Copy

Maart 2021

In deze nieuwsbrief:

| Welkom & tot ziens | Buitenschoolse opvang | PO-nieuws | VO-nieuws | Verjaardagen april | Uit de kringen | Levende waarde: samenwerking | Agenda april
Elke woensdag een welkom met muziek, om de dag fijn te beginnen. Deze maand aten we voor het eerst sinds lang weer pizza, zaaiden we zaadjes, bouwden en programmeerden we voor de First Lego League, lazen we boeken en maakten we oefenexamens. Ook deden we de stemwijzer en hielden verkiezingen. En natuurlijk speelden we heel veel buiten!

Welkom en tot ziens

Vier wenleerlingen en veel rondleidingen. Met de lente komen de nieuwe leerlingen. Nog even wachten tot ze definitief op DVR zitten en wij ze welkom kunnen heten.

Buitenschoolse Opvang

DVR wil heel graag BSO bieden. Het is bijna zover. We hebben nog maar een paar ouders  nodig die BSO voor hun kind bij ons op school willen. Dan kan kinderopvang het Zonnetje per  volgend schooljaar starten.

Buitenschoolse opvang het Zonnetje is voornemens om voor kinderen van De Vrije Ruimte (van  4-12 jaar) opvang te bieden van 14.30 tot 18.30 uur tijdens de schoolweken en van 8.30 tot  18.30 uur tijdens de vakantieweken. Wij willen het souterrain als groepsruimte inrichten met  interieur, speelgoed en materiaal dat past bij deze leeftijdsgroep. 
Wie zijn wij? 
Het Zonnetje is kleinschalig van opzet en wil een veilige en uitdagende opvang bieden die  aansluit bij de visie van de school. Dit willen wij bij voorkeur doen met personeel van De Vrije  Ruimte: zij zijn bekend met de visie van de school en zij zijn vertrouwd met de kinderen. 
Huidige bekostiging kinderopvang: 
De overheid bekostigt kinderopvang op basis van het gezinsinkomen. Nu de uitslag van de  verkiezingen bekend is, is er goede hoop voor meer bekostiging opvang voor werkende ouders. 
Als u interesse heeft, neem dan gerust contact op: 06-16048960 of stuur een mail  naar info@kinderopvanghetzonnetje.nl. Wij geven u graag meer informatie over ons  pedagogisch plan, vakantieactiviteiten, tarieven en aanbod voeding. 
Met vriendelijke groet, 

Heleen de Jong (orthopedagoge) 
Dus: zoek je een nog een plek voor je kind na school, aarzel dan niet, en neem contact op met  het Zonnetje. DVR wil deze kans graag benutten om opvang na schooltijd aan te kunnen  bieden aan jullie! 
 

PO nieuws basisschool

FLL

Oftewel: First Lego League, een internationale technologiewedstrijd voor kinderen van 9 t/m 15  jaar. Leerlingen werken aan een innovatieproject en leren hun eigen robot bouwen en  programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren in een  robotwedstrijd. Na een half jaar bouwen, programmeren en ontwerpen deden we in maart mee met de finale van de regio Haaglanden. We werden met onze robotmissies 6e! Gefeliciteerd  iedereen. Een knappe prestatie
Wij begonnen eind september met 16 kinderen en Eline als hulpjuf om van lego alle missies te  bouwen en de 2 robots, die de school bezit in elkaar te zetten. Na de herfstvakantie zat alles in  elkaar, waren de programma’s op de laptop geïnstalleerd en de robots gekoppeld aan het  programma. Aangezien we maar 2 robots hadden, was het niet mogelijk om iedereen tegelijk  de kans te geven om te experimenteren met programmeren. Daarom vormden we 4 groepjes  van 3 of 4 kinderen die om beurten 45 minuten aan de slag konden gaan met programmeren.  Eline, Lisanne en Kees hielpen een handje mee. Ieder groepje zocht een missie uit om aan te  gaan werken en ging aan de slag. Sommige kinderen wisten al een beetje hoe het moest en  legden het weer uit aan andere kinderen.  
Dat liep niet altijd op rolletjes, want dan weer waren de batterijen van de robot leeg, dan weer  kon de robot geen connectie maken met de laptop of liep de samenwerking binnen een groepje  niet zo soepel. We waren inmiddels wel al gestart met het innovatieproject. We moesten iets  bedenken om spelen aantrekkelijker te maken m.b.v. een technische uitvinding. Na een  brainstorm sessie, waarin allemaal leuke ideeën opborrelden, is gekozen om het idee van Julo,  een ballenmachine voor de gymles, verder uit te werken. We maakten tekeningen en vertelden  elkaar over ons eigen ontwerp.  
Tegen de kerstvakantie was er nog maar 1 groepje met een werkende missie en waren we net  klaar met de ontwerpfase voor ons project en toen moest de school dicht. Om het project toch  nog een beetje succesvol te kunnen afronden hebben we in de lockdown-periode in kleine  groepjes op school afgesproken zodat ieder groepje 1 middag kon werken aan zijn missie. Dat  werkte heel goed en zo werd de ene na de andere missie geprogrammeerd. Richard (vader  Tycho) heeft nog wat geholpen met het uitwerken dan de basketbalmissie die uiteindelijk goed  bleek te zijn voor 50 punten! De robot werd uitgebreid met een hefboom en op de computer  werd een lang programma geschreven.  
  
In de voorjaarsvakantie hebben we Karen Ephraim (moeder Sophie) uitgenodigd op school om  feedback te geven op onze ballenmachine, want zij is docent beweging en gymdocent geweest  en weet daarom goed wat wel en niet werkt in de gymles en waar je rekening mee moet  houden bij het ontwerpen. Julo kwam steeds weer met goede ideeën, zoals een warmte camera die in de gaten houdt waar mensen zijn en waar hun hoofden zijn, zodat de ballen niet  tegen iemands hoofd aan komen. Midas stelde de vragen en Camillo heeft alles gefilmd.
Camillo heeft een filmpje gemaakt van het innovatieproject en dat hebben we ingestuurd naar  de jury. Daarna moesten we nog filmpjes maken van onze missies. Binnen 2,5 minuten moet je  zoveel mogelijk missies afronden en zoveel mogelijk punten halen. Dat is gelukt en het  resultaat mag er zijn. Op vrijdag 12 maart mochten we aan de jury (online) alles vertellen over  ons innovatieproject en het ontwerp en programmeren van de robot. Hoe ging het proces? Wat  heb je ervan geleerd? Hoe verliep de samenwerking? Waar ben je het meest trots op? Tycho  was het meest trots op het wijzigen van de draai met 4 graden in het programma, waardoor de  robot voor i.p.v. naast de basket uitkwam en de missie een succes werd en Sofie heeft geleerd  dat je geduld moet hebben en rekening met elkaar moet houden. En dat je niet snel moet  opgeven, maar steeds opnieuw moet proberen tot het lukt.  
Op 14 maart werden de uitslagen bekend gemaakt. We zaten er op school en thuis klaar voor.  En dit zijn de Uitslagen Robotprestatie Regio Haaglanden: 
1. Team We Rock / Haags Montessori Lyceum (350 punten) 
2. Team Tree Builders / Haags Montessori Lyceum (300 punten)
3. Team Bamboe / Kindcentrum Bamboe (280 punten) 
4. Team Avontuur / SBO Het Avontuur (270 punten) 
5. Team Octo / Picasso Lyceum 1 (265 punten) 
6. Team DVR / De Vrije Ruimte (210 punten) 
7. Team To Be Fit / Christelijk Lyceum Zandvliet (200 punten) 
Om het samen feestelijk af te sluiten had Pelle een heerlijke lego cake gebakken 

Kinderstemwijzer & Verkiezingen

“Als je je goed gedraagt in de gevangenis, mag je eerder worden vrijgelaten.” Een van de  stellingen van de kinderkieswijzer waarmee je het eens of oneens kon zijn, of ‘neutraal’ of ‘weet  ik niet’ kon invullen. 21 beweringen waren het, en als je die allemaal had ingevuld, kwamen er 3  partijen uit, die overeen kwamen met de meeste van jouw antwoorden. Zo konden leerlingen,  voordat ze hun stembiljet invulden, een idee krijgen waar zij stonden qua politieke opvatting. Dit  was de uitkomst van de DVR-verkiezingen waarbij 35 mensen (leerlingen en begeleiders) hebben gestemd: Partij voor de Dieren: 18, Groen Links: 9, D66: 4, PVV, 50+, BIJ1 en Volt  allemaal 1 stem. 

Kleuternieuws

Dorien had zaadjes van tomaat en paprika gedroogd en we hadden nog AH zaadjes  (komkommer, radijs, wortel, zonnebloem). Ook hebben we sterrenkers en alfalfa geplant. Ze  hebben veel dorst en moeten dus elke dag water. Dat is een leuk karweitje. Nu maar geduld  hebben. 
Het stormde heel hard! Maxime met Luc als hulpje, ging met Soul, Nina, Isra en Mia vliegers  maken van papier. En uitproberen natuurlijk. Ze vlogen zelf ook bijna weg.

VO nieuws middelbare school

Thuiswerken

Message from the on and off line classroom: We zijn weer druk bezig om de deadline van 1  april te halen voor het opsturen van de literatuurlijsten en profielwerkstukken. Yanna, Geertje,  Lumen en Tobias hebben summaries geschreven van de werken die op hun lijst staan. We zijn  bijna klaar! Yanna leest nog de laatste bladzijden van Little Women. Geertje is bijna klaar met  haar laatste novel The Fault in our Stars van John Green en Tobias is the absolutely true diary  of a part-time Indian aan het speed readen. Lumen is klaar en leunt achterover nu het nog kan.  Hierna gaan we weer aan de slag met het oefenen van de examens en de brieven. Never a dull  moment. 

Je mag ook even stilstaan 

Een gedicht dat Luca Duyvendak schreef in de Volkskrant. Voor alle jongeren, om jullie een  hart onder de riem te steken. Zij schreef het ‘aan iedereen die stilstaat’ en hoopt daarmee  ‘anderen gerust te stellen’, ‘tijdens of liever nog vóór het omvallen.’ Ze hoopt ‘dat mensen  onthouden dat ze ook stil mogen staan.’ 
aan iemand die al dagen, weken of jaren stilstaat: 

je bent niet te laat
al lijkt dit misschien op al die nachtmerries 
waar het enige dat vooruitgaat 
de tijd is en jij dus altijd te laat 
maar dat is niet hoe het hier, wakker, gaat 
hoewel sommigen het zich zo inbeelden 
er staat geen internationale agenda 
in de grond geschreven die zegt 
morgen koop jij een brood, overmorgen een huis, nee 
elke ademhaling is een daad 
en zo lang jij leeft ben je daarmee 
onophoudelijk nooit te laat 
jij hebt de wolken voorbij zien varen 
en wat zou het jammer zijn 
als niemand daar ooit bij stilstaat 

Kunst & Cultuur 

We zijn lekker aan het lezen voor de kinderjury. Je kunt nog meedoen! Elke maandag om 11:15  uur kun je komen lezen, tips geven aan elkaar en natuurlijk je boek beoordelen. In een aantal  sterren en in een paar woorden. ‘Hilarisch’ zegt Sofie over ‘Het leven van een loser’.
Albena is met de hele musicalcast en wat kleuters gestart met het oefenen van de liedjes. 

Verjaardagen april

Roine Lecker 
Zoraida Valencia 
Lavie Waterreus 
Pepijn Wesselman 
Rachel Remmerswaal 
Manu Laurier 
Wu Deng 
Kinda Allouch 
Manouk de Vries 
Eline Drolenga 
Dario Möller 
Zita Mousset 
Alex Hartog 
01-04
04-04
07-04 
11-04
12-04
13-04
15-04 
17-04
17-04
19-04
21-04 
26-04
28-04

Uit de kringen

 

Leerlingenkring

Dit is er besloten in de leerlingenkring: 
 • Leerlingen in de leerlingenkring moeten het hele uur (van 9-10 uur) beschikbaar zijn.
 • Over ‘Nederlands spreken op school’: We maken geen afspraak, we vragen kinderen  die de hele tijd alleen maar Engels praten om zoveel mogelijk Nederlands te praten.  VO-leerlingen en begeleiders praten zoveel mogelijk Nederlands terug. En op  woensdagochtend mag je alle talen spreken die je wil. VO-leerlingen en begeleiders  praten zoveel mogelijk Nederlands terug. 
 • Als je in een boom klimt, houd je rekening met de boom: 
  • je zoekt stevige takken om op te staan 
  •  je glijdt niet langs de schors naar beneden 
  • je klimt niet verder dan de eerste tak van een in bloei staande boom 
  • je zwaait niet aan takken 

Begeleiderskring

Omdat er veel jongens op DVR zitten, m.n. in de leeftijd van 7-13 jaar, hebben we voorlopig  een stop op jongens: Tot november 2021 heeft DVR geen plek voor jongens tussen de 7 en 13  jaar. Jongens die broer(tje) van een huidige leerling of broer(tje) van een nieuw meisje zijn,  kunnen op de wachtlijst komen na een rondleiding. 

Schoolkring

In de schoolkring bespraken we de kringwerkwijzer: waar gaat de schoolkring over, wie zijn de  leden, welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de schoolkring, welke kennis en  ervaring heb je nodig om te kunnen deelnemen? Het document is bijna af en zal dan  beschikbaar zijn voor leerlingen, ouders en begeleiders. 
Het tijdstip van vergaderen wordt de ene keer van 16-18 uur en de keer daarna van 19:30- 21:30 uur, eens in de maand op woensdag. 

Levende waarde: samenwerking

Agenda april

Onderstaand de belangrijke data van april
 
vr 2
ma 5
di 6
wo 7


do 8
za 10
di 13
wo 14do 15
za 17
wo 21do 22
ma 26
di 27
 
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Start Themaweek Middeleeuwen
Leerlingenkring
Begeleiderskring
PO/VO kring
Bestuurskring
Sprach Dach
Museon: kastelen bouwen
Leerlingenkring
Begeleiderskring
PO/VO kring
Informatieavond
Studiedag
Sprach Dach
Leerlingenkring
Begeleiderskring
PO/VO kring
Schoolkring
Natuurdag; slakken en kikkerdril
Meivakantie
Koningsdag
 
Stuur door Stuur door
Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2021,De Vrije Ruimte All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je interesse hebt getoond in De Vrije Ruimte

Ons adres is:
De Vrije Ruimte
Stadhouderslaan 15
2517 HV Den Haag

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Vrije Ruimte · Stadhouderslaan 15 · Den Haag, Zh 2517 HV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp