Copy
Nazomer 2019
Nieuwsbrief nazomer 2019

Nieuwe subsidieregeling per 2 september 2019 biedt nieuwe kansen!


Per 2 september is er een nieuwe subsidieregeling die woningeigenaren financieel helpt bij het nemen van isolerende maatregelen. Deze regeling heeft de naam Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, ofwel SEEH.
Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? En wilt u weten 
aan welke criteria en voorwaarden u dient te voldoen? 
Lees hier verder over Subsidieregeling SEEH
Verder handig om te weten: de reeds bestaande InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. 
Continu je huis verwarmen zuiniger dan verschil in dag- en nacht-temperatuur? Deel 2!

Geachte heer, mevrouw <<Achternaam>>,
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat ik in mijn eigen huis een experiment was aangegaan. Dit experiment houdt in dat de thermostaat in mijn (goed geïsoleerde) huis dag en nacht op dezelfde temperatuur staat ingesteld. Dat gaf in de eerste maanden al een aanzienlijke daling van het gasverbruik! Ik ben verder gegaan met uitzoeken hoe ik het gasverbruik nóg verder omlaag kan krijgen. 
Het experiment van het continu verwarmen
In 2000 hebben wij in onze tussenwoning bouwjaar 1971 en veel glas in de oost- en de westgevel vloerverwarming laten aanbrengen Een jaar later hebben wij alle kozijnen laten vervangen en er direct HR++ glas in laten zetten. In 2013 is er Tonzon-folie onder onze vloer aangebracht. Gevolg was dat wij bij iedere stap minder gas gingen gebruiken. Nadat ik gelezen had dat je bij verwarmen met een warmtepomp het beste dag en nacht dezelfde temperatuur kunt handhaven, heb ik op nieuwjaarsdag 2018 de thermostaat zo ingesteld dat wij sindsdien 24 uur per dag 7 dagen per week dezelfde temperatuur hebben. Ik hoopte daarmee gas te besparen, maar was er niet 100% van overtuigd.

Het verrassende resultaat was dat wij over de eerste zes maanden van 2018 zo’n 150 m³ minder gas hadden verbruikt: van 1350 naar 1200 m³ op jaarbasis! 


Het experiment van het verlagen van de watertemperatuur van de CV-ketel
Vervolgens wilde ik weten wat er zou gebeuren als ik de radiatoren onder de ramen uit zou draaien en de ketelwatertemperatuur van mijn gasgestookte CV-ketel zou laten zakken naar 58°C.
Het resultaat heeft mijn verwachtingen ver overtroffen: ons gasverbruik is terug gegaan naar minder dan 800 m³! Een derde minder gasverbruik! En het comfort in de woning is verder verbeterd.


Resultaat: spectaculaire vermindering gasverbruik
Met dit resultaat ben ik mij af gaan vragen of het gelijk houden van dag- en nachttemperatuur en het verlagen van de ketelwatertemperatuur
voor iedere woning leidt tot een aanzienlijke energiebesparing. Eerder heb ik van een bouwfysicus vernomen dat ik dit resultaat alleen kon behalen, omdat mijn tussenwoning behoorlijk goed geïsoleerd is en veel thermische massa (stenen en beton) heeft. De warmte blijft dan goed hangen, mede door de ruime toepassing van warmte-reflecterende isolatiefolies.
Zou dit te realiseren zijn met alle typen redelijk goed geïsoleerde woningen? Als alle in een woning in gebruik zijnde radiatoren aan de achterzijde beplakt worden met Tonzon-radiatorfolie, mensen HR++ glas laten monteren, goede vloer- of bodemisolatie laten aanbrengen, ’s avonds de gordijnen dicht doen als het donker wordt, dan moet dat toch ook kunnen?
Nader onderzoek nodig
Het zou mooi zijn als de technische universiteiten mijn vraag eens zouden oppakken. Om het theoretisch door te rekenen: de natuurkunde en bouwfysica zijn immers ver ontwikkeld. Maar zeker ook om het praktisch te onderzoeken door proeven te doen met allerlei soorten woningen en gebouwen. Mijn hobby en passie is energie besparen, maar helaas heb ik voor een dergelijk onderzoek geen tijd en geld en is mijn kennis ontoereikend. Echter......

 
U kunt altijd zelf de proef op de som nemen en doen wat ik deed.
Als het tegen zit kost het u (tijdelijk) meer gas.
Als het mee zit, houdt u over!

En dan nog dit: de Overheid heeft jaren geleden geroepen dat we ’s nachts ons huis wel konden laten afkoelen naar 15°C. Dat gold voor de tijd waarin alle woningen zo lek waren als een mandje en niet geïsoleerd waren, dus misschien is dat advies wel aan een actuele bijstelling toe!
Rolluiken en energiebesparing

Veel mensen zien rolluiken vooral als inbraakbescherming en zonwering en als LELIJK. Maar heeft u er weleens bij stil gestaan dat rolluiken ’s nachts – en zeker in de winter – ook helpen energie besparen?
Het zit zo: uw woning verliest veel warmte door het glas heen. Vooral als het buiten langs het glas waait. Uw kostbare warmte waait dan weg, omdat zelfs HR++-glas warmte doorlaat (glas is een goede warmtegeleider!).   

Neergelaten rolluiken zorgen er voor dat tussen het rolluik en uw raam een laag stilstaande lucht ontstaat. En stilstaande lucht zorgt voor een zeer beperkte geleiding van warmte!
Ik moet toegeven: het is aan buitenkant niet zo fraai, maar het scheelt in de winter veel warmteverlies en in de zomer veel inkomende warmte!

Wel witte rolluiken nemen: donkere nemen zonnewarmte aan en stralen dat door naar uw interieur en dat wilt u ’s zomers vast niet.
Plaagdieren in de kruipruimte

Eens per jaar komen wij in kruipruimten waar zichtbaar ook muizen en/of ratten op bezoek zijn (geweest). Dit komt vooral voor in landelijk gebied of aan de rand van steden en dorpen.
Muizen, en vooral ratten zijn bekende verspreiders van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Daarom gaan wij daar buitengewoon omzichtig mee om. Wij willen niet ziek worden tijdens het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Heel vaak komen deze dieren naar binnen door kapotte ventilatie-openingen, via de spouw of zelfs onder de fundering door. Vooral muizen kunnen lang leven op houtachtig materiaal. Ratten, afhankelijk van de soort, leven in riolen en kunnen door een afgebroken riool in de kruipruimte komen. Muskusratten zien we nogal eens bij woningen nabij water. Muskusratten sjouwen hun eten mee de kruipruimte in, zoals noten (walnoten, hazelnoten), kastanjes en eikels. De leeggegeten schillen getuigen dan van hun (voorbije?) verblijf.

Bestrijding
Door roestvrijstalen krullen zoals RVS-pannensponsjes (voordelig te verkrijgen bij o.a. Wibra en Action) in de kapotte ventilatiegaten te doen, kunt u de ventilatie in stand houden en de muizen weren. Verder helpt het plaatsen van gif. Maar dat mag over een paar jaar niet meer verkocht worden aan particulieren.

Heeft u permanent last van ongedierte in de kruipruimte (of elders in huis), kijkt u dan eens op
de site van Kennis en Adviescentrum Dierplagen. Deze instantie geeft voorlichting over plaagdieren en heeft een register van erkende plaagdierenbestrijders. Ook plaagdierenbestrijding is een vak. 
Duurzaamheidscentrale Nieuwkoop

Op het industrieterrein van Nieuwkoop is sinds twee jaar de Duurzaamheidscentrale gevestigd. Hier zijn een paar bedrijven gevestigd die zich met duurzaamheid bezig houden, maar ook is er een soort van permanente tentoonstelling van materialen:
  • diverse gevelisolatiematerialen
  • dakisolatie
  • vloerisolatie
  • voorbeelden van moderne verwarmingsmogelijkheden
  • zonnepanelen

Ga gerust eens kijken als u overweegt om verder te investeren in het verduurzamen van uw woning: www.duurzaamheidscentrale.nl
 
Wandverwarming in badkamer

In het najaar van 2018 hebben wij onze badkamer laten renoveren. In het kader daarvan is de koude binnenmuur aan de binnenkant geïsoleerd met folie van Isobooster. Daartegen is verticaal aan de binnenzijde dunne vloerverwarming van Warp-Systems uit Nieuwkoop gemonteerd.
De stukadoor heeft het vervolgens geëgaliseerd en daarna hebben we het betegeld met als resultaat een mooie strakke wand.

De adequate isolatie en de (lage) temperatuurverwarming in de wand hebben als effect dat er weinig energieverlies is. We hebben geen radiator meer nodig!

Omdat de muur nu als geheel warmer is, ontstaat er tijdens het douchen geen condens meer op de buitenmuur. En..... het is veel aangenamer in de badkamer. 
Heeft u opmerkingen, suggesties, vragen of wat dan ook, dan verneem ik die graag.
Tot een volgende keer!

Ger van der Zee

 

Sinds 9 maart 2018 ben ik officieel gecertificeerd door Insula Certificatie. Insula is dé autoriteit op het gebied van de bouw en isolatie. Men heeft mijn werk voor toelating een aantal keren gecontroleerd. Dat heeft geleid tot toelating. Ook sindsdien heeft men mijn werk een aantal keren gecontroleerd. Bevindingen tot nu toe? Alles goedgekeurd :-) 

Waarom vind ik certificatie belangrijk? Lees hier.

LinkedIn
Website
Copyright © 2019 Isoleermijnhuis.nu All rights reserved.

Contactgegevens:
Isoleermijnhuis.nu
Ger van der Zee
Dr. Dreeslaan 8
3445 CX  Woerden
06 24570970
ger@isoleermijnhuis.nu

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat Isoleermijnhuis.nu bij u in de kruipruimte(n) van uw woning het Tonzon vloerisolatiesysteem of Isobooster bodemisolatie heeft aangebracht. Of omdat u zich via onze website heeft ingeschreven.
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp