Copy

Februari 2020

In deze nieuwsbrief | Welkom en Tot ziensNieuws | Friends of DVR - activiteiten | Kunst & Cultuur | PO-nieuws | VO-nieuws | Huisvesting | Interview met Hans Herlaar | Levende Waarden | Agenda maart |
Ja, het is bijna zover! Ons minisymposium met sprekers Jan Bransen, leerlingen van De Vrije Ruimte en panellid Christel Hartkamp, die onderzoek doet naar de wetenschappelijke onderbouwing van democratisch onderwijs. Je kunt je nog aanmelden via deze link 

Dit zegt Jan Bransen in zijn blog over gepersonaliseerd versus geïndividualiseerd leren: “Als gepersonaliseerd leren mogelijk is, dan gaat het om het aanbieden van een les die afgestemd is op de aandacht van de leerling. Een les zelfs die vertrekt vanuit die aandacht. Daar heb je aandachtige leraren voor nodig, leraren met een pedagogisch, meer nog dan een didactisch talent. 
Het is nog maar de vraag of je software zou kunnen ontwikkelen met zo’n pedagogisch talent, met het vermogen te zien waar de aandacht van de leerling naar uitgaat en het daarop aansluitende vermogen die aandacht om te buigen naar het onderwerp van jouw les. Zonder zulke software lijkt leren met behulp van een scherm en een toetsenbord helemaal niet op gepersonaliseerd leren. Het is op zijn best geïndividualiseerd leren, maar waarschijnlijk niet meer dan een geïsoleerde training. Dat kan prima zijn voor het bereiken van sommige leerdoelen. 

Maar het heeft niets te maken met gepersonaliseerd leren. Want dat is leren dat zich tussen personen afspeelt, personen die hun aandacht weten te delen, personen die zien wat de ander ziet.” 

Welkom en tot ziens

Welkom Femi (16), zij begint na de voorjaarsvakantie op De Vrije Ruimte.

Nieuws

Hoera! In het schooljaar 2020-2021 kunnen we in het huidige pand aan de Stadhouderslaan 15 blijven. Ondertussen werkt de huisvestingskring hard aan het plan voor een nieuw gebouw, zie verderop in deze nieuwsbrief.
Onderwijsinnovatie-beurs
Op donderdag 6 februari togen wij naar Utrecht voor een vakbeurs over onderwijsinnovatie. Met in Marty’s rugzak folders en boeken om rond te delen en te laten zien. We schreven ons in voor de werkgroep ‘De kracht van de community’. We volgden de borden naar de Jaarbeurs en begaven ons in een trage mensenstroom van ouderen en licht voorovergebogen lopende mannen die grote passen maakten in veiligheidsschoenen. Verwondering was onze reactie. Er viel een deel af die de pijlen Gezondheidsbeurs volgden. Er viel een deel af die naar de Beurs voor Installateurs ging. Een stroom bleef over. Gelijkgestemden? Aangekomen bij hal 3 vielen alle kwartjes op zijn plaats. & ICT, Onderwijsinnovatie en ICT. 
 

De werkgroep met de veelbelovende titel ging over de Open Source mogelijkheden voor docenten om lesmateriaal te vinden en te delen. De presentatrice sprak met luide stem want de systeemwanden, die de illusie van een theater moesten wekken, dempten het geluid van de honderden beursgangers nauwelijks. 

We kregen informatie over “Digitale leermiddelen en toetsen, ICT-infrastructuur, informatiemanagement systemen, informatiebeveiliging, 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid”. We legden hier en daar een folder neer en kregen een toezegging van een paar ict jongens dat ze ons wel wilden helpen met een spread sheet voor het maken van het rooster. De Beurs gaf een kijkje in de klas van de toekomst. Een leraar/coach op afstand die je kunt mailen met een vraag. Online Escape Room games waarbij alle 21 Century Skills aan bod kwamen. Na de lunch in een snel weg achtig etablishement met buffetten voor warm en koud aten we een broodje en keerden iets wijzer met rasse schreden terug naar onze knusse onderwijshub aan de Stadhouderslaan. 

Friends of DVR activiteiten

Activiteiten maart: 
• Dinsdag 10 maart, 19:30-21:30 uur: Women’s Circle 
• Vrijdag 20 maart, 19:00-21:00 uur: Get together Wil je meer weten? Kijk op: https://friendsofdvr.com/ of whatsapp Laura Fraticelli: 0645638877. 

Kunst & Cultuur 

Lampje was prachtig! Een ontroerend en spannend verhaal over een meisje, Lampje, dat met haar vader in een vuurtoren woont en elke avond het licht moet ontsteken. Maar dan blaast de wind haar lucifer uit en stort er een schip op de rotsen. Lampje moet de kosten betalen en gaat 7 jaren werken in het zwarte huis. Het huis van de admiraal waarin vreemde figuren wonen: een blaffende Lenny, een zoon op zolder die misschien wel een vis is, en een huishoudster Martha, die denkt dat er monsters zijn. Ondertussen hoort Lampje de stem van haar moeder, die haar helpt en beschermd. We gingen met 16 kinderen en 3 ouders en iedereen zat ademloos te kijken. Sommigen hadden het boek al gelezen en wisten wat er ging komen. Maar spannend bleef het. Dit vonden ze ervan: “Leuk en grappig; al die grapjes over visstick, ook spannend, maar niet heel vaak. Leuk: die dwerg op de kermis. Het spannendst: toen de admiraal kwam. Ook spannend: de tante zeemeermin die dood ging. Leuk: dat Vis tegen Lampje schreeuwde. Gek dat toen die vis in dat bad ging, dat hij zei dat hij niet kopje onder mocht gaan, dat gebeurde wel en er gebeurde niks met hem. Wel: zijn ogen werden goud. Er gebeurde dus wel wat.” 

PO Nieuws

We hebben buiten gewandeld, papier gemaakt, veel gebouwd met kapla en treinbaan, rekentoetsen gemaakt, en topotoetsen en biologie over het menselijk lichaam, dictees geschreven, bezoek gehad van Elise Voets, een Belgische stagiaire die een weekje kwam meedoen en zelfs met ons de zee in ging! We hebben heerlijk buiten gesprongen op de trampolines, gerend in de zijtuin, pakkertje gedaan, pizza gegeten. En nu ... zijn we allemaal echt toe aan vakantie. 

VO Nieuws

Message from the classroom

“In that direction,” the Cat said, waving its right paw round, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad” 

We duiken in de wereld van Alice’s adventures in Wonderland (first published: 1865) en krijgen tegelijkertijd een inkijk in de Victoriaanse wereld. Eindelijk wordt duidelijk waarom the Hatter gek is (the Mad Hatter). Het blijkt dat hoedenmakers met kwik werkten waardoor ze the “hatters’s shakes” kregen en psychotische werden vanwege kwik vergiftiging. Wordt vervolgd... 

Haiku

Tijdens een poëzie-les, vertelde ik (Joke Sohl) dat er, in vergelijking met romans, maar weinig poëzie verkocht wordt. De meeste mensen hebben overigens wel gedichten gelezen of gehoord op school of bij een gelegenheid als een bruiloft of op begrafenis. Gedichten treffen we ook aan op gevels van huizen. Vooral de Archipelbuurt staat hierom bekend, maar ook in andere wijken staan er gedichten op gevels. Op weg van huis naar school komt Geertje dagelijks het gedicht ‘Geboortestraat’ tegen, een haiku! Een haiku is van origine een zeventiende-eeuws Japans gedicht van drie regels. De eerste en de laatste regel hebben in principe vijf lettergrepen en de middelste zeven. De natuur speelt een belangrijke rol in de klassieke haiku. Dechen heeft speciaal voor Fess, zijn hond, een haiku geschreven. 

Voor Fess 
de hond in de zon 
rennend door het groene bos 
spelend met de bal 

Dechen (2020) 

Huisvesting

Dick Hartog, vader van Alex, is bezig met het schrijven van een businessplan voor de huisvestingskring: “Een ondernemend ouderpaar heeft een aantal ideeën aan het bestuur voorgelegd met als doel DVR financieel succesvol(ler) te laten zijn, worden en blijven. Uitgangspunten daarbij zijn kwaliteit & continuïteit van het onderwijs en minimaal minimumloon voor haar personeel, zoals beschreven in het DVR-beleid. Het uiteindelijke bedrijfsplan zal er einde schooljaar zijn en gaat ook in op de eventueel nieuwe huisvesting. Het bedrijfsplan zal mogelijke partners en investeerders moeten overtuigen van de kansen op ons succes en continuïteit. Feitelijk wordt het DVR-beleid omgezet in plannen en planning. Niet zozeer omdat het kan, maar vooral ook omdat het moet! Gelukkig biedt een nieuwe locatie ook extra kansen.... Het initiatief is door het bestuur enthousiast ontvangen. Afgesproken is een vijftal ideeën nu al verder uit te werken. Uiteraard wordt u – al heel snel – nader geïnformeerd én betrokken.” 

Interview met Hans Herlaar

Interview met Hans Herlaar, voorzitter van het bestuur

Eind 2011 werd ik gevraagd door Peter Roemeling, de oprichter van de stichting Natuurlijk Leren Scheveningen. Peter kende mij van KPN waar wij beiden gewerkt hadden. Ik zag het als een mooie kans om wat te doen aan het vernieuwen van onderwijs, wat volgens mij essentieel is voor een gezonde maatschappij. Na een rondje gesprekken met de vaste begeleiders werd ik extra gemotiveerd en begin 2012 kwam ik in het bestuur. 

Wat vind je het leukst aan je bestuursfunctie? Met de bestuurskringleden als team werken. De doelen daarvoor stellen en helpen om die met de hele school voor elkaar te krijgen. Het is leuk om te zien dat heel wat van ontwikkelingen die we als bestuur belangrijk vonden, door school mooi zijn gerealiseerd. Los van mijn bestuursfunctie kan ik genieten van de creativiteit die ik overal op school zie. Ik ben onder de indruk toen ik zag wat er tijdens het techniektournooi aan oplossingen bedacht werd en van de films die op school gemaakt zijn met de leerlingen. 

Dat het nog niet gelukt is om betere huisvesting en andere bekostigingsvormen voor elkaar te krijgen is minder leuk. Op die onderwerpen ontstaat op school ook snel een sfeer alsof iets al is geregeld, terwijl de zakelijke afweging nog niet heeft plaatsgevonden. Dat geeft onduidelijkheid die ik liever voorkom. 

Het bestuur is nog op zoek naar een derde bestuurslid, hoe gaan we die vinden? Het gaat om een bestuurslid voor de Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen. Dit is een serieuze functie waarmee je (mede) de wettelijke eindverantwoordelijkheid hebt voor de school. Je krijgt te maken met afweging van verschillende belangen. Ons schoolconcept inclusief onze organisatievorm en sociocratische besluitvorming vraagt soms om een andere keuze dan wat zakelijk gezien de voorkeur heeft. Dat betekent dat ik iemand zoek die daar mee om kan gaan. Iemand die organisatievraagstukken leuk vindt, bestuurlijke affiniteit heeft en de zakelijk kant van de school wil behartigen.

N.b: Voel je je aangesproken en wil je deze taak op je nemen? Stuur dan een mail naar Hans Herlaar 

Wat is jouw wens voor DVR in 2020? Dat onze school opnieuw kinderen en begeleiders het beste uit zichzelf laat halen, en dat ze het daarbij lol hebben. En als de ouders dan trots zijn op de resultaten. Een nieuw schoolgebouw of zicht daarop maakt mijn wens voor 2020 compleet! 

Levende waarde: vrijheid

Op het eerder in deze nieuwsbrief aangekondigde symposium, op 19 maart a.s., zal een aantal leerlingen van De Vrije Ruimte vertellen over wat het betekent om te kunnen leren in vrijheid. Een waarde waar onze school op gebouwd is. Vrijheid en verantwoordelijkheid, want deze twee waarden kunnen niet zonder elkaar. 

Agenda

Onderstaand de belangrijke data van maart

MAART


ma 2    
wo 3    
wo 3     

do 5      
do 5      
vr 6       
ma 9     
wo 11  
wo 11  
wo 11  
di 16     
wo 18   
wo 18   
wo 25   
do 26   

 

 


Begeleiderskring
Leerlingkring
Schoolkring
Letterfeestje in Meermanno  - PO onderbouw
Bestuurskring
Pizzadag
Voorstelling Roest Korzotheater - PO bovenbouw 
Leerlingenkring
Crazy Butler
Open middag
Studiedag
Leerlingenkring
Boomfeestdag
Leerlingenkring
Knoken en knekels in Blijdorp voor PO onderbouw
 
Stuur door Stuur door
Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp