Copy
Winter 2019
 

Nieuwsbrief Winter 2019 


Geachte heer, mevrouw <<Achternaam>>,
Er is veel gaande in de wereld van energie, duurzaamheid en isolatie! Van huiseigenaren wordt verwacht dat zij zorg dragen voor een (beter) geïsoleerd huis en nadenken over alternatieven voor het gebruik van gas. Soms zie je door alle bomen het bos niet meer....
Met deze nieuwsbrief willen wij u een praktische update en tips geven. En nog veel meer info.
Graag brengen wij u onze nieuwe website
www.vanhetgasaf.nu onder de aandacht waarin isoleermijnhuis.nu een overzicht geeft van wat u als huiseigenaar kunt doen. 
 
Neem een kijkje op www.van het gas af.nu' !
Met stappenplan om uw woning (nog) beter te isoleren en met alternatieven voor gas 
Energieprijzen stijgen... wat te doen?

Het is al jaren zo dat de energieprijzen in Nederland gekoppeld zijn aan de olieprijzen op de wereldmarkt. Daarnaast worden er nog andere kosten aan ons in rekening gebracht: kosten voor het in stand houden en uitbreiden van het hoogspanningsnet, transportkosten voor het transport van de centrale naar ons huis, kosten meterhuur (ook wel vastrecht genoemd) en kosten per KWh (voor stroom) en kosten per m3 (gas). En tot slot heft de overheid ook nog energiebelasting en 21% BTW.

Zowel stroom, als gas kan je omrekenen naar de hoeveelheid energie = Kilo Joule (KJ). Vreemd is dat gas, omgerekend per KJ nog steeds goedkoper is dan stroom! Zelfs als straks de energiebelasting op gas aanzienlijk hoger wordt.

De laatste jaren propageert men sterk de overgang van gas naar stroom en liefst duurzaam opgewekt (wind, zonnepanelen, waterkracht). Met de zelf opgewekte stroom kunt u dan een warmtepomp aandrijven. Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht (of bodem) en geeft die af aan de woning. Een warmtepomp heeft een motor die op stroom draait. Door 1 KW stroom te gebruiken, brengt een luchtwarmtepomp circa 4 KW warmte in de woning.
Voordat u overhaast gaat omschakelen een paar punten ter overweging:
  • De techniek, ook voor warmtepompen, ontwikkelt zich razend snel. Warmtepompen zijn nu nog prijzig; zeker vergeleken met een HR gasketel. Als u met een warmtepomp niet alleen uw woning wilt verwarmen, maar ook het warme water voor afwas en douche wil opwekken, dan wordt het nog veel duurder.
  • Warmtepompen kunnen hun warmte uit de bodem of sloot halen, maar ook uit de buitenlucht. Luchtwarmtepompsystemen zijn aanzienlijk goedkoper. Zij staan het best aan de zuid of westkant van uw woning, omdat het daar gemiddeld een paar graden warmer is. Vaak is dat de tuinzijde. Als de warmtepomp uw voorraadvat voor warm water aan het opwarmen is en u zit in de tuin, dan hoort u geruis van de ventilator die in de warmtepomp zit. Dat kan storend zijn. Een oplossing kan zijn om de warmtepomp op het dak te plaatsen. Minder efficiënt (want verder van de plek af waar de warmte naar toe gaat = begane grond), maar het scheelt kabaal.
  • CV-ketels gaan 15 tot 20 jaar mee en kosten vanaf € 1500,= afhankelijk van de grootte van uw woning en hoe luxe u het wilt. Een vergelijkbare warmtepomp is al gauw drie keer zo duur. Men heeft het nu nog over een gemiddelde levensduur van 10 tot 15 jaar. Energie uit stroom is voorlopig nog duurder dan energie uit gas. Ook als u zonnepanelen op uw dak legt, is de stroom niet gratis, want u heeft geïnvesteerd. Niet alleen in panelen, maar ook uw meterkast moet aangepast worden. Dat wordt nog weleens vergeten.
  • In de meeste woningen is de stroomaansluiting op het net 3 x 25 Ampère. Dat is naar de toekomst toe waarschijnlijk te weinig. Hoewel het de afgelopen zomer anders leek is het soms wekenlang bewolkt en leveren zonnepanelen te weinig op. Dan heeft heel Nederland stroom nodig voor verwarmen, koken, warm water en wassen, vaatwasser en elektrisch autorijden. Dat kan capaciteitsproblemen gaan opleveren. Maar, ook op dit terrein gaan de ontwikkelingen snel.
  • De energietransporteurs (in ons gebied is dat Stedin), brengen nog steeds aanzienlijke kosten in rekening aan mensen die van het gas af willen en vragen om de gasmeter uit hun woning te halen.
  • (Beter) isoleren van de woonverdieping (woonvertrekken) is nog steeds de slimste oplossing: in de winter de koude buiten houden en de warmte binnen. In de zomer andersom. Eerst de vloer isoleren, dan de ramen (tenminste HR++ glas), daarna de spouw (alleen met polystyreenkorrels). Een voorzetwand gevuld met een meerlaagse reflectiefoliedeken is eigenlijk het beste. Wij hebben een handleiding ontwikkeld voor handige doe het zelvers die in eigen beheer een voorzetwand willen plaatsen. Op aanvraag verkrijgbaar.
  • Overweeg om de woonvertrekken permanent op dezelfde temperatuur te houden. Lees het volgende artikel:
Woning continu verwarmen zuiniger dan verschil in dag- en nachttemperatuur?

