaakt dat het college van deskundigen van het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft bepaald dat de werking van de Tonzon thermoskussens® onder een betonnen vloer gemonteerd aanzienlijk beter is dan tot nu toe vastgesteld: in plaats van Rc > 3,8 geldt met terugwerkende kracht dat de Rc = 5,0 is! Het BCRG is nog aan het bepalen of de Rc-waarde van Tonzon thermoskussens® die tussen houten balken zijn gemonteerd ook hoger mag worden.
Bureau CRG is de instantie die de gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen, die in de bouw- en installatiesector worden toegepast, controleert en publiceert.

Wat betekent dit voor u? Eigenlijk helemaal niets. De werking van de onder uw betonnen vloer (ook onder piep- of PUR-schuim) aangebrachte Tonzon thermoskussens® wordt er alleen theoretisch beter door. Voor de dagelijkse praktijk maakt het niets uit, want thermoskussens® werkten altijd al merkbaar beter. Ze gaan door een andere officiële waarde niet beter werken. Het maakt natuurlijk wel uit bij verkoop van uw woning. Dan valt het energielabel wat beter uit.
Maakt het uit voor het verkrijgen van ISDE-subsidie? Nee, dat doet het niet. Tonzon thermoskussens® onder de vloer vielen al onder de isolatiemaatregelen die voor subsidie in aanmerking kwamen en doen dat nog steeds. Enige verschil is dat voor de ISDE-subsidie de RVO er van uitgaat dat de Rd (dat is iets anders dan Rc!) van Tonzon thermoskussens® gelijk gebleven is.

Verschil Rc en Rd
De Rd-waarde wordt (simpel gezegd) berekend op basis van de eigenschappen van het materiaal zonder de constructie er om heen. Dus alleen het materiaal zelf. Het is een nogal theoretische vaststelling.

De Rc-waarde wordt berekend op basis van de eigenschappen van het materiaal toegepast in een constructie. De Rc-waarde ligt dichter bij de werkelijkheid die u ervaart.

De Rd is volstrekt theoretisch. Immers, isolatiemateriaal wordt altijd toegepast in een constructie. Door de bijzondere eigenschappen van thermoskussens® (zeer beperkt warmteverlies door zeer weinig geleiding, veel stilstaande lucht en zeer lage emissie-coëfficiënt) is al veertig jaar bekend dat Tonzon thermoskussens® in de praktijk veel beter werken dan materialen die werken op basis van slechte warmtegeleiding.
Meer weten over 'Relatie warmteverlies en emissie-coëfficiënt'?
Voor de liefhebber heb ik op Wikipedia informatie en uitleg verzameld over de relatie tussen warmteverlies en de emissie-coëfficiënt. Hiervan heb ik een overzichtelijke tekst gemaakt (klik op de link). Heel inzichtelijk!
De conclusie uit deze tekst is dat vloerisolatie moet gebeuren met een materiaal dat slecht geleidt, veel stilstaande lucht bevat en een zeer lage emissie-coëfficiënt heeft. Zoals het Tonzon thermoskussen®.

Materialen die een lage warmtegeleidingscoëfficiënt hebben (zoals piepschuim), hebben echter een hoge emissie-coëfficient en kaatsen de warmte niet goed terug. In de praktijk betekent dit dat deze materialen toch nog warmte doorlaten, maar met vertraging. Daarom werken ze dus minder goed dan Tonzon.
Comfortabel de winter door (met minder energieverbruik)

De dagen worden al weer flink korter. De dag- en nachttemperaturen worden weer lager. Hoe kunt u het comfortabel houden zonder steeds harder te hoeven stoken?
 1. Trek meer kleren (meerdere lagen) en vooral sokken aan.
 2. Houdt tussendeuren zo veel mogelijk dicht. Plaats eventueel een veer of dranger op deuren. Dat voorkomt dat dure warme- en binnenstromende koude lucht zich kunnen mengen en de verwarming onnodig aanslaat.
 3. Ventileer een paar keer per dag ongeveer twintig minuten en doe dan ramen weer dicht. U verliest wel wat warme lucht, maar de binnengekomen lucht wordt snel weer opgewarmd door de warmte die in de muren en plafond zit. Ondertussen is er veel vochtige en bedompte lucht het huis uit.
 4. Zon onder: gordijnen en rolluiken dicht.
 5. Verwarm alleen daar waar u langere tijd bent: bijvoorbeeld studeer- en werkkamers alleen verwarmen met infrarood als u er bent.
  Kent u het
  infraroodpaneel voor onder aan uw bureaublad al? Kijk op www.groenehoedduurzaam.nl. Mijn ervaringen zijn prima.
Zet de keteltemperatuur op 60° C!

Geld en energie besparen zonder dat u dat geld kost, hoe mooi is dat? Hoe bespaart u tot € 60,- per jaar in slechts één minuut en zonder dat het u geld kost?

Het antwoord is simpel: zet de watertemperatuur van je HR-ketel op 60 °C. Op de website www.zetmop60.nl leest u er alles over.

Daar vindt u van heel veel cv-ketels ook praktische aanwijzingen/filmpjes hoe je hem op 60 graden kunt zetten. Handig wanneer u de handleiding kwijt bent of er niet helemaal uitkomt.

Waar komt die besparing vandaan?
De watertemperatuur van de cv-installatie staat bij de meeste cv-ketels op de fabrieksinstelling van 80 °C. Die temperatuur heb je nodig wanneer het buiten – 20 °C is en je huis zeer slecht geïsoleerd is. Gelukkig is het maar korte tijd zo koud in Nederland en zijn de meeste huizen al voor een groot gedeelte geïsoleerd. In de meeste gevallen hoeft het cv-water dus helemaal niet zo warm te zijn. Een HR-ketel werkt efficiënter bij een watertemperatuur van 60 °C. Dat scheelt bij de omzetting van gas naar warmte zomaar circa 10%. Daar komt nog een extra besparing bij omdat tijdens transport ook minder warmte verloren gaat als er minder heet water door de buizen stroomt.

Nog meer besparen? Op mijn website leest u over nóg een fabrieksinstelling, die onnodig energie verbruikt. 

Aanlaten of uitdoen...? Zie ook deze nieuwsbrief!
Duurzaam Lopikerwaard verzendt ook een nieuwsbrief. U kunt zich hier registreren: https://duurzaamlopikerwaard.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
Een van de onderwerpen in de nieuwsbrieven van Duurzaam Lopikerwaard ging over het sluipverbruik van apparaten en lampen in woning of bedrijf. Toen ik het las, kreeg ik het warm van schaamte: ook bij ons thuis zijn er heel wat apparaten die 24/7 stroom verbruiken… Alleen, uitzetten leidt tot functieverlies en dat is ook niet wenselijk. Dus we gaan er eens kritisch naar kijken!
Is Bokashi de oplossing voor hergebruik van keukenafval?
 
Sinds een paar jaar is er in Nederland een nieuwe manier om niet beschimmelde etensresten te hergebruiken. Bokashi (uit het Japans) zet etensresten om in bruikbare stof voor uw tuin en is iets anders dan compostering. Bokashi is het proces (of eindproduct daarvan) dat voedselafval en soortgelijke organische stof middels (zuurstofloze) fermentatie omzet in een bodemverbeteraar.

Meer over Bokashi kunt u hier lezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bokashi_(composteren)

In het artikel op Wikipedia staat dat de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) vraagtekens zet bij de Bokashi-methode. Maar mij viel op dat de BVOR-leden voornamelijk grote composteringsbedrijven zijn. Die hebben geen belang bij concurrentie uit de thuis-verwerkingshoek.
Hier vindt u een nuancering bij de kritiek van de BVOR: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/14/de-keerzijde-van-bodemverbeteraar-bokashi
Waar kunt u een bokashi-kit kopen? Even googlen!
 
Tot slot: verveelt u zich? Lees gerust de eerder verschenen nieuwsbrieven nog eens door.

Heeft u opmerkingen, suggesties, vragen of wat dan ook, dan verneem ik die graag. Mogelijk kunnen we er iets mee naar andere lezers van deze nieuwsbrief.
Tot een volgende keer!

Ger van der Zee

 

Sinds 2018 ben ik officieel gecertificeerd door Insula Certificatie. Insula is dé autoriteit op het gebied van de bouw en isolatie. Men heeft mijn werk voor toelating een aantal keren gecontroleerd. Dat heeft geleid tot toelating. Ook sindsdien heeft men mijn werk een aantal keren gecontroleerd. Bevindingen tot nu toe? Alles goedgekeurd :-) 

Waarom vind ik certificatie belangrijk? Lees hier.

LinkedIn
Website
Email
Website
Copyright © 2021 Isoleermijnhuis.nu All rights reserved.

Contactgegevens:
Isoleermijnhuis.nu
Ger van der Zee
Dr. Dreeslaan 8
3445 CX  Woerden
06 24570970
ger@isoleermijnhuis.nu

www.vanhetgasaf.nu

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat Isoleermijnhuis.nu bij u in de kruipruimte(n) van uw woning het Tonzon vloerisolatiesysteem of Isobooster bodemisolatie heeft aangebracht. Of omdat u zich via onze website heeft ingeschreven.
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp