Copy

Nieuwsbrief 2017 - nummer 2 

Stedenband Barendrecht - Louny

 

Via de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de activiteiten van de Stedenband Barendrecht - Louny. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in ons adressenbestand bent opgenomen.
 

Bibliotheek Barendrecht ontving gepensioneerde Tsjechische studenten

Vorige maand bracht een groep gespensioneerden uit Louny een bezoek aan Nederland. Naast een aantal toeristische hoogtepunten deden zij ook Barendrecht aan. De bibliotheek in Louny is voor deze groep mensen "hun" thuisbasis. In hun vrije tijd volgen zij lessen bij de "Universiteit van de derde levensfase". Mede daarom brachten zij een bezoek aan de hernieuwde bibliotheek in Barendrecht. Klik hier om meer te lezen over het bezoek en om meer te weten te komen over deze groep Tsjechen.
 

Barendrechtse delegatie ontdekt muzikale kant Louny

Dit jaar is het thema van de uitwisselingen van de Stedenband "muziek en kunst". Begin mei heeft de Barendrechtse delegatie in vijf dagen tijd een duidelijk beeld gekregen van Louny's actieve muziekleven. Klik hier om te ontdekken welke activiteiten precies hebben plaatsgevonden. De dagelijkse verslagen, inclusief foto's, kunt u terugvinden op Facebook. Deze zijn ook te bekijken zonder een eigen Facebook-account. In oktober volgt het tegenbezoek en zal de delegatie van Louny de muzikale kant van Barendrecht ontdekken.


Dalton Lyceum bezocht partnerschool Louny

De Barendrechtse school heeft recent een meerjarig project met de Handelsschool in Louny afgesloten. Het thema van dit project - dat in totaal drie jaar heeft geduurd - was duurzaamheid. Dit jaar was er aandacht voor energie. De leerlingen van het Dalton Lyceum brachten in april een bezoek aan Louny. Tijdens het programma werd een bezoek gebracht aan o.a. een energiecentrale en een bruinkoolmijn. Ook hebben ze voorbeelden gezien van 'recultivation'. Dit zijn oude mijnen die een nieuwe functie hebben gekregen, zoals recreatieplassen, sportparken en een paardenrenbaan. Eind mei bracht de Tsjechische groep een tegenbezoek aan Barendrecht. Hier werden o.a. Kinderdijk, Amsterdam en Den Haag bezocht. Een uitgebreid verslag van deze uitwisseling is hier te vinden.
 

Agenda

Een actueel overzicht van al onze activiteiten kunt u vinden via de website:
www.stedenbandbarendrecht.nl/agenda


Website / Facebook / Twitter

Informatie, nieuws en activiteiten zijn te vinden op de website van de Stedenband. Daarnaast maken we gebruik van sociale media. Op Facebook en Twitter zijn regelmatig updates te vinden over onze activiteiten. 

Via deze digitale wegen houden we u graag op de hoogte van onze stichting:

Website: www.stedenbandbarendrecht.nl

Facebook: www.facebook.com/stedenbandbarendrecht.nl

Twitter: www.twitter.com/StbBarendrecht
Nieuwsbrief van de
Stedenband Barendrecht - Louny
View this email in your browser
Copyright © 2017 Stedenband Barendrecht - Louny,