Copy

Januari 2020

In deze nieuwsbrief: | Welkom en tot ziens | Nieuws | Friends of DVR -activiteiten | PO-nieuws | VO-nieuws | Huisvesting | Interview met Richard Rensman | Schoolkringbesluiten | Levende Waarden | Sociocratie | Agenda februari |
Save-the-date
Donderdag 19 maart
15:30-19:00 uur 

Minisymposium
‘Het onderwijs voor de toekomst’
met spreker Jan Bransen
en leerlingen van De Vrije Ruimte/

Stadhouderslaan 15,
Den Haag 

Welkom en tot ziens

Welkom Mateo (10), Rixt (7) en Ase (5). Fijn dat jullie er zijn! Tot ziens Silke (15), zij gaat naar het Maerlant lyceum. 

Nieuws

Interessante avonden
Na de succesvolle les over gamen voor de leerlingen, kwam Regilio nog een keer terug om ook aan ouders voorlichting te geven over gamen. Twee leerlingen die er eerder niet bij waren, kwamen ook mee. Het was een hele waardevolle en leerzame avond waarop hij ons meenam in de wereld van het gamen. Voor sommige ouders was er herkenning, anderen hoorden veel nieuwe dingen. 
Een andere avond werd georganiseerd door de huisvestingskring. Hieronder meer informatie daarover. 

 
Ouderparticipatie
Ben je ouder van een leerling op De Vrije Ruimte en weet je nog niet wat je wilt doen als ouderparticipatie? Er liggen nog een aantal klusjes en taken: 
• Bemensing van het souterrain op woensdag tussen 9-11 uur: Marty
• Bemensing van de receptie, een ochtend of middag in de week: Annabel
• Lid van de tuinkring: Marguerite
• Bestuurslid (secretaris) van de Stichting Natuurlijk Leren, waar de school De Vrije Ruimte onder valt:
Hans Herlaar, voorzitter van het bestuur)
• Af en toe het grof vuil meenemen: Marty 

Leonardo da Vinci
Een tip van Melanie: Onlangs heeft de British Library een deel van de notities van Leonardo da Vinci voor het publiek toegankelijk gemaakt! Ze zijn online in te zien, onder andere via de volgende link van openculture.com, waar ook een intro te vinden is. Hier is de link naar Leonardo. Het lezen vergt wel wat creativiteit, want Leonardo da Vinci schreef in spiegelschrift... 

Pizzadag
Geen pizzabakker, maar geen nood. Andreas, Kees en Ramses hadden wat tijd over en konden de hele ochtend heerlijke pizza’s bakken! Dank jullie wel! 

 
Crazy Butler en open middag
Een zeer goed bezochte open middag, met meer dan 30 mensen die belangstelling toonden voor onze school. Sommigen meldden zich meteen aan voor een kijkdag, anderen wilden heel graag een ochtend of middag les komen geven! Ook het restaurant Crazy Butler was weer een succes met de befaamde groentesoep, heerlijke broodjes gezond en een lekker toetje. Al degenen die hebben meegeholpen: hartelijk dank! 

 
Lichtpuntjes
Van kaarsresten hebben we nieuwe kaarsen gemaakt. Met mooie vormen in het zand, walnootdopjes en hergebruikte pakjes zijn de mooiste kaarsen gemaakt. Hebben jullie ze thuis al gebrand? Een mooie manier om afscheid te nemen van de donkere dagen en het licht te verwelkomen. 
Heb je uitgebloeide bolletjes, lever ze in op school (bakje onder de bank bij de receptie). Wij geven ze dan een mooi plekje in de tuin. 

Friends of DVR

 

Activiteiten februari: 
• Dinsdag 4 februari, 19-21 uur: Film Schools of Trust 
• Zaterdag 8 februari, 14-16 uur: Raw vegan chocolate workshop door Ioana Voiculescu 
• Maandag 10 februari, 19:30-21:30 uur: Women’s circle door Anik ten Have 
• Zaterdag 15 februari, 14-16 uur: Returning to your true self door Vida van der Veer 
• Vrijdag 21 februari, 19-21 uur: Get-together Wil je meer weten? Kijk op: https://friendsofdvr.com/ of whatsapp Laura Fraticelli: 0645638877. 

Kunst & Cultuur

‘Mind my mind’, naar deze animatiefilm over hoe het is om autisme te hebben, gingen de VO-begeleiders van De Vrije Ruimte. Ze vonden hem zo interessant, dat de film op vrijdag 31 januari op school wordt vertoond. Dit wordt erover gezegd: “Een treffende, ontroerende en optimistische verbeelding van een leven met autisme. Chris, en het mannetje in zijn hoofd, moeten elke dag weer de moeilijkste en spannendste uitdagingen aangaan om zich staande te kunnen houden.”

PO-nieuws

Koud werd het niet in januari, maar toch zijn we met de onderbouw en middenbouw van de basisschool wezen schaatsen. Op het ontzettend leuke ijsbaantje bij het Kurhaus. Met 17 leerlingen en vier begeleiders gingen we in de bus er naar toe. Schaatsen onderbinden en gaan! Zelfs degenen die het een beetje spannend vonden, scharrelden heerlijk rond op het ijs, met een rek of beertje voor zich ter ondersteuning. Er werd ook fijn samengespeeld, zittend op de beren, vormden ze een rijtje en ging eentje dat rijtje duwen. We kregen ook nog warme chocomel, met slagroom. Zeker voor herhaling vatbaar! 
Vang je eigen DNA
Wist je dat we voor 60% hetzelfde DNA hebben als een banaan? We hadden een hele leuke les in het Museon en leerden van alles over DNA. In de workshop gingen we aan de slag om ons eigen DNA te vangen en zichtbaar te maken. Daarna hadden we nog tijd om bij Ötzi te kijken en te ontdekken wie hij was en wat er met hem gebeurd is. 

VO nieuws

Lessen zelfkennis

Vrijdag 24 januari ben ik (Peter Roemeling) gestart om vijf leerlingen (16+) te helpen meer zelfkennis te krijgen. Het doel is om zelfkennis en zelfbewustzijn te vergroten. En deze kennis is, naast persoonlijke ontwikkeling, interessant voor studiekeuze en het kiezen van werk waar je hart sneller van gaat kloppen. Er zijn vijf lessen gepland: Les 1, 24 januari: Denkstijlen in balans; Les 2, 7 februari: Drijfveren om uit bed te komen Les 3, 14 februari: Gedragsstijlen om te communiceren Les 4, 31 januari: Talenten in kaart; Les 5, 21 februari: Mijn kracht en valkuil in beeld Na afloop van de vijf lessen is er de mogelijkheid om een individueel gesprek te voeren om de puntjes op de i te zetten. Moodlegebruik is ter ondersteuning van de lessen. 

Uit de schoolkring

Huisvestingskring

De huisvestingskring organiseerde een avond voor al degenen die met De Vrije Ruimte willen samenwerken op een nieuwe locatie. Geïnteresseerden waren o.a. een kinderopvang en bedrijfjes die nu in de Stadhouder zitten. Hierbij de folder van de huisvestingskring: dit is wat we willen! 

Interview: Richard Rensman

Richard Rensman, vader van Tycho en Luc, is penningmeester van het bestuur. We legden hem een aantal vragen voor, hij gaf er antwoord op.

1. Hoe ben je in het bestuur van de Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen gekomen? 
Begin 2014 is mijn zoon Tycho op De Vrije Ruimte gekomen, het jaar daarna gevolg door zijn broer Luc. Toen er een oproep kwam voor een bestuurslid, leek me dat een leuke invulling van mijn ouderparticipatie en heb ik me aangemeld. Ik had eerder bestuurswerk verricht voor diverse stichtingen. Na een gesprek met de bestaande bestuursleden heb ik in september 2014 de taak van penningmeester overgenomen van Peter Roemeling.

2. Wat vind je het leukst aan je bestuursfunctie? 
Het concept van De Vrije Ruimte spreekt me erg aan en het is de uitdaging om structuur aan te brengen in deze organisatie zonder dat het unieke karakter van De Vrije Ruimte aangetast wordt. De invoering van de kringstructuur met sociocratische besluitvorming en de totstandkoming van het sociocratisch statuut toont hoe serieus we daar aan gewerkt hebben. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn!

3. Wat is minder leuk? 
Het sturen op een gezonde financiële positie blijkt veel lastiger dan ik had gedacht. Vele acties om subsidies of andere geldstromen binnen te halen leveren maar beperkt resultaat, waardoor het telkens weer een uitdaging is om het draaiend te houden en met tegenvallers om te gaan, zoals een uitstroom van leerlingen, of extra uitgaven voor onderhoud. Daardoor kunnen we de begeleiders maar een beperkte vergoeding bieden en het is lastig om goede mensen te vinden en vast te houden.

4. Het Stichtingsbestuur bestaat nu uit twee mensen, het is fijner als dat er drie zijn. Hoe pakken jullie dat aan?
We zijn op zoek naar een secretaris voor het bestuur. Dat moet iemand zijn met bestuurservaring die het leuk vindt om met een onafhankelijke blik naar De Vrije Ruimte te kijken en de kwaliteit te bewaken. Het zal iemand moeten zijn die met creatieve ideeën komt om de school te verbeteren en de continuïteit op de lange termijn veilig stelt.

5. Wat is jouw wens voor DVR in 2020? 
Mijn wens voor DVR is dat we een nieuw gebouw vinden en er een eind gaat komen aan de onzekerheid tot wanneer we in het huidige gebouw mogen blijven. 

Schoolkringbesluiten

(8 januari 2020) De schoolkring geeft opdracht aan de ouderkring om een protocol te maken van de ouderparticipatie. In het protocol komt te staan: wat is ouderparticipatie, waarom is het ontstaan en hoe gaan we hier op school mee om? Communicatie over ouderparticipatieklussen wordt gedaan in de nieuwsbrief, op moodle, in de schoolkring en in de ouderkring. 

Levende waarde: Vrijheid

Sociocratie

Hoe fijn het is om goed voorbereid een onderwerp op de agenda te zetten, merkten we tijdens de studiedag, toen ‘themadag religie’ op de agenda stond. Met behulp van het formulier ‘indienen van een agendapunt’, word je gedwongen om van te voren al goed na te denken waarom je dit punt wilt bespreken, wat de aanleiding is, hoeveel het gaat kosten. Myriam had het heel goed voorbereid. ‘Makkie’ dachten wij, we zijn zo klaar. Maar juist omdat het goed was voorbereid, kregen we een diepgaande discussie, duurde het langer dan verwacht en kwamen we tot een mooi besluit, dat we ook graag aan jullie willen laten weten: “Ieder jaar op de vrijdag voor de herfstvakantie organiseren we een themadag levensbeschouwing over religies die een soortgelijke oorsprong hebben. Het is een cyclus van drie jaar: We beginnen met animistische religies, daarna Abrahamistische religies, daarna Oosterse religies. Iemand van PO en iemand van VO bereiden de themadag en bijbehorende activiteiten door het jaar heen (bezoek aan gebedshuizen en aandacht voor de feestdagen) voor. Deze worden ingepland in de jaaragenda.” 

Sociocratie ook thuis toe passen? Dat kan! Baudy Wiechers schreef samen met Rachel Kruk verschillende (prentenboeken) hiervoor. Gelijkwaardig overleg en gedragen besluitvorming met consent. Om duidelijk te maken wat dat is en hoe dat werkt is er een aantal boeken verschenen voor de verschillende leeftijden in een gezin. Zodat wat op school toegepast wordt, ook in de thuissituatie gebruikt kan worden. Er is een prentenboek (3-talig) voor jonge kinderen, een boekje voor en door pubers en een boek voor ouders. Meer weten? Kijk op https://www.consentmethode.nl/gezin 

Agenda februari

Onderstaand de belangrijke data van februari
ma 3
wo 5

do 6
vr 7
ma 10
wo 12

do 13
ma 17

di 18
wo 19

do 20

vr 21
ma 24
Begeleiderskring
Leerlingenkring
Schoolkring
Bestuurskring
Pizzadag
Begeleiderskring
Leerlingenkring
Informatie-avond
Studiedag
Begeleiderskring
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Leerlingenrkring
Oudergesprekken
Natuurdag:papier maken
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Stuur door Stuur door
Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp