Copy

Alles over cultuureducatie in Zeeland
Mei 2020

                                                            webversie  
 INHOUDSOPGAVE
Cultuureducatie in corona-tijden

Mijn start bij Cultuurkwadraat, vorige maand, was anders dan ik mij vooraf had voorgesteld. Ik hoor het mijzelf begin dit jaar nog zeggen toen bekend werd dat ik de nieuwe directeur-bestuurder zou worden: “Cultuur is van en voor iedereen en verbindt, brengt mensen bij elkaar”. Maar toen mochten mensen opeens niet meer bij elkaar komen. Wat doe je dan nog aan cultuur? Welke betekenis heeft cultuureducatie dan nog? Gelukkig presenteerde Cultuurkwadraat al snel een online educatief aanbod van Zeeuwse culturele instellingen. En gelukkig bleek er nog voldoende beschikbaar aan muziek, literatuur, beeldende kunst en erfgoed. Hopelijk heeft het afgelopen weken inspirerend kunnen werken in de online schoolomgeving. Het heeft ons bij Cultuurkwadraat in elk geval aan het denken gezet over cultuureducatie in de anderhalvemetermaatschappij waarin wij voorlopig verdergaan. Ruimte geven aan kunst en kunst die ruimte creëert. Wil je hierin meedenken? Wij vernemen het graag van je.

Leo Adriaanse

In de klas

Basisscholen weer open: wat betekent dat voor cultuuronderwijs

De basisscholen zijn vanaf 11 mei weer geopend. De PO-Raad heeft in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen een protocol opgesteld om de opstart zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wat staat er in het protocol aangaande cultuureducatie? Lees meer>>

Sport & Cultuur TAS voor THUIS

Gedeputeerden Anita Pijpelink (cultuur) en Jo-Annes de Bat (sport) reikten op 8 mei, samen met directeur Cultuurkwadraat Leo Adriaanse, de eerste exemplaren uit van de Sport & Cultuur TAS voor THUIS. Dit gebeurde tijdens de buitendansles van Dansschool Body Action in Goes. Met de TAS voor THUIS kunnen kinderen thuis creatief en sportief aan de slag. De tas  is vooral bestemd voor gezinnen met weinig geld, voor wie de online mogelijkheden vaak beperkt zijn. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland worden de komende tijd 1.500 tassen onder Zeeuwse kinderen verspreid. Lees meer>>

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024


Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 8 mei van het ministerie van OCW akkoord gekregen op de nieuwe CmK-regeling voor de periode 2021-2024. Naar verwachting staat de regeling eind mei in de Staatscourant en start de aanvraagprocedure. Cultuurkwadraat bereidt de aanvraag voor en zet in op een Zeeland-brede aanpak (Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) en op ontwikkeling en uitvoering van de regeling in co-creatie van onderwijs en culturele sector. Lees meer>>
Foto: lkca.nl

Deskundigheidsbevordering

Inschrijving Basistraining ICC en PLG geopend

Wil jij jezelf en het cultuuronderwijs op jouw school verder ontwikkelen? Ook in schooljaar 2020-2021 kun je via Cultuurkwadraat kosteloos deelnemen aan verschillende scholingsmogelijkheden. Je kunt je vanaf nu online aanmelden voor de PLG Cultuureducatie, startdatum 10 november en de Basistraining ICC, startdatum 9 september.

Info & aanmelden PLG
Info & aanmelden Basistraining ICC

Cultuurkwadraat

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Cultuurkwadraat is versterkt met twee nieuwe leden. Per 1 mei hebben Loes Meeuwisse, burgemeester van Noord-Beveland, en Marco van Vulpen, partner/senior adviseur bij BMC in Amersfoort zitting genomen. In een volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor. Met hun komst zijn de werkterreinen van Cultuurkwadraat als volgt verdeeld: onderwijs - Klaas Terlage, cultuur - Marco van Vulpen en overheid - Loes Meeuwisse.

Nieuws uit de provincie

Inventarisatie corona-schade

De corona-crisis treft de culturele sector hard. Omdat cultuur een belangrijke pijler in de maatschappij is, inventariseert Coronamonitor Zeeland hoe de maatregelen de sector raken. De uitslag van de enquête, die tot 8 mei kon worden ingevuld, wordt gepubliceerd op https://corona.zeeland.nl/. Met de opgehaalde gegevens onderzoekt de provincie onder meer of er ondersteuningsmaatregelen nodig zijn. 
Website
Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
Cultuurkwadraat • Kuiperspoort 12 • 4331 GS Middelburg