Copy

Missie Gura: Zaaien & nu ook water geven

Foto 1: Andrei, probleem-kind uit een probleem-gezin; maar met wat aandacht ontdooit hij, en maakte deze koelkast-deur-magneet met de tekst ‘Thank You Very Much’. Hij past bij ons motto: Love them, until they ask you why. Foto 2: liefde voor ‘Ollanda’ op het magneetplaatje van Ruben, een Roemeense vrijwilliger. Foto 3: Poppentheater in actie, compleet met licht- en geluidseffecten. Foto 4: Marina, écht een ondeugend boefje; maar..: de trouwste bezoekster sinds we startten! Ze komt uit een gezin met vijf kinderen zonder vader, - en moeder verwacht nummer zes. Zegen voor Marina! 

Een nieuwe update van ons, dank voor jullie betrokkenheid!          

Gura Humorului, 31 augustus 2018
 

VBC 2018

Met veel voldoening en dankbaarheid kijken we terug op de intensieve, mooie VBC. Mede dankzij jullie gebeden, giften en meeleven is het echt gezegend gebleken. Wil je een keer mee, dan ben je welkom; ga alvast bidden, sparen en plannen voor een missionair avontuur...
 

KBC 2018

Als je zaait wil je ook graag water geven; zo zien we eigenlijk de Kinder Bijbel Club die nu gestart is. De meeste VBC-kinderen komen sinds kort iedere zaterdagmiddag bij elkaar in de B&B. Wat een feestjes zijn het! Zo hadden we vrijdag 17 augustus een team van Hongaren, Roemenen en Australiërs te logeren in ons huisje. Zij verzorgden de volgende dag een schitterend KBC-programma met als hoogtepunt en professioneel poppentheater. Wát een liefde voor Christus en de kinderen van de KBC! Meer dan 30 kinderen zagen goocheltrucs, animaties, rappen, muziek..: het Evangelie werd zeer creatief doorgegeven. De leider van dit team is Traian, de landelijk coördinator van Zending over Grenzen Roemenië en directeur van Open Air Campaigners. We hopen hem eind september op te zoeken om over verdere samenwerking te praten. Zin in!

Bericht van het Thuisfront

Wil je Paul en Daphne helpen om deze bijzondere periode in hun leven ook financieel door te kunnen zetten, dan zou een maandelijkse gift meer dan welkom zijn. Als meerdere mensen dat op structurele basis gaan doen, hebben ze ook financieel de handen vrij om met Missie Gura door te gaan. De Stichting heeft de ANBI-status, dus je donatie mag je als ‘gift’ opvoeren bij de Belastingdienst. Vermeld er dan bij: “Ter ondersteuning van Paul & Daphne, ook voor doorlopende vaste lasten in Nederland of waar nodig.” Dit laatste klinkt wat formeel maar het is nodig om de Stichting ook voor de buitenwacht geheel transparant hun werk te kunnen laten doen. NL15 INGB 0007 7030 05  t.n.v. Stichting Missie Gura
Foto 5: Het huisje van Paul & Daphne voorzijde. Foto 6: Het hout voor de winter wordt gebracht met paard & wagen. Foto 7: Achterzijde huisje met grote schuur. Foto 8: Als je het hek open laat staan heb je zo het ‘halve dorp’ over de vloer... De mensen vinden het geweldig dat we er zijn. Ook met hen praten we over Gods liefde en ze genieten ervan! Langs het dorp stroomt de rivier de Moldava, een zeer geschikte dooplocatie :-)

Gebouw tegenover de B&B

Nog altijd staat het te koop en de eigenaren willen er na vier jaar echt vanaf; ze zakken met de prijs van 100.000 naar 75.000. We mogen het huren of kopen op afbetaling. We bidden erover als team, we maakten een sponsor-brochure over dit gebouw, en we kijken nu wat voor mogelijke actie er wel of niet ondernomen mag gaan worden, want dit is groots en veel. Neemt niet weg dat het nog altijd een enorme zegen zal zijn voor Missie Gura: wát een mogelijkheden openen zich met dit gebouw! Kijk op www.missiegura.nl/een-missie-z-onderdak en bid svp krachtig dat God ons laat zien wat er kan en mag. We zijn voorzichtig, maar ook gelovig. 
 

Kinderen - kom tot Mij, zegt Jezus

Alle bovenstaande verslaggeving lijkt te gaan over praktische zaken, maar het hart van alles is Gods roeping om de kinderen in Roemenië Zijn hoop en licht voor de toekomst te brengen; om ze onvoorwaardelijk lief te hebben. 
Ik (Paul) sprak vorige week een jonge Roemeense vrouw die door toedoen van haar vader met haar moeder en broertje door een zeer zware tijd heen moet. Maar: ze is enige tijd geleden tot geloof gekomen en straalt nu van oor tot oor. Er is Licht in haar leven gekomen. We zien steeds duidelijker dat God een wig wil drijven tussen deze aaneenschakeling van ‘duistere erfenissen’. Ons hart brandt van verlangen om daar nederig maar krachtig aan mee te mogen werken!

Geestelijke strijd

Bidden jullie mee? Het gaat vrijwel zeker om het begin van geestelijke veranderingen in dit land, al vele jaren in duisternis. Plant biddend, samen met ons, de Banier van Jezus Christus in dit vijandelijk gebied. Dat klinkt wellicht dramatisch, maar onze eerste indrukken zijn niet anders. En al zou 1 kind in Jezus’ naam het begin blijken te gaan vormen van een nieuwe generatie Christenen, is alles de moeite waard! Maar we bidden de Heer van de Oogst om werkers. Om jou?

Op  4 oktober a.s. hopen we weer in Nederland te zijn om, zoals het er nu uitziet, ons voor te bereiden op een veel permanenter verblijf in Roemenië. In september blijven we jullie informeren over Gods Missie Gura en onze belevenissen.

Gods zegen, Paul & Daphne
Copyright © 2018 Stichting Missie Gura, All rights reserved.


Je kunt je instellingen aanpassen of unsubscribe van de mailinglist.

Email Marketing Powered by Mailchimp