In 2000 hebben wij in onze tussenwoning bouwjaar 1971 en veel glas in de oost- en de westgevel vloerverwarming laten aanbrengen. Een jaar later hebben we alle kozijnen vervangen en er toen direct HR++ glas in laten zetten. Gevolg was dat wij bij iedere stap minder gas gingen gebruiken.
 
Het goed inregelen van de vloerverwarming heeft jaren geduurd.
Proefondervindelijk stelde ik vast dat een niet te hoge vloertemperatuur (ongeveer 25°C) en steeds minder verschil tussen dag- en nachttemperatuur leidden tot een steeds lager gasverbruik en meer comfort. Het isoleren van de vloer miste ook zijn uitwerking niet. Nadat ik gelezen had dat je bij verwarmen met een warmtepomp het beste dag en nacht dezelfde temperatuur kunt handhaven, heb ik op nieuwjaarsdag 2018 de thermostaat zo ingesteld dat wij sindsdien 24 uur per dag 7 dagen per week dezelfde temperatuur hebben. 
Resultaat hiervan was snel voelbaar: in onze badkamer, die op het oosten ligt, bleef het ’s nachts ook aangenaam. En, in juli 2018 bleek dat wij 150 m3 gas minder hadden verbruikt. 
Is dit resultaat voor iedere woning geldend? Neen! Iedere woning is anders. Wij hebben HR++ glas, vloerverwarming en vloerisolatie. Het gaat om een tussenwoning en oost-west geörienteerd. Toch sluit ik niet uit dat mijn ervaring voor woningen geldt met veel thermische massa. Dat zijn woningen met een betonnen vloer, betonnen of stenen muren en spouwmuren en goed geïsoleerd. De reden is dat koude uit de grond omhoog komt en via de heipalen de fundering door geleiding laat afkoelen. En via de fundering de muren en ook een deel van de vloer. Dus kou komt van onderaf. Verwarmen en koelen via geleiding gaat behoorlijk snel. Opwarmen gaat daarentegen andersom: warme lucht gaat omhoog en maakt een deken die langzaam aan via contact de muren en de vloer opwarmt. Dit gaat veel langzamer dan de afkoeling plaatsvindt. 

Natuurkundigen hebben vastgesteld dat het grootste deel van het energieverlies plaatsvindt door uitstraling van stralingswarmte. Een beperkter deel via geleiding en een nog kleiner deel via convectie. 
Verlies van stralingswarmte via radiatoren of via vloerverwarming kan je berekenen via de wet van Stefan-Boltzmann. Deze mannen hebben vastgesteld dat het energieverlies in toenemende mate groter wordt naarmate het verschil tussen warm (radiator of vloer) en koud (muren en glas) groter wordt. Simpel gezegd: (warmte temperatuur)
4 - (koude temperatuur)4 = warmteverlies. Bij een klein temperatuurverschil (<10° C) is het warmteverlies beperkt. Bij een groot temperatuurverschil (>15° C) is het warmteverlies immens! Door dus de verwarming niet te warm te laten worden (ketelwatertemperatuur lager afstellen of werken met een modulerende vlam) wordt het temperatuurverschil kleiner en wordt de efficiency van uw verwarmingsinstallatie vergroot: er gaat minder warmte via de schoorsteen en via de gevels en vloer de deur uit! Telkens opwarmen en weer afkoelen van uw woning is minder efficiënt dan op een constante temperatuur houden. Daarbij helpt Tonzon radiatorfolie om te voorkomen dat er aan de achterzijde van de radiator extreem veel warmte uitgestraald wordt naar de koude muur.
De overheid heeft jaren geleden geroepen dat we ’s nachts ons huis wel konden laten afkoelen naar 15°C. Dat gold wel voor de tijd waarin alle woningen zo lek waren als een mandje en voor woningen met weinig thermische massa, die snel weer op te warmen zijn. Maar het overgrote deel van de woningvoorraad heeft juist veel thermische massa.
(
met dank aan ir. Twan Rovers van twanroversadvies.nl voor zijn kritische commentaar) 
Stedin komt gasleidingen vervangen. Hoe zit het met uw bodemfolie?

Stedin – onze energie transporteur – hoort om de zo veel jaren de gasmeter te vervangen en ook te controleren of de gasaanvoer nog veilig is. In het gebied waarin wij wonen, zakt de grond en blijven de woningen op palen staan. Als de gasaanvoer plaatsvindt door de fundering heen, dan kan dit tot breuk in de gasleiding leiden. Ook zijn nog veel gasleidingen in de kruipruimtes van staal. Vooral in natte kruipruimtes (van vóór het aanbrengen van bodemfolie) zijn veel van deze stalen leidingen geroest. Daarom vervangt Stedin planmatig de aanvoer naar de gasmeter toe. Vrijwel altijd wordt de aanvoer door de gevel heen vervangen door een aanvoer onder de fundering door.

Dit leidt automatisch tot schade aan de bodemfolie in uw kruipruimte. Tenzij…Als u weet dat Stedin komt om de gasaanvoer te veranderen, meld dan vooraf aan Stedin dat u bodemfolie heeft en neemt u dan ook contact met mij op. Dan kom ik vooraf de bodemfolie loshalen en naderhand weer netjes vastzetten.
Helaas doe ik dit niet kostenloos. De rekening kunt u doorsturen naar Stedin! Zij mogen immers geen schade aanbrengen aan de woning.
Ventilatie in de kruipruimte

Voor de ventilatie van kruipruimte is in Nederland een norm ontwikkeld. Deze norm is ontwikkeld voor het afvoeren van waterdamp en radongas. Echter, door het aanbrengen van Tonzon-bodemfolie kan er geen water uit de bodem meer verdampen. Ook houdt de bodemfolie radongas effectief tegen. De ventilatie in uw kruipruimte kan dus best minder. Tenzij u een houten vloer op houten balken heeft. Hout is zeer gevoelig voor vocht. Een goede luchtstroom zorgt er voor dat het hout droog blijft. Er kan dan geen zwam in ontstaan.

Hoe ventilatie verminderen
Ikzelf zet in het najaar
voor iedere ventilatierooster een baksteen. Dat beperkt de hoeveelheid lucht die door mijn kruipruimte waait behoorlijk. Eind april haal ik ze weer weg.
Heeft uw woning open stootvoegen? Overweeg dan de aanschaf van
RVS stootvoegroosters. Dit zijn klemmetjes die u in uw stootvoegen plaatst. Ze beperken de ventilatie en zorgen er voor dat insecten en plaagdieren niet door de stootvoegen heen in uw spouwmuren of in de kruipruimte kunnen komen. Ik heb altijd stootvoegroosters in de bedrijfsauto. U kunt ze bij mij kopen of elders.


 

Rolluiken en energiebesparing

Veel mensen zien rolluiken vooral als inbraakbescherming en zonwering. Heeft u er weleens bij stil gestaan dat rolluiken ’s nachts – en zeker in de winter – ook helpen energie besparen? Het zit zo: uw woning verliest veel warmte door het glas heen. Vooral als het buiten langs het glas waait. Uw kostbare warmte waait dan weg.
Neergelaten rolluiken zorgen er voor dat tussen het rolluik en uw raam een laag stilstaande lucht ontstaat. En stilstaande lucht zorgt voor een zeer beperkte geleiding van warmte!

Ik moet toegeven: het is aan buitenkant niet zo fraai, maar het scheelt in de winter veel warmteverlies en in de zomer veel inkomende warmte! Wel
witte rolluiken nemen; donkere nemen zonnewarmte aan en stralen dat door naar uw interieur!
Met duurzame en warme groet,
Ger van der Zee

 

Sinds begin 2017 ben ik officieel gecertificeerd door Insula Certificatie. Insula is dé autoriteit op het gebied van de bouw en isolatie. Men heeft mijn werk voor toelating een aantal keren gecontroleerd. Dat heeft geleid tot toelating. Ook sindsdien heeft men mijn werk een aantal keren gecontroleerd. Bevindingen tot nu toe? Alles goedgekeurd :-) 

Waarom vind ik certificatie belangrijk? Lees hier.

Copyright © 2019 Isoleermijnhuis.nu All rights reserved.

Contactgegevens:
Isoleermijnhuis.nu
www.vanhetgasaf.nu
Ger van der Zee
Dr. Dreeslaan 8
3445 CX  Woerden
06 24570970
ger@isoleermijnhuis.nu

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat Isoleermijnhuis.nu bij u in de kruipruimte(n) van uw woning het Tonzon vloerisolatiesysteem of Isobooster bodemisolatie heeft aangebracht. Of omdat u zich via onze website heeft ingeschreven.
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven van de nieuwsbrief
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Email Marketing Powered by Mailchimp