Copy
MALERMESTERNYT
JUNI 2019
View this email in your browser
Overenskomstforhandlinger
forberedes i efteråret 

Bestyrelsen forbereder overenkomstforhandlingerne efter sommerferien og fra 1. oktober 2019, går vi for alvor igang. Derfor vil vi gerne høre fra jer. Hvad ønsker I fokus på? Det må gerne være visionære forslag som f.eks. SU til lærlinge i de første 3 måneder af deres lærlingetid. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Vores formand er blevet interviewet - læs den spændende artikel med gode pointer nedenfor.

Vi har holdt to beregningskurser i foråret, og flere har velvilligt stillet op til interview omkring deres udbytte. Læs i nyhedsbrevet om deres oplevelse.

God læselyst og rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Henrik Bau
Sektionskonsulent
Formanden udtaler

Vi venter i spænding på, hvad den nye regering kommer med af tiltag både overfor os men også overfor håndværksbranchen som helhed. Der har været talt en del om road pricing, som kan blive dyrt for virksomhederne og for de ansatte, der er ambitiøse klimamål, som kan udmøntes i krav om f.eks. firma elbiler, der kan komme nye krav inden for arbejdsmiljø. Vi ser frem til at se, hvad der sker, og hvor stor indflydelse støttepartierne får på regeringsgrundlaget. 

Flere malerlærlinge
En ting er imidlertid sikkert. Vi har travlt som fag, og vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi får uddannet flere malere og en af de ting, vi som bestyrelse vil bringe frem til overenskomstforhandlingerne, er et ønske om en 3-6 måneders periode, hvor vi kan ansætte elever over 18 år på elevløn, så vi i fællesskab kan afklare om en læreplads er det rigtige for den enkelte. I dag ser vi i alt for stort omfang, at lærlingeforløbene ikke kan gennemføres pga. simple ting, som at de unge ikke møder op kl. 07.00 om morgenen, at de har en anden forventning til faget, og at de mangler engagement. Det vil vi gerne have mulighed for at afklare på nogle økonomisk rimelige vilkår. Når dette så er sagt, vil jeg også gerne fremhæve, at der bestemt også er mange unge mennesker, der klør på med krum hals, og som vi er rigtig glade for.

Værne om faget
Omstillingsparathed er et ord, vi skal vænne os mere og mere til. Samtidig skal vi værne om faget. Det kan vi f.eks. gøre ved at synliggøre vores gode arbejder på FB og LinkedIN, så vores professionalisme bliver vist og delt.
 
Bestyrelsen glæder sig til at tage fat efter sommerferien igen.

 
Rigtig god sommer til jer alle.
Vi ses på medlemsmødet den 20. september i Aarhus.
PORTRÆT AF CARSTEN GEHLERT JENSEN

Malermester og ejer af Malerfirmaet Totalentreprise ApS

Carsten Gehlert Jensen er malermester og ejer af Malerfirmaet Totalentreprise ApS. Firmaet har været på markedet i 10 år og startede som en enkeltmandsvirksomhed. Siden voksede den og fik flere og flere opgaver, og i 2014 blev virksomheden omdannet til et ApS. Der blev ansat 2 malere, og malerstyrken var nu på 3 mand.
 
I 2017 skete det store gennembrud. Malerfirmaet Totalentreprise fik en rammeaftale med Aarhus Kommune. Det betød mange flere opgaver. I dag er de op til 10 mand i arbejde. Carsten har valgt at bibeholde den faste stab og købe 5-7 mand i underentreprise samt malervikarer. Det fungerer rigtig godt og giver en god fleksibilitet. Omsætningen er de seneste 5 år firedoblet, og indtjeningen procentvis øget endnu mere!
 
Spændende kunder
Foruden Aarhus Kommune har Malerfirmaet Totalentreprise mange andre spændende kunder. Carsten fortæller: ” Vi har Coop, som vi maler for i butikker og på kontorer, Bestseller i Brande, en masse private kunder, og så har vi lige givet bud på en rammeaftale med Aarhus Universitet, som vi afventer svar på. Det er vigtigt at have kunder, der løbende kommer med opgaver, så vi ikke konstant skal arbejde på at få en fyldt ordrebog.”


Læs hele artiklen her
 
Medlemsmøde i Aarhus

Vi holder næste medlemsmøde i Aarhus, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den:

 
20. september 2019

Hotel Scandic The Mayor
 
Program for dagen


10.00 . 11.00  Fagligt indlæg af advokat fra Dansk Byggeri omkring
                       afleveringer/adslutninger af arbejder

Pause
11.15 - 12.15
 Fagligt indlæg af ekstern advokat omkring hvordan vi kommer
                           de mange afleveringer i forkøbet samt, hvordan vi behandler
                       tidsplanforlængelser

Frokost
12.45 - 16.30  Bustur til Godsbanen, guided rundtur og fortælling om planerne for området.

                           Derefter går vi til Aros Kunstmuseum, hvor vi får en tår at drikke og
                       en guidet rundvisning
16.30 - 17.30  "Surprise"
17.30 - 18.00  Retur til hotel (alle mand og kvinder)
18.00 - 18.30  Indtjekning på værelser
19.00              Middag i Aarhus

Lørdag

Morgenmad og udtjekning.


Tilmelding til Henrik Bau på hba@danskbyggeri.dk
 
Beregningskursus - Visuel Malerkalk

Malersektionen har afholdt 2 beregningskurser. Et om prislistens opbygning og et om Visuel Malerkalk/opmåling. Kurserne er to i rækken af kurser, som Malersektionen har besluttet at holde for at højne faget og for at klæde medlemmerne bedre på til at få de rigtige priser på opgaverne. Kurserne er gratis og er blevet en succes. To af deltagerne udtaler:

Maria Jensen fra John Larsen a/s
”Jeg startede i januar måned som konduktør efter at have været malersvend i15 år. Jeg kan godt lide at gøre tingene ordentligt, og derfor har det været godt at få genopfrisket prislisten. På kurset den 19/6 har vi lært at bruge Visuel Malerkalk. Indtil nu har vi hos John Larsen a/s beregnet tilbuddene delvist manuelt, men et ønske om effektivisering og mindre risiko for fejl har gjort, at vi har valgt at gøre det elektronisk altid nu. Jeg synes, Visuel Malerkalk er forholdsvist simpelt, men selvfølgelig tager det tid at få det ind på rygraden. Jeg er glad for at Malersektionen udbyder kurserne, så vi kan dygtiggøre os og blive endnu bedre til vores arbejde, og så er det jo også dejligt at få mulighed for sparring med de andre deltagere” udtaler Maria Jensen fra John Larsen a/s.
 
Jakob Tayland fra Malerfirmaet Trumf A/S
Jakob Mayland fra Malerfirmaet Trumf A/S deltog også på beregningskurset i Nyborg den 19/6 og fortæller: ”Vi køber normalt beregninger på licitationsopgaver, men jeg har brug for mere indsigt. Ikke mindst for at kunne give vores svende en 100% korrekt opmåling. Vi laver selv beregningerne på specialopgaver, og her hjælper det nye værktøj mig. Jeg tror, at vi, ved at dygtiggøre os, har større chance for at vinde opgaver, og jeg kunne ønske, at dette tiltag kan være med til at hæve priserne, så vi kan give bedre lønninger og tiltrække endnu flere gode folk. Jeg synes, det er et fint tiltag og vil helt sikkert deltage i flere kurser. Det er altid svært at finde tiden, men jeg tror det er nødvendigt.”
Brug vores forsøgsordning !

Alle medlemmer opfordres til at bruge nedenstående mulighed, som blev del af vores overenskomst i 2017 og som udløber den 29.02.20. Vi vil gerne have nogle erfaringer fra jer, så meld endelig ind.

Overenskomsttekst:

” Parterne er enige om at indføre forsøgsordning i overenskomstperioden 2017-2020. Ordningen indføres i overenskomstens § 4 C, litra B – efter afsnit 2.
Der kan lokalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, der får stillet køretøj til rådighed, indgås aftale om, at betaling for forbrugt tid bortfalder.
Aftalen kan kun indgås med den medarbejder, der får stillet køretøjet til rådighed.
 
Arbejdsgiveren afholder alle udgifter til køretøjet.
Såfremt arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at transportere andre medarbejdere skal der ske betaling efter § 4, litra b.
Aftaler herom skal indsendes til orientering til den lokale fagforening. Aftalen er først gældende når aftalen er fremsendt til den lokale fagforening.
 
Hvis fagforeningen er af den opfattelse, at aftalen er i strid med ovenstående, kan der indledes fagretlig behandling, jf. § 17.
Såvel arbejdsgiver som medarbejder kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. Aftalen bortfalder dog altid i tilfælde af fratrædelse.
 
Parterne er enige om, med mindre andet aftales, at ordningen udløber den 29. februar 2020. Eksisterende aftaler indgået i
forsøgsperioden, skal herefter opsiges senest 2 måneder efter forsøgsordningens ophør.
 
Ved arbejde på øer, der kræver transport ad søvejen, træffes der særlig aftale for omkostningerne forbundet hermed.”
 
Spændende kurser
 

Den svære samtale (2 dage)
Er du leder, og vil du gerne klædes bedre på til de situationer, hvor du skal formidle et svært budskab til en medarbejder? Så meld dig til dette kursus.
Læs mere og tilmeld dig her

Grundkursus i ledelse 1 (3 dage)
Dette kursus er for dig, der er ny i lederrollen. Du har muligvis flere års erfaring i en anden funktion, men det er nyt for dig at lede og have personaleansvar. Det bliver du klædt på til på dette kursus.
Læs mere og tilmeld dig her

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (1 dag)
Arbejdsmiljø koster mindst, hvis det tænkes ind i projekteringsfasen. Tænk derfor arbejdsmiljøkoordinering ind fra starten – det bidrager til succes med arbejdsmiljøarbejdet og skaber tilmed en bedre økonomi i projektet.
Læs mere og tilmeld dig her

Projektlederuddannelse (5 x 2 dage)
Med Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende og koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.
Læs mere og tilmeld dig her

 

Nye satser pr. 1. marts 2019

Der er kommet nye satser til download på hjemmesiden den 1. marts 2019.

Har du spørgsmål omkring satserne, er du velkommen til at kontakte konsulent Henrik Bau på tlf.: 7216 0162


 
Malersektionen i Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106 - 1358 København K - Tlf: 72 16 01 62 - Mail: hba@danskbyggeri.dk


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Malersektionen i Dansk Byggeri · Nørre Voldgade 106 · Copenhagen K. 1358 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp