Copy
MALERMESTERNYT
DECEMBER 2018
View this email in your browser
Et spændende år er gået
 
Malersektionen har sat gang i mange ting i 2018. Vi er blevet langt mere synlige i pressen med holdninger omkring afleveringer i byggeriet, tidspres, det digitale byggeri, ønsket om mere akkordarbejde, problemer i forhold til lærlinge mv., og det er en linie, vi vil fortsætte med. Vi ønsker synlighed, og du som medlem skal føle, at vi er der.

Året har også budt på kursus i kvalitetssikring og gå-hjem-møder med forskellige temaer. I første kvartal af 2019 kommer et nyt kvalitetssikringskursus og et opfølgningskursus på de to kurser. Sæt allerede kryds den 11-13/2 - vi udsender indbydelse snarest. Dertil kommer der flere gå-hjem-møder i løbet af året og endelig generalforsamlingen den 15. marts, på Hotel Tivoli i København.

Noget af det sidste nye er vores medlemsportrætter, som denne gang er af Sven Klinkert - en af vores nye medlemmer. Læs artiklen - den er spændende og et godt råd fra Sven Klinkert, som jeg er enig i, i forhold til det at være selvstændig malermester: 
Hvis du kan indse, hvad du er god til og ikke så god til og få hjælp til det sidste, er du nået langt.”

Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen
Henrik Bau
Sektionskonsulent
Lærlinge er for dårligt klædt på til uddannelse

Willi Becke, næstformand for Malersektionen udtaler sig            

 
PRESSEMEDDELELSE

Malersektionen under Dansk Byggeri synes lærlinge er for dårligt klædt på til maleruddannelsen. Mange springer fra eller opsiges af malermesteren pga. for dårlig performance. Det gør det svært at leve op til kravene om lærlingeansættelser.
 
Problemer i overenskomsten

Næstformand i Dansk Byggeri, Malersektionen, Willi Becke fortæller: ”Vi har store problemer med at få gode lærlinge og har konstant 2-3 færre lærlinge end, vi ønsker i Malermester Willi Becke ApS, og jeg ved fra Malersektionen, at det er et generelt problem for vores medlemmer. Jeg tror fejlen ligger i overenskomsten. Det er ikke muligt at ansætte arbejdsdrenge/-piger længere til en fornuftig løn. På den måde, får de unge mennesker ikke snuset til faget, før vi ansætter dem som malerlærlinge, og det giver et stort frafald – enten fordi, de finder ud af, at det ikke er dem, eller fordi vi må afskedige dem pga. for stort sygefravær eller for dårlig performance. Det er et stort problem.”
 
Malermester Klinkert efterspørger gode lærlinge
 
Sven Klinkert har som ejer af Malermester Klinkert ApS i Esbjerg også problemer med at få gode lærlinge. Han udtaler: ”Det er svært at få gode malerlærlinge, som kommer til tiden og gør et godt stykke arbejde. Jeg har desværre flere gange måttet fyre lærlinge, og det er en skidt udvikling.”

 
Læs hele artiklen her.

PORTRÆT AF SVEN KLINKERT
 
Ejer af Malermester Klinkert ApS
 

Sven Klinkert, som er malermester og ejer af Malermester Klinkert ApS, har på 38 år oplevet mere i sin karriere end de fleste. Sven er opvokset i Tyskland, og tog sin maleruddannelse hos den lokale malermester i Tarp. Det blev en succes, og selvom det var svært at få frem pga. Svens beskedne facon, blev han kåret til den bedste lærling i Nordtyskland, hvor feltet var 700 malerelever. ”Det forpligter, kan jeg huske, at jeg tænkte, uden jeg dengang havde en konkret plan for, hvad der skulle ske,” siger Sven Klinkert.

Søgte arbejde i avisen

Sven blev gift med sin kone, som var fra det danske mindretal i Tyskland, og de besluttede i år 2000 at flytte til Danmark. Han startede som maler hos Svend Åge Thomsens Efterfølger i Varnæs og blev senere ansat hos Malerfirmaet Asberg Olsen, som var et lille malerfirma lidt uden for byen. ”En dag gik det pludselig op for mig, at det her ønskede jeg ikke at lave resten af mit liv, så jeg satte en annonce i avisen og søgte job som formand eller afdelingsleder i en malervirksomhed. På det tidspunkt var der godt gang i branchen, og jeg fik job som formand hos Globe Malerfirma, hvor jeg var frem til 2009. Afdelingen voksede fra 30- til 150 mand, så det var en voldsom vækst. I 2009, hvor jeg rejste, var det imidlertid ikke så nemt at få job, så jeg besluttede sammen med min kone, at blive selvstændig.”

Danhaus blev den første kunde

Danhaus blev via en god nabo den første virksomhed, Malermester Klinkert sendte et tilbud, og det blev positivt modtaget. 14 dage efter stod Sven på en byggeplads i Hvidovre, og den dag i dag arbejder han for Danhaus.

Læs mere om Sven Klinkert her

Lokalforeninger nyt fokusområde

Der er 4 lokalforeninger i Dansk Byggeri Malersektionen, og der er valgt ny formand i den ene. Simon Elkjær fra AROS Maler Entreprise, som også er del af bestyrelsen, er valgt i Østjylland.
 
Adspurgt hvad Simon ønsker at arbejde med, udtaler han: 
 
”Jeg ønsker et øget engagement hos medlemmerne og vil bruge lokalforeningen til at generere det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et større samarbejde og engagement i hele Jylland. Jeg tror, vi kan få mange synergier ud af det, og jeg synes, vi skal blive bedre til at bakke op om de gode arrangementer, der bliver lavet i Dansk Byggeri Malersektionen. En måde til at få større opbakning til arrangementerne på kunne være at arrangere fælles bus til de arrangementer, der ligger langt væk. Det er noget af det, der kan styrke fællesskabet, og det vil jeg arbejde for. Og så synes jeg generelt, at malerfirma
er i Østjylland/Jylland godt kunne blive mere synlige i forhold til Malersektionen.Det kan lokalforeningerne også være med til at arbejde for. Vores tidligere formand, Mogens Lindegaard har lavet et godt arbejde og startet foreningen op. Nu skal vi bygge videre på det, og jeg glæder mig til samarbejdet med både Mogens og de andre.”
Nye medlemmer

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer:
 • Høgh & Sønberg A/S   Sindalsvej 21                                8240 Risskov
 • Råd & Mal S.M.B.A.     Gartnerhaven 7                            4261 Dalmose
 • Lumax & Co                 Richard Mortensens Vej 92 7 th   2300 Kbh S
 • Skades Entreprise IVS  Bredgade 73                               1260 Kbh K
 • Center Entreprise IVS   Larsensvej 11 A                           2950 Vedbæk
 • Vivid Finishes                New Street 1                                EC2M 4 London
 • Miller Group ApS           Nystedvej 17                                4800 Nykøbing F
 • Veles Byggeri ApS         Nordre Strandvej 2 F                   3000 Helsingør
 • Mester K ApS                Jordbærvej 109, 1                        2400 Kbh NV
 • BygVik ApS                   Trørringparken 4 A                       7400 Herning
 • Malerfirma Rene
          Pedersen og Thomas
          Skaarup Thomsen ApS, Frederikshavnsvej 21                  9300 Sæby    

Revideret pjece:

Hvor går grænsen - Gipsmontage og overfladebehandling


En revideret pjece er lige på trapperne omkring Gipsmontage og overfladebehandling. Primo januar bliver den tilgængelig, og du kan bestille den hos Henrik Bau på tlf. 5123 1680 eller mail hba@danskbyggeri.dk

 
Har du styr på leverandørens anvisning om sikkerhed

Som arbejdsgiver skal dine medarbejdere vide hvordan de sikkert kan bruge de produkter, du køber eller lejer. Derfor skal du efterspørge fabrikantens anvisninger om sikkerhed. Læs om krav og vejledninger.
 
De nødvendige oplysninger fra leverandørerne i forhold til de produkter, der anvendes - fra kemi til værktøj - bør bruges som grundlag for at planlægge konkrete arbejdsopgaver forsvarligt og instruere de ansatte.
Arbejdstilsynet fører tilsyn med, hvorvidt arbejdsgiveren har leverandørens anvisninger, fordi erfaringer viser, at manglende viden kan føre til ulykker og nedslidning.
 
Hvilke oplysninger bør du have?
 
I Dansk Byggeri anbefaler vi, at du beder om både fabrikantens brugsanvisninger om sikker brug og en god praktisk vejledning fra sælgeren eller udlejeren. Hvis det drejer sig om maling og anden kemi, skal der følge et sikkerhedsdatablad med.
 
Branchevejledninger hjælper
 
Brug de branchevejledninger, der er udarbejdet i forhold til relevante tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og specifikke arbejdsprocesser mv. Se www.bfa-ba.dk  

Desuden kan du finde vejledninger for værktøj og maskiner på materieldatabasen.dk, og der kan rekvireres gule vejledninger fra Materielsektionen i Dansk Byggeris servicebutik: https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/arbejdsmiljoe/gule-vejledninger/

 

Juridisk hjælp fra Dansk Byggeri


Du kan som medlem af Malersektionen under Dansk Byggeri få juridisk hjælp inden for entreprise-, udbuds-, aftale-, købe- og konkurrenceret.
 
Juridisk vurdering, så du kan komme videre

Er du havnet i en situation, hvor du har brug for, at en jurist kikker din sag igennem, er det oplagt at tage fat  i Juridisk Afdeling. Du kan enten ringe eller skrive til dem. Jo bedre, du belyser din sag, jo hurtigere kan du få hjælp. Hjælpen er som hovedregel telefonisk til intern brug, og må ikke sendes til aftaleparten. I særlige situationer, kan der dog laves en skriftlig udtalelse, hvor der gives en vurdering af din juridiske stilling i en given sag, som kan sendes til aftaleparten. Betingelserne for dette aftales med Juridisk Afdeling.
Læs mere om Juridisk Afdeling her.

 

Generalforsamling Dansk Byggeri Tagmalerforening

Den 16. november 2018 blev der holdt generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening på Hotel Trinity i Fredericia.                                                                          
Det blev en god oplevelse. Generalforsamlingen blev afholdt i sædvanlig god tone, og Palle Jensen blev genvalgt som formand, Keld Markussen fra Dansk Tagbearbejdning A/S blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Jan Nielsen fra AZ- Tagteknik A/S blev genvalgt som revisor.

Henrik Bau gennemgik regnskabet som også blev godkendt.

Resten af dagen gik med foredrag af faldsikringsfirmaet Stennevad og kvalitetssikring Hands-on.

Senere var vi på en Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro, som var spændende. Om aftenen blev der serveret en super velsmagende middag med rødvin til.


Henrik Bau

Satser pr. 1. marts 2018

Download satser gældende fra 1. marts 2018 her.

Har du spørgsmål omkring satserne, er du velkommen til at kontakte konsulent Henrik Bau på tlf.: 7216 0162


 

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR ØNSKES DU AF FORMANDEN FOR MALERSEKTIONEN
DENNIS ESKILDSEN

 
Malersektionen i Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106 - 1358 København K - Tlf: 72 16 01 62 - Mail: hba@danskbyggeri.dk


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Malersektionen i Dansk Byggeri · Nørre Voldgade 106 · Copenhagen K. 1358 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp