Copy
Välkommen att läsa vårt första nyhetsbrev
View this email in your browser

Nyhetsbrev från SÄKRAPLATSER !

22/2, Nyhetsbrev #1
 
Nu är äntligen SÄKRAPLATSER Nätverket i gång! Om vi vill förhindra eller minska brott står det klart att forskning och vetenskap bör fungera informerande för praxis. Det handlar inte bara om ren översättning av forskningsresultat, utan det kräver att vi akademiker och praktiker möts och utbyter kunskap och erfarenheter, vi måste bättre  förstå varandras verklighet. SÄKRAPLATSER Nätverket kan bidra till detta genom att skapa en gemensam plattform för vidare diskussion och vi är redan en bra bit på väg.

Det här är vårt första nyhetsbrev och vi vill passa på att ge er alla en insikt i hur vår första aktivitet, kick-off mötet, upplevdes. Vi vill även tipsa lite om vad som händer på forskningsfronten, om kommande aktiviteter och om konferenser, såväl svenska som internationella. VIKTIGT!  Den 15 maj 2017 har vi den första nationella workshopen organiserad av SÄKRAPLATSER NÄTVERKET, på KTH i Stockholm. Missa inte det!
Hälsningar,
Vania Ceccato, samordnare för SÄKRAPLATSER

Den första nationella workshopen, den 15 maj! Missa inte det!
Den 15 maj 2017 har vi den första nationella workshopen organiserad av SÄKRAPLATSER NÄTVERKET, på KTH i Stockholm.

ATT FÖRSTÅ SITUATIONSBASERAD BROTTSPREVENTION: TILLBAKA TILL GRUNDERNA MED FOKUS PÅ DAGENS OCH FRAMTIDENS UTMANINGAR”  med Marie Torstensson (Malmö högskola), Peter Lindström (Stockholm polis), Henrik Andershed (Örebro Universitet) och Vania Ceccato (KTH).

Mötet den 15:e maj är det första i en serie, under hösten har vi det andra. Missa inte det! Viktigt att vara med från början. Mycket kunskap, aktiviteter och snack.  Begränsat antal platser. Anmäl dig här!


SÄKRAPLATSER Nätverket - Kick-off mötet 27/1

Sammanfattning och förväntningar
Nu har vi äntligen startat igång vårt nätverk. Vår kick-off mötet blev väldigt uppskattad och vi har fått in många förslag från vad ni vill få ut av nätverket.

PRAKTIKHÖRNET

I den här återkommande delen av vårt nyhetsbrev vill vi ge exempel på vad som händer bland praktiker kring brottsförebyggande. Vi tar gärna emot exempel och erfarenheter från er om ni vill dela med er av något.

Skicka in era exempel!
Något som efterfrågas av många från er är lyckade exempel på brottsförebyggande åtgärder och vi vill gärna att ni delar med er av era erfarenheter.Ett exempel från Farsta, Stockholm
Malin Därth är kommunpolis och har arbetat med brottsprevention i Farsta.Trygghetsarbete i ett digitalt samhälle
Svenska myndigheter har varit sena med sin närvaro på internet, men detta håller nu på att ändras.

FORSKNINGSHÖRNET

Likt “Praktikerhörnet” är denna del återkommande i varje nyhetsbrev. I den här delen ligger fokus på vad som sker i forskningsvärlden.

Fokusera på områdenas resurser!
Brottslighet i utsatta områden har de senaste åren fått stort genomslag i samhällsdebatten, och det är en fråga som studerats av Manne Gerell vid Malmö högskola som disputerade den 3e februari.Äldre är inte alltid de mest rädda i kollektivtrafiken
Vi har lärt oss att äldre är den grupp som oftast upplever sig otrygg, men är det verkligen så?

Medborgares upplevelse av kroppsburna kameror bland polis
Trots att det finns relativt lite forskning kring användander av kroppsburna kameror ökar användandet av dessa bland poliser, men hur upplevs det av medborgare?

NATIONELLA & INTERNATIONELLA FORUM

Sverige

Internationellt

SÄKRAPLATSER Nätverket - Planerade aktiviteter 2017

  • KTH kurs för praktiker ”Safety in the making” (på engelska, 1 feb-31 march)
  • SÄKRAPLATSER Nätverket deltar aktivt i Råd för framtiden, Malmö, 21-22 mars.
  • KTH kurs ”Spatial Data Analysis in Practice” (på engelska, april-juni)
  • Nationell workshop 1: (15 maj 2017)
  • Internationellt seminarium: Eyes & apps on the streets: From natural surveillance to crime sousveillance (på engelska, 8:e september 2017)
  • Nationell workshop 2: (okt 2017)
  • KTH kurs ”Bortom hotspots analys med CRIMESTAT”, Ned Levine (Okt 2017)
  • Nationell workshop 3: Att bygga och bo: Säkerheten och tryggheten i stadens omvandling - i samarbete med Boverket (våren 2018)
Copyright © 2017 SÄKRAPLATSER Nätverket, All rights reserved.
Vania Ceccato, samordnare för SÄKRAPLATSER
; Kristofer Agdahl, redaktör; Veranika Nagapetan, kommunikatör.

Har du frågor eller synpunkter? Då är du välkommen att kontakta oss via formuläretet nedan eller mejla oss direkt på info@sakraplatser.abe.kth.se


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Safeplaces Network /Royal Institute of Technology · Drottning Kristinas väg 30 · Stockholm 10044 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp