Copy

Juli 2020

In deze nieuwsbrief:

| Zomerfeest | Welkom en tot ziens | PO nieuws (basisschool) | VO nieuws (middelbare school) | Kunst en Cultuur | Verjaardagen juli en augustus | Uit de schoolkring | Vanuit de bestuurskring | Levende waarde : Verdraagzaamheid | Sociocratie | Agenda |

Zomerfeest 

Anders dan anders, maar zeker niet minder geslaagd was het ZOMERFEEST 2020 op De Vrije Ruimte. Zonder opa's en oma's, oud-leerlingen en vrienden van buiten. Maar met ouders, broertjes en zusjes. Niet één groot zomerfeest voor iedereen, maar meerdere feestjes voor verschillende groepen. We begonnen in de ochtend met de maandagkringen van Hannelore en Claartje. Op krukjes en stoeltjes in de achtertuin zaten we bij elkaar, kregen leerlingen hun rapport met een praatje en speelde Isra samen met Myriam op haar viool.
Iedereen heeft heerlijke zoete hapjes meegenomen. Die eten we op en dan is het alweer voorbij. We maken de tafel schoon en daar stroomt de tweede groep al binnen, de leerlingen van Marty en Myriam. Zij gaan eerst lunchen en krijgen daarna hun rapport. Even pauze. Dan is het avond en komen de leerlingen van Nazly's en Casimirs kring. Ook zij hebben hapjes bij zich, hartig dit keer. We eten en lachen en drinken en kletsen, tot het tijd is voor de praatjes en het afscheid van vijf leerlingen uit deze groepen. Van hen krijgen we een picknicktafel, waarop ze hun naam schrijven. Nee, vergeten zullen we ze niet snel!
Voor alle vakdocenten hadden we op donderdag 16 juli een borrel georganiseerd, met bloemen voor iedereen. Bedankt voor jullie inzet dit jaar!
Voor iedereen een heel fijne zomervakantie gewenst!

Welkom en tot ziens

Olivier (13), Sofie (10) en Imme (11) zijn aangenomen als leerling op De Vrije Ruimte. Adam (4) blijft nog even wennen. Tot ziens vakdocenten Dick (Nederlands), Ingeborg (Nederlands) en Maike (economie) en (biologie)begeleider Mike. Het ga jullie goed! En tot ziens leerlingen, Odin (De Bonte Vlinder), Ike (Het Volle Leven), Joshua (Wellant), Heime (Wellant), Ric (Vrije School), Simon (studie geschiedenis), Floris (studie informatica), Jeldau (MBO gespecialiseerd pedagogisch medewerker), Ramses (Vrije School) en Coco (Vavo). Jullie gaan naar een andere school of een vervolgopleiding. We wensen jullie het allerbeste!
Floris haalde op DVR zijn eindexamen gymnasium. Hij kreeg een pizzaschaar, omdat hij zijn pizza altijd knipt. Hij gaf aan Marty een mandje met eten dat hij lekker vindt, zodat als hij op vrijdagmiddag nog eens mee komt borrelen, wij weten wat hij wil.

PO nieuws (basisschool)

Rustige laatste weken, met een dagje skaten, een dagje niet-strand, maar binnen apenkooien, film kijken en spelletjes doen en afscheid. Zwaaien naar elkaar en tot volgend schooljaar. Met een voldaan gevoel de vakantie in. Ondanks corona-tijd maken de meesten het goed. We verheugen ons alvast op het kamp in de tweede week van september.

VO nieuws (middelbare school)

Examens-examens-examens... Daar gingen ze, naar Zwolle met zijn allen, in het huis van de zus van Myriam, om samen te zijn tijdens de eindexamens. Hoe was dat? Alma: Het examenhuisje heeft bij mij voor enorm veel rust gezorgd rondom de examens! Ik had de tijd om aan te komen, voor te bereiden en ik had geen reisstress, daarnaast was het super gezellig en kon ik met een goed gevoel mijn examens ingaan! Super graag volgend jaar weer! Tycho: Het was heel gaaf om het samen te beleven. Staatsexamen doen kan best eenzaam zijn, maar door met elkaar in een huis te zitten voelt het toch alsof je het samen doet. Het was een van de mooiste weken van mijn leven en ik zal het nooit vergeten.
Yanna: Het huis in Zwolle heeft mij erg mijn rust gegeven. Met mensen om mij heen die begrepen hoe spannend het was en de juiste tips konden geven. Het gaf ook gelijk een vakantiegevoel. Volgend jaar weer! Andreas: Wat een prachtig idee, een huis huren dichtbij de examenlocatie. Dan hoef ik me geen zorgen te maken tijdens de reis naar de examenlocatie. En het was ook prachtig. Na heerlijk gegeten en geslapen te hebben, kon ik maandag zorgeloos naar de examens toe gaan. En toen ik klaar was kon ik weer relaxed op de bank chillen, in plaats van moeizaam weer naar huis gaan. Naast dat het heel fijn was voor de examens, mochten we donderdag na het zomerfeest terugkeren. Voor de leerlingen die al klaar waren was dit een soort minikamp. We konden eindelijk zo laat slapen als we wilden. Al moesten we natuurlijk wel rekening houden met de examenkandidaat Floris, die vrijdag en zaterdag nog examen moest doen! 8.5/10 would do again! Hopelijk volgend jaar weer dus!
Zita: honestly, I think we should move on to the next one. (Dit zei ze tijdens haar mondeling Engels). Kees: Het was heel gezellig, leuk om even te vieren dat ik maatschappijleer heb gehaald. Marty: Met zo'n acht leerlingen samen examens voorbereiden, stressen, elkaar helpen. Samen eten, een spel spelen en ontspannen. Samen naar de examenlocatie fietsen, hond uitlaten en in het donker zwemmen. Een paar tegenvallers incasseren, samen balen en daarna weer heel veel successen vieren! Tussendoor naar De Vrije Ruimte voor het zomerfeest, afscheid nemen van een aantal en de vakantie inluiden. Vervolgens terug naar Zwolle om elkaar weer te steunen bij de voorbereidingen en het wachten op de cijfers. En op zaterdag 18 juli krijgt Floris dan na een uur wachten eindelijk te horen dat het hem gelukt is, gymnasiumdiploma op zak! Andere leerlingen mochten niet meer naar binnen om te wachten (Corona) en stonden voor hem te juichen in de gang. Dit is verbondenheid ten top!
En dit waren de resultaten: Vijftien leerlingen hebben een of meer examens gedaan; 1 leerling VMBO, 3 Havo, 11 VWO: Alex, Alma, Andreas, Coco, Darya, Esqua, Floris, Geertje, Kees. Lumen, Ramses, Simon, Tycho, Yanna, Zita. Niet iedereen heeft -door omstandigheden- alles gehaald, maar over het geheel genomen waren de resultaten goed. Dit zijn de vijftien vakken waarin examen is gedaan:
 Nederlands: 3 leerlingen: 7,8,9 > gemiddeld 8
 Engels: 5 leerlingen: 6,7,8,8,9 > gemiddeld 7,6
 Wiskunde: 2 leerlingen: 3, 6 > gemiddeld 4,5
 Maatschappijleer: 9 leerlingen: 5,6,6,6, 7,7,7,7,7 > gemiddeld 6,3
 Maatschappijkunde: 1 leerling: 7
 Duits: 1 leerling: 4  Spaans: 1 leerling: 7
 Latijn: 1 leerling: 5  Geschiedenis: 2 leerlingen: 5, 8
 Economie: 2 leerlingen: 7, 7
 M&O: 1 leerling: 5
 Informatica: 1 leerling: 6
 Muziek: 1 leerling: 8
 Tekenen: 2 leerlingen: 9,9
 PWS: 3 leerlingen: 4, 6, goed > gemiddeld 6 Gemiddeld voor alle vakken: 6,7!

Nog een nieuwtje: Ric en Esqua hebben de 15+ ruimte opgeruimd en schoongemaakt!

Kunst & Cultuur

Wist je dat je met de vakantiepas ook veel culturele uitstapjes kunt maken?
 Naar een (kinder)film in het Filmhuis voor € 6 i.p.v. € 7,50
 De Haagse Toren (van de Grote Kerk) beklimmen voor € 3 i.p.v. € 5
 Een online fotocursus (voor je mobiel) voor € 4,50 i.p.v. € 20
 Verhalen maken in het Kinderboekenmuseum voor € 4,25 i.p.v. € 8,50
 Op Wereldreis in het museum Volkenkunde in Leiden voor € 1 i.p.v. € 6
 Schilderen in het Open Schilderatelie, Huis van het Boek, voor € 2, 50 i.p.v. € 5
 en nog veel meer, kijk op activiteiten vakantiepas!

Verjaardagen
juli en augustus

10 juli: Heime
23 juli: Mateo
25 juli: Zinzy 2
6 juli: Alma, Wendelmoet
3 augustus: Simon
4 augustus: Gisela
6 augustus: Luc
8 augustus: Pelle 1
1 augustus: Roeline
13 augustus: Artemisia
15 augustus: Tycho 1
6 augustus: Julo 2
5 augustus: Isaac
30 augustus: Yannah

Allemaal (alvast) heel hartelijk gefeliciteerd!

Uit de schoolkring

 De oprichting van de Vereniging Democratische Scholen Nederland gaat vooralsnog niet door, vanwege onenigheid bij de initiatiefnemers.
 Vanaf volgend schooljaar gelden er nieuwe bedragen voor de kijk- en wendagen: Het bedrag voor de kijk- en wendagen wordt verhoogd met €5 per dag. Dus een kijkdag kost dan €25 en een wenperiode (8 dagen) €200.
 Na de zomervakantie wordt de schoonmaak de ene week gedaan door professionele schoonmakers, de andere week door de ouders.

Vanuit de bestuurskring Terugblik op het schooljaar 2019-2020

De bestuurskring heeft een groot aantal onderwerpen aangepakt:
 Op 30 januari gaf de bestuurskring een presentatie over de status, voortgang en gekozen toekomstrichting van DVR. Daarbij hebben we aan ouders en begeleiders gevraagd om mee te denken en ideeën te opperen. Alle ideeën die we kregen zijn in de bestuurskring besproken. Sommige kregen een opvolging.
 DVR heeft nu een sociocratisch statuut. We werken in de kringen met domeinbeschrijvingen.  DVR heeft een beleidsgroep, een lobbygroep en een vriendenstichting.
 De bedrijfsvoering heeft meer aandacht gekregen. Er wordt gewerkt aan een plan voor DVR in de toekomst.
 De huisvestingkring is actief op zoek naar een beter gebouw en werkt aan een plan om met de gemeente Den Haag tot een gebiedsontwikkeling te komen waarin ook plek is voor DVR.
 Natuurlijk hebben we recent de situatie met het coronavirus. Dit heeft ook voor DVR veel consequenties met zich meegebracht. Alhoewel we niet weten hoeveel zieken er door corona zijn getroffen, zijn de meeste zieken die er waren gelukkig weer op de been.
 De plannen voor wijzigingen van de ouderbijdrage bleken een lastig onderwerp. Het resultaat heeft wel de continuïteit voor komend jaar veilig gesteld, maar leidde bij velen ook tot frustratie. De kritiek op het besluitproces trekken we ons aan. Dat proces gaan we evalueren.

Evaluatie besluitproces van de ouderbijdrage

Om de ontstane situatie rondom wijzigingen in de ouderbijdrage en de besluitvorming daarover goed te evalueren en daarvan te leren, heeft de bestuurskring een externe begeleider ingeschakeld, Baudy Wiechers. De eerste bijeenkomt met de bestuurskring hierover zal zijn op 3 september. We willen deze evaluatie zeer degelijk aanpakken. Hoe dat verder gaat gebeuren, laten we, zodra we daarover iets kunnen vertellen, aan jullie weten. Wij zien het schooljaar na de zomervakantie met veel vertrouwen tegemoet en wensen iedereen een fijne zomer! Namens de bestuurskring, Hans

Levende waarde:

Verdraagzaamheid

Sociocratie

De eerstvolgende keer dat het consentspel weer gespeeld wordt op De Vrije Ruimte is woensdag 23 september 16.00 - 18.00 uur. wil je meedoen? Geef je op via marty@devrijeruimte.org

Agenda

Onderstaand de belangrijke data van september

SEPTEMBER

n.b.: de school begint weer op maandag 31 augustus!
wo 2
wo 2
do 3
ma 7 tot vr 11
za 12
ma 14
di 15
wo 16
wo 16
wo 16
wo 16
wo 23
wo 23
wo 23
do 24
do 24
za 26
ma 28
wo 30
wo 30

 
leerlingenkring
begeleiderskring
bestuurskring
kamp in Braamt
Sprach Dach
studiedag
Prinsjesdag
World Clean Up Day Zuiderstrand
leerlingenkring
begeleiderskring
schoolkring
leerlingenkring
begeleiderskring
consentspel
natuurdag kleine diertjes
ouderkring
Sprach Dach
PO BB Museon Kind in oorlog
Start Kinderboekenweeg: "En toen..."
Begeleiderskring
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp