Copy

Nieuwsbrief 2017 - nummer 3

Stedenband Barendrecht - Louny

 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de activiteiten van de Stedenband Barendrecht - Louny. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in ons adressenbestand bent opgenomen. We kijken in deze nieuwsbrief terug op de activiteiten van het afgelopen halfjaar. Via de website en de Facebookpagina kunt u uitgebreidere informatie en meer foto’s vinden over de activiteiten die in deze nieuwsbrief zijn genoemd. 

Nieuwjaarswens 
Natuurlijk wensen we alle lezers van deze nieuwsbrief een goed, gezond en gelukkig 2018 toe. We danken alle gastgezinnen en vrijwilligers voor hun bijdragen aan de activiteiten van onze stichting. En natuurlijk danken we ook alle lezers en belangstellenden voor hun interesse in onze activiteiten. 

Overlijden Piet van der Wel
Op donderdag 26 oktober overleed ons gewaarde lid Piet van der Wel. Samen met zijn vrouw Ans is Piet meerdere keren in Louny geweest; de laatste keer nog in mei van het afgelopen jaar. 
Tijdens de bezoeken van de delegatie vanuit Louny zijn Piet en Ans al vele jaren gastgezin. De schok van het overlijden van Piet was dan ook zowel binnen onze stichting, als ook binnen de zusterstichting in Louny groot. 
Piet overleed na een korte periode van ziekte op 68-jarige leeftijd. We zijn Piet dankbaar voor zijn inzet voor de Stedenband en spreken de wens uit dat Ans nog lang in goede gezondheid bij onze stichting betrokken zal blijven. 

Jongerenontmoeting in Zschopau
Van 8 tot 15 juli brachten 7 jongeren uit Barendrecht samen met een tweetal begeleiders vanuit de Stedenband een bezoek aan Zschopau. Daar vond de jongerenontmoeting plaats tussen jongeren uit Barendrecht. Louny, Veneus-les-Sablons (Frankrijk) en Zschopau (Duitsland). Laatstgenoemde twee plaatsen hebben evenals Barendrecht een stedenband met Louny. De jongerenontmoeting heeft tot doel de jongeren van de deelnemende landen te laten kennismaken met elkaars cultuur en gewoontes.
Dat is ook dit jaar weer prima gelukt. De deelnemers werden getrakteerd op een zeer gevarieerd en boeiend programma. Er was ruimte voor sport en spel, cultuur en discussie. Er werden onder meer bezoeken gebracht aan Dresden, Leipzig en Chemnitz. Verder werd er gezwommen en er werd een planetarium bezocht. Kortom: zeer afwisselend en interessant.  
Dit jaar was de derde ontmoeting waaraan ook deelnemers uit Barendrecht hebben deelgenomen. Eerder vond de ontmoeting plaats in Louny en in Barendrecht. In juli 2018 zal de volgende ontmoeting worden gehouden. Dit keer in het Franse Veneux-les-Sablons. 

Cycletour
Op zaterdag 29 juli vertrokken 12 deelnemers (5 Tsjechen en 7 Barendrechters) op de fiets vanuit Louny naar Barendrecht. Zij namen deel aan de inmiddels traditionele Cycletour, een tocht van ongeveer 1000 kilometer. Deze afstand werd in precies zeven dagen overbrugd. VIa onder meer Weimar, Eschwege, Willingen en Kleve werd in warm weer koers gezet naar Barendrecht.  
Op vrijdagmiddag 4 augustus werd de eindstreep op het Doormanplein door alle deelnemers weer veilig en in goede gezondheid bereikt. Ze werden daar welkom geheten door wethouder Van der Linden en leden van de Stedenband. Uiteraard waren ook trotse familieleden van de deelnemers van de partij. De volgende Cycletour zal in juli 2019 worden gehouden. Dan zal de route vanuit Barendrecht naar Louny worden gefietst. 

Bezoek aan Summertemptation in Louny en deelname aan Dutch weekend
Medio augustus vond in Louny het traditionele Zomerfeest plaats. Tijdens deze Summertemptation was er veel aandacht voor muziek, cultuur en ontspanning. Vanuit een kraam op het marktplein werd de band tussen Barendrecht en Louny gepromoot. 
De meegebrachte Nederlandse kaas kon op veel belangstelling en waardering rekenen. Dat gold opnieuw in oktober. Toen vond er in Louny een “Dutch weekend” plaats. Daarbij was veel aandacht voor Nederlandse gebruiken en tradities. Op het marktplein werd er vanuit de kraam Nederlandse kaas verkocht. Ook werden er diverse andere souvenirs verkocht. Ook konden de bezoekers kennismaken met een Nederlandse traditie: sjoelen. 

Masaryk herdenking
Op 14 september werd in Rotterdam de 80e sterfdag van Thomas Mazaryk - de eerste president van Tsjechoslowakije - herdacht. In de stromende regen was er een kranslegging bij het Tsjechisch monument bij de Oude Haven. De kranslegging werd verzorgd door de ambassadeurs van Tsjechië en Slowakije. Aansluitend brachten leerlingen van de muziekschool uit Louny de beide volksliederen ten gehore. Aansluitend vond er in het Tsjechisch centrum aan de Westersingel een lezing plaats over het leven en werk van president Mazaryk. Na deze lezing traden de leerlingen van de muziekschool onder leiding van Daniël Dobias nogmaals op. Zij brachten enkele Tsjechische liederen ten gehore. 
Een dag later trad de groep op in het dienstencentrum in Barendrecht. De groep bracht daar met groot enthousiasme een aantal Tsjechische liederen ten gehore. De ruim 75 toeschouwers (uit Barendrecht en daarbuiten) waren zeer enthousiast over dit optreden. 

Bezoek van gymnazium Louny aan Calvijn Groene Hart
In de week van 16 tot en met 22 september brachten 15 leerlingen en 2 docenten van het gymnasium in Louny een bezoek aan Barendrecht. Het bezoek vond plaats in het kader van de al sinds 2005 bestaande uitwisseling met Calvijn Groene Hart. De leerlingen en docenten verbleven in gastgezinnen en namen deel aan een afwisselend programma. Onder leiding van burgemeester Van Belzen werd er in de raadzaal gedebatteerd over actuele onderwerpen (eenzaamheid, digitalisering, jongerenbeleid). Verder werden er bezoeken gebracht aan Den Haag, Scheveningen en Amsterdam. Natuurlijk werden er ook lessen bijgewoond en mocht een ontdekkingstocht door Barendrecht niet in het programma ontbreken. In september 2017 zullen de Nederlandse leerlingen een tegenbezoek brengen aan Louny. 

Najaarsbezoek van delegatie vanuit Louny
Van woensdag 25 tot zondag 29 oktober heeft een groep inwoners van partnerstad Louny kennis gemaakt met het muziekleven in Barendrecht. De Tsjechische delegatie was onder de indruk. CultuurLocaal bood een avond Nederpop aan. Leerlingen van deze Barendrechtse muziekschool zongen en speelden zo’n 14 nummers van Nederlandse komaf. Van harde rocknummers, zoals ‘Radar Love’ tot ballads als ‘Mag ik dan bij jou’. Bij de Harmonie werd een repetitie van het Dagorkest bijgewoond. Het orkest oefende voor de Kerstperiode. Hans van Gelder hield een lezing over het verschil tussen Tsjechische en Nederlandse muziek. En in Utrecht heeft de groep het museum Speelklok bezocht. Hier staan automatisch spelende muziekinstrumenten, zoals speelklokken en draaiorgels. Verder zijn er nog creatieve workshops geweest met onder meer tekenen, kettingen maken en zijdeschilderen.

Optreden Blueberries op Barendrechts Winterfeest en in De Beuk
Tijdens het afgelopen winterfeest was er op het Doormanplein een optreden de Blueberries. Dit is een groep leerlingen van de muziekschool uit Louny. Ze brachten diverse Engelstalige kerstliederen ten gehore. Dat deden ze met groot enthousiasme. Het optreden viel dan ook zeer in de smaak bij de bezoekers. 
De avond voor het optreden op het winterfeest trad de groep op in De Beuk. Ook hier werd met groot enthousiasme een aantal nummers ten gehore gebracht. We kijken terug op een zeer geslaagd optreden. 

Thema 2018
Met het zeer geslaagde bezoek van de Blueberries aan het winterfeest kwam er een einde aan de activiteiten rondom het thema muziek. 
Dit jaar zullen de activiteiten in het teken staan van “tradities en gewoonten”. 
 

Agenda

Een actueel overzicht van al onze activiteiten kunt u vinden via de website:
www.stedenbandbarendrecht.nl/agenda


Website / Facebook / Twitter

Informatie, nieuws en activiteiten zijn te vinden op de website van de Stedenband. Daarnaast maken we gebruik van sociale media. Op Facebook en Twitter zijn regelmatig updates te vinden over onze activiteiten. Op de website is tevens het meest actuele jaarverslag en het financiële verslag van onze stichting te vinden. 

Via deze digitale wegen houden we u graag op de hoogte van onze stichting:

Website: www.stedenbandbarendrecht.nl

Facebook: www.facebook.com/stedenbandbarendrecht.nl

Twitter: www.twitter.com/StbBarendrecht
Nieuwsbrief van de
Stedenband Barendrecht - Louny
View this email in your browser
Copyright © 2018 Stedenband Barendrecht - Louny,