Copy

Oktober 2019

In deze nieuwsbrief:

[ Welkom en tot ziens | Zakelijk leider | Informatie-avond | Extra studiedag | PO-nieuws | VO-nieuws | Kunst & Cultuur | Verjaardagen december | Vanuit de leerlingenkring | Vanuit de begeleiderskring | Vanuit de schoolkring | Vanuit de bestuurskring | Vanuit de huisvestingskring | Levende waarde: Geluk | Agenda |
De lootjes zijn getrokken, spanning alom. Geheime overleggen, verzameling van dozen en papieren, een bezet atelier. De hele school in rep en roer voor de aankomende surpriseochtend op vrijdag 4 december. Op 3 december komt Sinterklaas langs voor de jongste kinderen.

Welkom en tot ziens

Nog geen nieuwe leerlingen deze maand en ook geen nieuwe docenten

Zakelijk leider

Ingrid Koster is aangenomen als zakelijk leider op De Vrije Ruimte. De eerste tijd zal zij zich  oriënteren op wat er op school allemaal gebeurt. Zij zal op maandag, woensdag en vrijdag deze taak op zich nemen.

Informatie-avond

Woensdag 18 november hielden we een informatie-avond voor mensen die kennis willen  maken met democratisch onderwijs op De Vrije Ruimte. Dertien mensen hadden zich  opgegeven, vijf mensen kwamen. Geïnteresseerde ouders voor de basisschool en middelbare  school, en een in vernieuwend onderwijs geïnteresseerde leerkracht. We hopen van harte dat  een aantal de stap naar De Vrije Ruimte zal maken. 

Extra studiedag

Vanwege corona hadden we een extra studiedag ingepland op woensdag 4 november. We  maakten een plan voor het geval een van de vaste begeleiders (Casimir, Claartje, Hannelore,  Marty, Myriam, Roeline) ziek of afwezig is. Wie welke taken overneemt van degene die afwezig  is, is nu duidelijk. Het document zit in de receptie-map. Ook maakten we een stappenplan wat  te doen als een of meerdere begeleiders langer ziek of afwezig zijn.  
In fase 1 is de school normaal open en is niemand langer dan 1 week ziek of afwezig.
In fase 2 is de school drie dagen open: op maandag-woensdag-vrijdag  
∙ voor PO en VO;  
∙ óf alleen PO;  
∙ óf alleen VO; 
Dit hangt af van de afwezigheid van vaste PO- en/of VO- begeleiders. Vakdocenten geven dan  op dinsdag en donderdag online les. 
In fase 3 is de school gesloten. Dit gebeurt als er teveel vaste begeleiders afwezig zijn of als er  teveel mensen besmet zijn met corona.  

PO nieuws (basisschool)

First Lego League

Op 16 januari is de regio finale van first lego league. We werken met 4 groepjes van 3 of 4  kinderen. Alle missies van lego zijn gebouwd en we hebben nu 2 werkende robots. De eerste  missies zijn uitgedacht en geprogrammeerd. Ieder groepje doet zijn eigen missie en dan wordt  het de kunst om die voor 16 januari aan elkaar te koppelen, zodat we in 2,5 minuut zoveel mogelijk punten kunnen halen. 

Archeologie over
Haagse Hapjes

Een archeologe nam ons mee door de geschiedenis aan de hand van diverse opgravingen. We bekijken voorwerpen een etensresten uit de prehistorie, Romeinse tijd en uit de Middeleeuwen;  allemaal gevonden in en rond Den Haag. We horen ook hoe archeologen weten uit welke tijd  iets afkomstig is en waar het voor gebruikt werd. Na afloop mogen we zelf de voorwerpen  vasthouden. Ook voor de kleuters was het leuk: We hadden een onverwachte leskist over archeologische Haagse vondsten. Eigenlijk voor de  PO bovenbouw maar ook wij als kleuters vonden het heel leuk om met een vergrootglas te  kijken naar botten en botjes, scherven en zaden. Op een grote poster konden we kijken of we  wisten uit welke tijd het kwam. Soms wel 500 jaar oud! 

We hebben een boom geplant.....

Afgelopen maart zouden we gezamenlijk een boom in onze schooltuin planten. Door de Coronacrisis en het sluiten van de scholen is dit niet doorgegaan. Afgelopen dinsdag 11  november is de boom alsnog bij ons bezorgd en we hebben hem de volgende dag in de tuin  geplant. We bedanken de Rotary, van wie we de boom kregen, hartelijk hiervoor en we hopen  dat de boom bij ons in de tuin een fijne plek heeft. 

.....en heel veel bloembollen

Vandaag hebben we, onder leiding van Sigrun en Nica en met hulp van Imme, Laila, Alma en  Andreas wel 500 bloembollen in de tuin geplant. Het zijn blauwe druifjes, narcissen, tulpen en  crocussen. Ze staan overal verspreid en verstopt. In de houten bakken in de achtertuin is DVR  geschreven in narcisbollen. Nu maar afwachten wat we in het voorjaar te zien krijgen. Het was  in ieder geval een heerlijk ochtendje in de tuin! 

Paddestoelen zoeken

Wat een paddenstoelen weer dit jaar! Prachtig en interessant, dus een goede aanleiding om  met het PO-biologiegroepje op onderzoek uit te gaan.We onderzoeken in de lessen: wat zijn  paddenstoelen eigenlijk? Hoe, waar en wanneer ontstaan ze? Welke plaats hebben ze in de  natuur? En dan natuurlijk ook: welke paddenstoelen zijn er in onze omgeving te vinden? We  gaan op onderzoek uit in park Sorghvliet, uitgerust met zoekkaarten, boekjes, apps en  
spiegeltjes (om de onderkant van de paddenstoelen te bestuderen). Daarnaast zijn er prachtige houtskooltekeningen gemaakt na het bestuderen van de kastanjechampignon. Verder is er o.a.  nog het plan om een oesterzwamkweek te starten op koffiedik en deze te verzorgen en te  volgen in de ontwikkeling. Tegen de kerstvakantie is er een paddenstoelenstoets, voor de  kinderen die dat willen.

VO nieuws

Pubers opvoeden, hoe doe je dat? Een cursus van 3x voor ouders en opvoeders, door twee vierdejaars studenten vaktherapie beeldend en drama. De eerste keer was op donderdag 26 november in het souterrain van DVR. Drie ouders van DVR deden mee.

Schoen zetten 

Als je kleuter bent, mag je je schoen zetten. En misschien ook nog als je iets ouder bent. Maar  vanaf een jaar of 9 doe je dat toch niet zo vaak meer. In de jongste twee maandagkringen was  gevraagd wie zijn schoen wilde zetten. De kring daarboven had daar geen enkel bezwaar  tegen. Maar een aantal middelbare scholieren wilde toch wel heel graag zijn schoen zetten. Met een Spaans gedicht erbij: 
Holla Sinterklasso! 
¿Como estas? Yo estoy bien, gracias. 
Este año cerra unas cosas muy lindos 
No estoy segura de que. Perro esto no significa. 
Creo que tu sabes sufficiente de qúe nos chicas hacieron! 
Parra tu cabello tenmos una carrota, parra qué el tiene bien, tiendo tambien. Muchos vecos Alma, Yanna y Andreas. 

Kunst & Cultuur 

Musical? Ja, elke vrijdag oefent een groot aantal leerlingen voor ‘De Diamantroof’ aan het  eind van dit schooljaar. Het is gelukt om weer theater Merlijn aan de Elandstraat te reserveren hiervoor. Op 1 juli, met als extra uitwijkmogelijkheid 30 juni, mochten er tegen die tijd nog  steeds maar 30 mensen in een zaal mogen. 

Verjaardagen december

Tara Knoester  
Tobias Faber 
Ase Siebinga 
Suzanne Dekker 
Laura Fraticelli
Aschi Borg 15-12 
Lucas van den Berg 
Midas Civikov 
02-12 
03-12 
05-12 
09-12 
11-12 
15-12 
18-12 
30-12 

Vanuit de leerlingenkring

• In juni komt er een charity-stream om geld op te halen voor DVR. Alex Vos is de  inintiator en bedenkt samen met een groepje hoe ze dit vorm kunnen geven. • Alle afspraken zijn gecheckt en staan binnenkort op de website. 
• Er is een besluit genomen over schietspeelgoed: Schietspeelgoed zorgt voor onprettige  sfeer op school, daarom neem je het niet mee naar school. Op warme dagen mag je  waterpistolen meenemen.  
• Camillo is gekozen als afgevaardigde vanuit de leerlingenkring naar de schoolkring.

Vanuit de begeleiderskring

• Over de mondelinge eindexamenperiode: We maken in de mondelinge examenperiode 12  t/m 24 juli weer gebruik van het huis in Zwolle. Marty organiseert het, is ter plekke aanwezig  en is aanspreekpunt in die 2 weken. We vragen per leerling een bijdrage van €25 per  dag/nacht, dit is incl. overnachting, catering en gebruik fietsen. 

• Er komt een themaweek over de Middeleeuwen: Van dinsdag 6 tot en met woensdag 14 april organiseren we een themaweek over de Middeleeuwen. Myriam inventariseert het  aanbod en maakt een rooster voor die week. Reguliere lessen sluiten, indien mogelijk,  aan bij het thema. Bij extra lessen/ aanbod/ activiteiten kiezen leerlingen tussen  reguliere lessen of aanbod in het kader van de themaweek.

Vanuit de schoolkring

Alle leden van de schoolkring reageren binnen een week op de notulen. Na een week zet  Claartje de notulen op moodle. Te vinden in het mapje ‘notulen’ van de schoolkring. 

Vanuit de bestuurskring

  • Ilse Wortelboer is lid geworden van het Stichtingsbestuur. Zij was al eerder lid en kent  DVR goed. 
  • Naar aanleiding van de evaluatie-avond met ouders over het proces rond de verhoging  van het schoolgeld gaat de bestuurskring het hele proces te beschrijven in een  evaluatieverslag inclusief de evaluatieavond en concrete verbeterpunten die we uit de  avond hebben gehaald.

Vanuit de huisvestingskring

De huisvestingskring heeft een kerngroep gevormd met afgevaardigden van potentiële  partners die we tot nu toe om ons heen hebben verzameld. Deze kerngroep zal intensiever  samenwerken om tot een plan te komen die alle facetten van partnerschap omvat om dat  plan te realiseren. Het doel is om samen een pand te gaan beheren of nieuwbouw te  verwezenlijken. 

Verder is het huidig huurcontract verlengd met een jaar. Mogelijk kan met de gemeente een  langere verlenging worden afgesproken samen met een lagere huur. In dat geval zal de  gemeente het pand wat meer opknappen. Verder nieuws hierover wordt begin 2021 verwacht. Hiernaast loopt ook de ontwikkeling van de internationale zone waar het huidige pand zich in  bevindt. De huisvestingskring heeft een conceptplan geschreven voor de huidige locatie, zodat  De Vrije Ruimte in de internationale zone wordt meegenomen. Dit plan kunnen we op korte termijn bij onze contacten binnen de gemeente, die interesse hebben hierin getoond hebben, neerleggen. Naast het conceptplan hebben we ook de flyer onlangs bijgewerkt. 

Levende waarde: Geluk

Tijdens de les Nederlands heeft Joke dit gedicht van Toon Hermans besproken:

Agenda

Onderstaand de belangrijke data van december

DECEMBER

wo 2
wo 2
wo 2
do 3
vr 4
wo 9
wo 9
wo 9
wo 9
za 12
wo 16
wo 16
wo 16
wo 16
do 17
do 17
vr 18
ma 21
Leerlingenkring
Begeleiderskring
PO/VO kring
Bestuurskring
9:00 - 12:00 Sintviering, 12:30 DVR gesloten
Leerlingenkring
Begeleiderskring
PO/VO kring
Ouderkring
Sprach Dach
Leerlingenkring
Begeleiderskring
PO/VO kring
Schoolkring
Natuurdag; kaarsen maken van bijenwas 
16:00 - 19:00 uur Kerstborrel
Studiedag
Kerstvakantie

 
Stuur door Stuur door
Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2020 De Vrije Ruimte, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp