Copy

In deze nieuwsbrief:

Welkom en tot ziens | BSO | Efteling en kamp | Crazy Butler | PO nieuws | VO-nieuws | Kunst & Cultuur | Wist je dat? | Verjaardagen | Uit de kringen | Levende Waarde | Agenda

Welkom en tot ziens

Welkom Idris, broertje van Isra, geboren op 10 mei 2021. Gefeliciteerd!En er zijn ook weer een paar leerlingen aan het wennen.

BSO 

Buitenschoolse opvang het Zonnetje wil samen met De Vrije Ruimte opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

De opvang zal in het souterrain zijn, een ruimte die dan conform regelgeving en kwaliteitseisen ingericht zal zijn qua interieur, ontwikkelingsmateriaal en speelmateriaal. Na schooltijd bieden we de kinderen een veilige speelomgeving waar zij hun eigen keuzes kunnen maken. Ook gedurende de vakanties bieden wij een gevarieerd en aantrekkelijke dagbesteding aan, waarin ieder kind tot zijn recht komt en vooral een leuke dag kan hebben! 

De pedagogische doelstellingen van Kinderopvang het Zonnetje sluiten zoveel mogelijk aan bij de visie van De Vrije Ruimte. Zo zal er gebruik gemaakt worden van begeleiders van De Vrije Ruimte die hun bekwaamheid en creativiteit ten dienste stellen van de opvang.

Kinderen van De Vrije Ruimte krijgen voorrang bij plaatsing maar ook kinderen van scholen in de omgeving kunnen gebruik maken van deze opvang.

Kinderopvang Het Zonnetje is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 14.30 tot 18.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 18.30 uur. In de vakantieweken is Het Zonnetje iedere werkdag vanaf 8.30 uur open. Bij voldoende aanmeldingen hopen we na de zomervakantie van start te gaan. De tarieven kunt u hier vinden.

Heeft u interesse? Neemt u gerust contact op. Wij zullen u graag te woord staan!

06-16048960 of  info@kinderopvanghetzonnetje.nl

Efteling en kamp

 

Na zo’n schooljaar van elkaar weinig zien en veel online lessen, snakken we naar activiteiten die we samen kunnen doen. Een uitje naar de Efteling stond al heel lang op het wensenlijstje. En nu gaan we! Op maandag 7 juni, met een grote bus. Dank aan ouders voor de crowdfunding, waarmee we een deel van de kosten kunnen betalen.

En ja, we gaan aankomend schooljaar ook weer op kamp: van 11-15 oktober 2021. Weer naar Braamt, waar we al twee keer eerder waren en waar vlakbij het kamp een prachtig meertje is en waar veel leuke outdoor-activiteiten zijn, zoals een vlot bouwen, kanoën, een survivaltocht. We slapen in tenten en in het huisje dat erbij hoort. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Crazy Butler

Het hele jaar hebben we ons restaurantje gesloten moeten houden! Nu dat landelijk de terrassen weer open konden, vonden wij het tijd om ook ons restaurantje Crazy Butler weer voorzichtig te openen. Geen gasten van buiten de school, maar leerlingen en begeleiders konden genieten van een kop pindasoep, een broodje gezond en een ijsje als toetje.

Het start natuurlijk altijd met de voorpret, gerechten bedenken, inkopen doen, wie gaat wat doen. Op woensdag 25 mei was het eindelijk zover: al vanaf 8.30 u kwam de eerste vraag: wanneer gaan we beginnen met snijden? Wanneer gaan we bedienen? Om 10.00 uur stonden er 40 eieren te koken, om 10.30 u werd alles gesneden: komkommer, tomaat, de broodjes, augurken. De soep ging op het vuur, tafels werden nog eens schoongemaakt, de vloer aangeveegd. Het souterrain kon omgetoverd worden tot restaurantje: bloemen van crepepapier op tafel, peper & zout, alle tafels een kan water en servetten.

Een half uur voor de opening van ons restaurant kwam het personeel bij elkaar voor de laatste instructies. Keiro werd chef broodjes, Linda was chef soep, Ammar chef kassa, Ea chef bediening en Luc chef geld uitdelen. We hadden besloten om iedereen een briefje van 10 te geven (monepolygeld) zodat iedereen lekker wat te besteden had in het restaurant. 

Het was een groot succes, toen de gasten klaar waren met eten, draaiden sommigen de rollen gewoon om en werd de bediening bediend, zij moesten tenslotte ook eten. De special guest in het restaurant was Dorien, zij verzorgt altijd op maandag en dinsdag de catering op school en kon zich nu zelf lekker laten bedienen!

PO nieuws 

Eind april, begin mei kregen we 2 kleine klontjes kikkerdril. In een bak op de kast konden we goed volgen hoe ze groeiden en zelfs al uit hun drillige eitjes kropen. In de meivakantie heeft Freek en zijn familie voor de, toen al kikkervisjes gezorgd. Toen de bak na hemelvaart weer terug kwam hadden sommige al voorpootjes en al snel hadden we 1 heel schattig klein kikkertje. Nou toen ging het snel…. Na het Pinksterweekend zaten er ieniemienie kikkertjes op de steen en het drijvende hout. We hebben ze goed bekeken en nagetekend, van dril tot kikker. En gedroomd van welk kikkertje de prins zou zijn maar we durfden ze toch niet te kussen. En toen was het tijd om ze naar de sloot te brengen. Daar dreven ze, in de sloot op het houtje. Daaaaag kikkertjes, volgend jaar weer!

 

Musical de Diamantroof in theater Merlijn

 

Het einde van het schooljaar nadert en zo ook onze musicaluitvoering(en). Zoals het er nu uitziet kunnen we de musical opvoeren voor publiek. In de zaal passen zo'n 30 mensen (vanwege de 1,5 meter afstand regel), vandaar dat we de musical dit jaar 3 keer opvoeren.

Vanaf 16 juni zullen bij de receptie kaartjes liggen om te kopen. Reserveren kan ook bij: myriam@devrijeruimte.org 

Uitvoeringen:

30 juni 19.00

1 juli: 14.30

1 juli: 19.00

 

Sterrenkunde

 
Op verzoek van Victor staat deze periode sterrenkunde op het rooster. Hij verzorgde zelf de eerste les, een introductieles. Sofie, die al een werkstuk aan het maken was over de ruimte, verzorgde de 2e les over de manen in ons zonnestelsel. Dat zijn er ongeveer 190 en ze lichtte er een paar uit om meer over te vertellen. Volgende les gaan we een 'planetenkoord' knutselen en dan gaat Victor nog een les geven over zwaartekracht en Sofie over de zon.

Route 8 Eindtoets

 

Op 12 mei hebben 4 kinderen de eindtoets Route8 gemaakt. Met laptops, een tas met eten en drinken en een portie zenuwen kwamen we om 8.45 aan bij "Om de hoek"; een kantoorruimte in de Schuystraat waar we gebruik van mochten maken (heel erg bedankt Menno!). In de oven stond een appeltaart te geuren die we in onze 1e pauze smakelijk op aten. Met deze toets en een ijsje na afloop sloten we groep 8 symbolisch af.

 

VO-nieuws middelbare school

 

De examens komen er aan. Ineens begint het te dagen: Om zeker te zijn van een goed cijfer moeten we meer aan dit vak doen. Een aantal keer ben ik gevraagd om een extra les te geven nu de examendruk gevoeld wordt. Het maakt niet uit wanneer; op een vrij moment, tijdens de vakantie, op een feestdag. Het examen moet gehaald worden. Natuurlijk hadden leerlingen dit ook eerder kunnen bedenken, maar ik ben ook jong geweest. Eigenlijk werk ik zelf ook een beetje zo. Ik kom pas echt op gang als de druk hoger wordt. Ik pas mij aan en geef deze extra lessen aan nu heel gemotiveerde leerlingen, en zo maken we samen gebruik van de vrije ruimte die de school ons biedt. 

Een VO docent van De Vrij Ruimte

Kunst & Cultuur 

Wist je dat…

  • ‘Juf’ Suzanne Tamis maandag 31 mei afscheid heeft genomen met heel lekkere ijsjes en appeltaart en nu met een bus als huis gaat rondtrekken in Italië?
  • Freek elke dag in een ander verkleedpak op school komt?
  • Soul en Jazz heel vaak mooie stenen vinden in de tuin?
  • Op maandag 31 mei er ineens weer veel meer middelbare scholieren waren? Welkom terug!

Verjaardagen juni 

  • Myriam Mousset 01-06
  • Viola Matthijsen 01-06
  • Aarnout Neeleman 12-06
  • Gabriel Jakabovič 23-06
  • Alex Vos 24-06

Uit de kringen

Leerlingenkring

In de leerlingenkring hebben we gesproken over het lezen van de notulen. Iedereen krijgt de notulen per mail, maar het lukt niet iedereen om ze te lezen. Daarom hebben we het volgende besloten: We doen de notulen in een laatje ‘leerlingenkring’ in de gang. Als je ze hebt gelezen, zet je je naam erop, zodat iedereen weet dat je ze hebt gelezen.

Ook is de schermbrigade weer opnieuw ingesteld, deze kan de naam van degene die de schermafspraak overtreedt opschrijven en in een doos in de receptie doen. Andreas en Claartje zorgen dat de namen van de overtreders in de maandagkringen terecht komen. Iedere maandagkring heeft een eigen consequentie bedacht voor het schenden van de schermafspraak: “Je mag alleen op je scherm in les- of werkverband of om snel even iets te regelen of op te zoeken met een doel. In de kleine pauze (10.00-10.30) mag je ook zonder doel op je scherm. De woonkamer, speelruimte  en stilteruimte zijn schermvrij, behalve voor de notulen tijdens de maandagkring.”

Begeleiderskring

Meer sport en spel! Een wens die begeleiders en leerlingen al langer hadden. Door corona konden we het afgelopen jaar weinig buiten de deur organiseren. Komend schooljaar halen we dat in. Vanaf september is er elke dag om 11:15 uur is er een aanbod van sport of spel door een begeleider. Denk aan trefballen, estafette, een zo hoog mogelijke toren bouwen van kapla… Ook willen we weer gaan surfen en boksen. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

Alle begeleiders van DVR zijn op woensdag 16 juni uitgenodigd voor een brainstorm over de invulling van de begeleiderskring: Tot nu toe werd de begeleiderskring vertegenwoordigd door de 'vaste begeleiders': Casimir, Claartje, Hannelore, Marty, Myriam, en Roeline. Maar dat klopt niet met het sociocratisch statuut: net zoals in de ouderkring alle ouders vertegenwoordigd zijn, en in de leerlingenkring alle leerlingen, zouden in de begeleiderskring alle begeleiders vertegenwoordigd moeten zijn. Hoe kunnen we dit in de praktijk vormgeven? Dat is de vraag waarover we ons 16 juni gaan buigen.

Ouderkring

In de ouderkring is het idee ontstaan en ook al uitgevoerd om een crowdfundingsactie op te zetten voor het uitje naar de Efteling. Inmiddels is er al meer dan €600 overgemaakt, waarmee we een groot deel van de bus kunnen betalen. Dank jullie wel, ouders!

 

Schoolkring

Subsidie Gezonde School: DVR heeft €5000 ontvangen voor PO en €5000 voor VO om de gezonde school op te tuigen. Met het geld kunnen we activiteiten organiseren in het thema gezonde school, relaties & seksualiteit, materiaal inkopen en de coördinator (volgend schooljaar Marty) 8 dagen betalen om dit te coördineren. Ook is er €1200 beschikbaar voor PO en €1200 voor VO om te besteden aan activiteiten in het thema gezonde school – welbevinden. Marty zorgt dat het programma volgend schooljaar kan starten. 

Subsidie PR-campagne: DVR heeft van MAEX subsidie gekregen voor PR-campagne: om DVR meer naamsbekendheid te geven en om nieuwe huisvesting voor DVR te kunnen vinden.

Levende waarde: vriendschap

Vriendschap = samen spelen, samen voetballen, samen een kopje thee drinken, samen praten, samen ruzie maken en het weer goed maken, samen een ijsje eten, samen de zee induiken…

Agenda

Onderstaand de belangrijke data van de komende maand
2 juni
9.00-10.00 leerlingenkring
14.00 Begeleiderskring
15.00 PO/VO kring
3 juni
Pizzadag
19.30-21.30 Bestuurskring
9 juni
9.00-10.00 leerlingenkring
14.00 Begeleiderskring
15.00 PO/VO kring
19.30-21.00 informatie avond
12 juni
9.30-14.30 Sprach Dach
16 juni -Studiedag-
14:00-16:00 begeleiderskring: brainstorm
19.30-21.30 schoolkring
17 juni
Natuurdag; boomonderzoek
21 juni
oudergesprekken
22 juni
oudergesprekken
23 juni
oudergesprekken
9.00-10.00 leerlingenkring
14.00 Begeleiderskring
15.00 PO/VO kring
19.30-21.30 ouderkring
24 juni
oudergesprekken
25 juni
oudergesprekken
26 juni
9.30-14.30
Sprach Dach
30 juni
9.00-10.00 leerlingenkring
14.00 Begeleiderskring
15.00 PO/VO kring
 
 
Stuur door Stuur door
Deel op Facebook Deel op Facebook
Tweet Tweet
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website
Copyright © 2021,De Vrije Ruimte All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je interesse hebt getoond in De Vrije Ruimte

Ons adres is:
De Vrije Ruimte
Stadhouderslaan 15
2517 HV Den Haag

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 
Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Ga naar onze website
Ga naar onze website


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Vrije Ruimte · Stadhouderslaan 15 · Den Haag, Zh 2517 HV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp