Copy

Mei 2020

In deze nieuwsbrief: Welkom en tot ziens | Weer naar school (nog eens...) | Ouderbijdrage volgens het solidariteitsprincipe | PO-nieuws | Doorgeefkunst en de eerste dag | Terug op school | VO-nieuws | Zwaaien naar elkaar | Staatsexamens | Kunst & Cultuur | Uit de schoolkring | Vereniging Democratische Scholen NederlandLevende waarde | Sociocratie | Huisvesting | Dag Joost, Sander, Matthijs, Pim en Max | Van het bestuur | Dank aan alle ouders, begeleiders, docenten en ondersteuners! | Agenda
Langzaam, heel langzaam, gaat het openbare leven weer een beetje beginnen, en dus ook de scholen. Voor de basisschoolleerlingen (de kringen van Myriam, Claartje en Hannelore) zijn we vanaf 11 mei twee dagen per week open, op maandag en donderdag. Vanaf 8 juni zijn deze leerlingen ook op woensdag welkom, de hele dag, van 8:30-14:30 uur. De VO-leerlingen mogen eindelijk ook weer naar school. Per 1 juni zijn zij twee dagen welkom op De Vrije Ruimte, op dinsdag en vrijdag. Dezelfde maatregelen blijven van kracht, zoals: leerlingen wassen hun handen als ze binnenkomen, ouders blijven buiten het schoolterrein. De schoonmaak wordt gedaan door een professionele schoonmaker. Fijn dat nu weer alle leerlingen (PO en VO) naar school kunnen komen! 
De pizza’s hebben we twee maanden moeten missen. Maar nu is de oven opnieuw ingesmeerd met leem en weer helemaal gebruiksklaar voor de pizzadag, op donderdag 28 mei. 

Welkom en tot ziens


Nog geen nieuwe leerlingen, maar wel een aantal kijkdag- en wenleerlingen: Maxim (10 jaar) en Adam (4 jaar) aan het wennen. Maandag 25 mei zijn er drie leerlingen geweest voor een kijkdag: Bing (7 jaar) en Day (8 jaar) en Eray (9 jaar). We hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad en terug zullen komen om te wennen op DVR. 
 

Weer naar school
(nog eens...)

Voor degenen die nu beginnen met naar school gaan, lees je hieronder nog eens wat we hebben afgesproken. Ben je ziek of verkouden, dan blijf je natuurlijk thuis. Ben je gezond, dan mag je naar school. Zo gaan we het doen: 
Start en eind 
• Leerlingen komen binnen tussen 8.30-9.00 uur 
• Leerlingen gaan naar huis tussen 14.00-14.30 uur 
• Ouders blijven op de stoep en komen niet de tuin in en ook niet het gebouw in. 
• Ouders blijven niet voor de school 'hangen’ 
• Op de stoep is het ook belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van andere ouders die hun kind komen brengen en halen. 
1,5 meter afstand 
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
• Leerlingen en begeleiders moeten zoveel als mogelijk die 1,5 meter afstand houden. 
• Begeleiders moeten 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van elkaar. 
Hygiëne en schoonmaak 
• Zodra de leerling binnen is, gaat hij handen gaat wassen in het atelier. Er is een begeleider in het atelier die het handen wassen begeleidt. 
• Dit ritueel van handen wassen herhaalt zich voor de eet- en drinkmomenten en voor het naar huis gaan. 
• Er wordt goed op gelet dat kinderen hun handen wassen nadat ze naar de wc geweest zijn. 
• Tussendoor wordt er regelmatig schoongemaakt door de begeleiders van die dag. 
• In iedere ruimte komt een pompje handgel en een schoonmaaksprayfles te staan met een rol papier om tafels en stoelen schoon te houden. 
Open Dag op 13 mei Heel fijn dat we op deze dag ieder uur een of twee belangstellenden voor De Vrije Ruimte konden ontvangen. In totaal zijn er voor zeven leerlingen rondleidingen geweest. Drie daarvan zijn al geweest voor een kijkdag. De komende weken hebben we iedere woensdag rondleidingen, zodat we weer nieuwe leerlingen op DVR kunnen verwelkomen. 

Ouderbijdrage volgens het solidariteitsprincipe

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat het de intentie was om in mei een beslissing te nemen over het model voor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, waardoor het streven overeind blijft om het solidariteitsprincipe per komend schooljaar in te laten gaan en het minimumloon per 1 januari 2021 te gaan betalen. Zover is het nog niet. 
Nadat het besluit over de inkomensafhankelijke ouderbijdrage in de schoolkring (13 mei) en de bestuurskring (14 mei) was goedgekeurd, werd het toegelicht in de ouderkring op 19 mei. Het goedgekeurde model was een aanpassing – op basis van alle opmerkingen van ouders - van het model dat eerder, op 15 april in de ouderkring was gepresenteerd. Toch bleek het aangepaste model op overwegende en beargumenteerde bezwaren van ouders te stuiten. 

Technisch gezien is het besluit om de ouderbijdrage te verhogen een strategisch besluit, dat wil zeggen een besluit dat nodig is om de (financiële) toekomst en het voortbestaan van DVR veilig te stellen. Een strategisch besluit kan het stichtingsbestuur nemen zonder inspraak van anderen, dus zonder de sociocratische besluitvorming. Dat wilden ze niet, en dus heeft het stichtingsbestuur het plan ingebracht in de bestuurskring, die het weer heeft ingebracht in de schoolkring. Oudervertegenwoordigers van de schoolkring hebben het ingebracht in de ouderkring. 

Een aantal ouders was (onaangenaam) verrast door het plan en de snelheid van het proces. Andere ouders hadden het aan zien komen en konden er mee leven. Ooit, ruim twee jaar geleden, werd het plan gelanceerd om iedere ouder €500 per maand per kind te laten betalen. Dit plan haalde het niet. Wel werd toen de ouderbijdrage verhoogd van €300 naar €350 voor het eerste kind; voor het tweede kind bleef het €300. Ouders die de verhoging naar €350 echt niet konden betalen, dienden bij het bestuur een verzoek in of de ouderbijdrage €300 kon blijven. Verder werd er gezocht naar andere financieringsmogelijkheden voor DVR. 

Doel was steeds: DVR financieel gezond maken. Een minimumloon voor de begeleiders en ondersteuners hoort daarbij. Er kwam een beleidsplan met acties en aanbevelingen. We onderzochten de mogelijkheid -professioneel begeleid- om samen te gaan met een ander Haags schoolbestuur. Geen van de Haagse schoolbesturen durfde het echter aan om met ons in te zee te gaan. De Stichting ‘Friends of DVR’ werd opgericht. Extra geld, vanuit de Friends en vanuit de verhuur van ruimtes in de school, kwam mondjesmaat binnen, niet structureel en onvoldoende voor een zekere toekomst voor DVR. Er moest dus iets anders gebeuren. 

Vandaar dat in januari, op vraag van de bestuurskring, een werkgroep werd geformeerd die ging kijken hoe een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gerealiseerd zou kunnen worden. Omdat het huidige model op teveel bezwaren stuitte, is er tijdens de ouderkring op 19 mei een team samengesteld van ouders die het plan nog eens kritisch tegen het licht zullen houden. Zij zullen binnen twee weken suggesties ter verbetering geven en letten hierbij met name op de duurzaamheid van het model en dat het model zal leiden tot een grotere instroom van leerlingen. In dit team zitten Dick Hartog, Erwin Mulder, Jelle de Jong, Richard Agerbeek en Richard Rensman. Zij zijn hard aan het werk om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn. In de volgende nieuwsbrief horen jullie zeker meer hierover.

Claartje van der Grinten, lid van de werkgroep bedrijfsplan. 
kikkerdril werd kikkervisje en nu mogen ze als kikkertjes de sloot weer in

PO-nieuws

We gooiden kikkervisjes in de sloot, sprongen heel veel op de trampoline, werkten ook nog aan taal en rekenen, keken tijdens geschiedenis de vlogs naar de dagboeken van Anne Frank, deden proefjes met de druk van water, bouwden hutten. Heel fijn om weer samen op school te zijn! 

Doorgeefkunst en de eerste dag

Vlak voor de meivakantie. We hadden elkaar al een tijd niet gezien. Wel af en toe op foto’s via de appgroep, contact via kaartjes , filmpjes of de telefoon maar iedereen ging het contact toch echt wel missen. Toen kwam Jazz met het heel goede idee om elkaar een doorgeefkunstwerk te sturen. Jazz zou beginnen. Hij maakt iets moois wat hij naar iemand ging sturen. Die krijgt een super verrassing in de bus en maakt dan weer iets voor een ander en stuurt dat op. We hebben adressen uitgewisseld en Jazz is gestart. 
Wat een leuke verrassingen kregen we van elkaar en .....we zijn nog niet klaar! 
Ik vond het spannend weer op school te starten. Waarom? Ik weet het niet precies; de drukte weer om me heen terwijl ik net aan een rustig thuisritme gewend was; weer in een sneltrein stappen waarin ik niet mee wil; het Covid-virus mee naar huis nemen; afstand moeten houden terwijl ik de kinderen zo graag even aanraak en knuffel; weer vroeg opstaan ;-)? In ieder geval heb ik ‘s nachts weinig geslapen en ging om half 8 richting Den Haag, naar school. En hoe heerlijk was het de kinderen om half 9 weer te zien!! Hoe heerlijk om ze weer te zien binnen druppelen met blije gezichten. Af en toe kon ik een aai over hun haar niet laten hoor. Het was een heerlijke dag. Ik hoefde alleen maar rustig zittend een kopje thee drinken, af en toe een praatje, iets pakken, helpen, maar vooral kijken hoe de kinderen elkaar weer vonden en hoe heerlijk ze met elkaar speelden. Het was een rustige en heel gezellige eerste dag!

Hannelore van Gemeren 

Terug op school

Terug op school
Terug op school na een aantal weken thuis vroeg ik de kinderen (9 t/m 11 jaar) naar hun ervaringen. Dit waren hun antwoorden: 

Boekentips: De grijze jager, Kuistocht in spijkerbroek, Harry Potter and the deathly hallows, Beyond the laughing sky, Harry Potter, Fantasia van Geronimo Stilton 


Lost in the game, Vampire diaries, Vampieren in de nacht, Penny shadow, Harry Potter, De Hongerspelen (hunger games), Oceans 8 

Wat heb je het meeste gemist? Vrienden (het meest gegeven antwoord), school, geen handen hoeven wassen, mijn 2 beste vrienden, magic spelen, niets, op straat kunnen lopen zonder je zorgen te maken, kan ik niet beschrijven, pizza 
Wat is het leukste dat je thuis gedaan hebt/mee gespeeld hebt? 

Spelen met vrienden, CIV, lego, alles was leuk, gamen, mindstorms, bouwen met lego, gamen en sporten, gamen en snoep eten, Ipad, naar vrienden gaan 

Wat vond je van de online lessen? Grappig, niet gedaan, heel leuk, oké, klein beetje.... , niet zo leuk, moeilijk, niet leuk, stom, wel leuk 

Als ik de minister president was, dan zou ik..... Niet zo streng zijn en overleggen met de burgers, alles doen voor Corona, niets veranderen, pizza halen, een zakje chips kopen, reageren op wat mensen doen.

Myriam Mousset 

VO nieuws

Zwaaien naar elkaar

Roeline reed langs bij Kees en zwaaide. Kees zwaait terug. 

Staatsexamens

Deze leerlingen gaan staatsexamen doen! In tegenstelling tot de reguliere schriftelijke eindexamens, gaan de staatsexamens gewoon door. Deze week Engels en maatschappijleer. Heel veel succes Alex, Alma, Andreas, Coco, Darya, Floris, Geertje, Kees, Lumen, Ramses, Simon,Tycho, Yanna en Zita! De vakken waarin ze examen doen – niet iedereen doet elk vak, maar minstens 1 persoon doet examen in het vak- zijn: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Latijn, wiskunde, economie, geschiedenis, maatschappijkunde, maatschappijleer, profielwerkstuk. Volgende keer zullen we verslag doen van hun ervaringen met het staatsexamen. 

Kunst & Cultuur

Nu we als school nog niet naar musea of theatervoorstellingen kunnen gaan, is hier een aantal ideeën die je zelf kunt doen
• Zomerkamp Let’s dance van Lonneke van Leth 
• In het Museon kun je op bezoek bij Ötzi, een ijsmummie uit de Alpen: In 1991 werd hoog in de Alpen een bijzondere vondst gedaan. Een lichaam werd gevonden en al snel bleek dat dit niet van een recent omgekomen skiër was, maar van een man die meer dan vijfduizend jaar geleden leefde. Hij kreeg de naam Ötzi, naar zijn vindplaats in het Ötztal. Wat deze ijsmummie zo bijzonder maakt, is dat zijn lichaam bijna helemaal intact is. Hij is meer dan vijfduizend jaar oud en werd gevonden met een groot deel van zijn kleding en eigendommen. Op het moment dat hij stierf, had hij onder andere zijn boog, meerdere pijlen, een rugzak en een koperen bijl bij zich. 
• Tekenen voor een verhaal van J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter? Het kan echt! Zij is bezig met een nieuw boek en de eerste hoofdstukken zijn gratis beschikbaar op internet. Iedere week komt er een nieuw hoofdstuk en een nieuwe vraag voor een tekening. Kijk op https://www.theickabog.com/home
• En kijk eens naar deze muzikale video, een samenwerking van de Dutch Don’t Dance Division en slagwerkgroep Percossa. 
Muzee, het enige echte Scheveningse museum met verhalen van vroeger, over zee, strand en het leven in het dorp Scheveningen. Al school gaan we hier regelmatig naar toe voor inspirerende lessen. Maar... nu staan ze op de lijst om geen subsidie meer te krijgen. Hier lees je er meer over en kun je de petitie tekenen.

Uit de schoolkring

Vereniging Democratische Scholen Nederland

De Schoolkring heeft consent gegeven aan het besluit dat er een Vereniging Democratische Scholen Nederland wordt opgericht. Dit is een initiatief van een aantal democratische scholen. Alle scholen die zich profileren als democratische scholen en erkend zijn door de inspectie kunnen lid worden van de vereniging. Het werken vanuit de pijlers van democratisch onderwijs is voorwaarde voor lidmaatschap. De pijlers van democratisch onderwijs zijn: 
- zelfgestuurde ontwikkeling
- een gemeenschap op basis van gelijkwaardige samenwerking en besluitvorming

Het doel van de Vereniging is tweeledig:

1. Meer ruimte in wet- en regelgeving creëren voor democratische scholen in Nederland
2. Democratisch onderwijs tot een voor iedereen toegankelijke vorm van onderwijs maken door overheidsbekostiging met behoud van pedagogische vrijheid voor democratische scholen. 
 

Levende waarde

Wat is gemakkelijk te dragen? En wat kost meer moeite? Hier hebben we het over in de maandagkringen.

Sociocratie

Sociocratisch online vergaderen blijkt heel goed te werken, juist omdat we al zo gewend zijn aan de rondjes en het op je beurt wachten. Het enige is dat je niet moet vergeten om je microfoon aan te zetten als jij mag praten. 

Huisvesting

Achter de schermen wordt er heel hard gewerkt aan het vinden van een nieuw pand voor De Vrije Ruimte. Er is een prachtig plan in de maak, waarmee de huisvestingswerkgroep naar de gemeente Den Haag zal gaan. Het idee is dat we op de huidige locatie een nieuw gebouw neerzetten met daarin ruimte voor kinderopvang, bedrijfjes en anderen die met ons samen willen werken. 

Dag Joost, Sander, Matthijs, Pim en Max

Heel Scheveningen rouwt om de omgekomen watersporters en wij met hen. Wat een drama voor de jongens, hun familie, hun vrienden, hun leerlingen. Veel (oud)leerlingen van De Vrije Ruimte kennen 1 of 2 jongens, ze hebben er jaren surfles van gehad. Van hen geleerd om lol te hebben met de zee, geleerd hoe je je in het water moet gedragen, ten opzichte van de golven en van andere zeegasten. Op het droge werd dan uitgelegd hoe de branding werkt, waar je op moet letten voor bepaalde stroming, dan snel, hup het water in. Hoe verdrietig dat Joost, Sander, Matthijs, Pim en Max nooit meer met een stralende lacht uit dat water komen lopen.

Van het bestuur

de bestuurskring vergadert met 1,5 meter afstand 

Dank aan alle ouders, begeleiders, docenten en ondersteuners!

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. We hebben met situaties te maken waaraan we niet gewend zijn. Als bestuurskring hebben we veel respect voor de manier waarop iedereen op DVR hier mee om gaat en de manier waarop jullie de zorg voor de kinderen en elkaar vormgeven. Ondanks dat de deur van school moest sluiten, zijn er oplossingen bedacht om de lessen te blijven geven. En nu wordt er met veel creativiteit gezocht naar manieren om de lessen weer verantwoord op school te kunnen geven en de behaalde examens en de schoolafsluiting toch tot iets speciaals te maken. Er zijn een aantal mensen ook flink ziek geweest. Corona of niet, we weten het niet, maar gelukkig bijna allemaal weer beter. Degenen die nog ziek zijn wensen we veel beterschap! 

Wat opvalt is de enorme inzet van iedereen, de positieve spirit die overeind blijft en dat iedereen elkaar nog meer helpt! Heel veel dank hiervoor van de bestuurskring! 

Hans Herlaar Voorzitter bestuurskring 

Agenda

Onderstaand de belangrijke data van juni

JUNI

ma 1
wo 3

do 4
ma 8
wo 10

ma 15

di 16
wo 17
do 18
vr 19
ma 22
wo 24
do 25
ma 29
2e pinksterdag
Studiedag
Informatieavond 20:00 - 21:30
Bestuurskring
Begeleiderskring
Leerlingenkring
Schookring
Begeleiderskring
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Begeleiderskring
Leerlingenkring
Natuurdag: archeologie
Begeleiderskring
Stuur door Stuur door
Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp