Copy

Alles over cultuureducatie in Zeeland
December 2020

                                                            webversie  
 INHOUDSOPGAVE
Van einde naar begin

De kalender loopt naar het einde van het jaar. En daarmee loopt ook de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 ten einde. Onze adviseurs zijn nog in verschillende scholen bezig met afrondende activiteiten. Onlangs ontvingen negen nieuwe interne cultuurcoördinatoren hun certificaat en afgelopen maand is nog een nieuwe PLG Cultuureducatie van start gegaan. Afgelopen week ontvingen alle scholen voor primair onderwijs in Zeeland een vragenlijst voor een onderzoek naar de resultaten van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Ik doe een beroep op alle schooldirecteuren om, ondanks de drukke decembermaand, hier 15 minuten tijd voor vrij te maken. Jullie meningen over de afgelopen periode tellen en jullie kunnen tevens wensen en suggesties voor de komende periode aangeven.

Want we gaan door met Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze week ontvangen alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs informatie over de nieuwe periode 2021-2024. We hebben deze informatie zodanig samengesteld dat er op specifieke vragen die we afgelopen maanden vanuit scholen hoorden, antwoord wordt gegeven met te volgen ‘routes’ in de komende jaren. We beginnen de derde CmK-periode op 25 februari met de Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs. Online, zoals we afgelopen maanden veel activiteiten online moesten beleggen. Maar het biedt ook voordeel. Er hoeft niet te worden gereisd, dus we hopen velen van jullie dan als deelnemer te mogen begroeten.

Op deze Inspiratiedag presenteren we de resultaten van het hierboven genoemde onderzoek. Niet alleen als terugblik, maar ook gericht op aandachtspunten voor de komende periode. De jaren waarin we 'bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’. Jaren waarin we cultuureducatie echt willen verduurzamen en verankeren in het Zeeuwse onderwijs. Dat hopen we te doen door middel van veel samenwerking tussen onderwijs en culturele omgeving. Voor nu wens ik, mede namens het team van Cultuurkwadraat, jullie allen alvast fijne feestdagen en een goed uiteinde.


Leo Adriaanse

CmK 2021-2024

Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering

Kunst en cultuur voor alle Zeeuwse leerlingen. Dat is waar Cultuurkwadraat de komende vier jaar het onderwijs en culturele veld bij gaat ondersteunen. Want juist gedurende de schooljaren is het mogelijk kinderen in alle leeftijden ermee in contact te brengen. Dankzij de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zijn er voor alle scholen en kinderopvang, culturele instellingen en makers in Zeeland diverse manieren om via kunst en cultuur een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Op de website van Cultuurkwadraat schetsen we de mogelijkheden van het vierjarige programma, dat in co-creatie met het onderwijs en het culturele veld tot stand is gekomen.
Naar het Zeeuwse atelier voor de verwondering

CmK 2017-2020

Onderzoek naar resultaten CmK2

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 is bijna afgerond. Vrijdag 4 december ontvingen de basisscholen een vragenlijst over de ontwikkelingen in cultuureducatie tijdens de afgelopen jaren. De scholen worden gevraagd hun ervaringen te delen en aan te geven welke wensen en suggesties er nog zijn. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gebruikt als verantwoording naar het Fonds voor Cultuurparticipatie en Provincie Zeeland. De wensen en suggesties nemen we mee in de verdere ontwikkeling van het programma voor 2021-2024. We hopen van harte dat u 15 minuten tijd beschikbaar heeft om aan het onderzoek deel te nemen. Een grote respons geeft ons namelijk het beste inzicht op welke onderdelen wij de verduurzaming en verankering van cultuureducatie in het onderwijs nog kunnen verbeteren.

Deskundigheidsbevordering

Zeeland is negen icc'ers rijker

Negen icc'ers ontvingen 25 november het certificaat van de Basistraining interne cultuurcoördinator. Het afgelopen jaar hebben zij tijdens de training voor hun eigen organisatie een prachtig cultuurbeleidsplan met ambities ontwikkeld. Leo Adriaanse, directeur van Cultuurkwadraat, reikte de certificaten online uit.
Wij feliciteren de geslaagden en wensen hen veel verwondering en plezier toe bij de uitvoering van de plannen.

De icc’er is op school de spil voor goed cultuuronderwijs. Hij of zij maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. Cultuurkwadraat organiseert jaarlijks een Basistraining interne cultuurcoördinator. Interesse? Bekijk dan de informatie op onze site. 

Dagboek van een icc-cursist

Hester Jenkins, adviseur cultuureducatie KCE Oosterschelderegio, startte dit jaar met de icc-cursus. Op de website van Cultuurkwadraat brengt zij verslag uit van haar ervaringen. Ook Hester ontving op 25 november een certificaat. Lees in haar laatste dagboekverslag wat zij hier allemaal nog voor moest doen.

Masterclass cultuureducatie voor pabo-studenten

Zestig derdejaars pabo-studenten krijgen vrijdag 11 december een masterclass cultuureducatie van Cultuurkwadraat. Onze adviseurs Tessa Sonnemans en Aart van Stiphout geven de masterclass, op uitnodiging van Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences. Zij informeren de studenten over hoe cultuureducatie in Zeeland door Cultuurkwadraat en de regionale centra voor cultuureducatie wordt vormgegeven en geborgd binnen het curriculum van de scholen. De toekomstige leerkrachten krijgen ook drie inspiratieworkshops aangeboden, zodat zij zelf de kracht van cultuureducatie kunnen ervaren. De focus bij deze multidisciplinaire workshops - van de Zeeuwse kunstenaars Bianca Runge en Ramon de Nennie - ligt op het verbinden van de verschillende culturele disciplines, aan elkaar en met andere vakgebieden in het primair onderwijs. 

Samenwerken in cultuuronderwijs

Nu inschrijven voor Kinderkunstweek 2021

Scholen kunnen zich nu inschrijven voor de tiende editie van de Kinderkunstweek, met het thema: Niet te eten! Voedsel in de kunst. Want voedsel is net zo broodnodig als kunst. Kasper De Vos uit België is de kunstenaar die het kunstwerk voor de kinderen gaat maken tijdens deze jubileumeditie, die wordt gehouden van 3 t/m 14 maart. 

De Cultuurbus

Aanvragen kan weer in januari

Vanaf 1 januari kunnen scholen de hele maand weer een aanvraag doen voor bussen die hun leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. Tijdens deze tweede aanvraagperiode kunnen bussen worden aangevraagd voor vervoer vanaf februari tot en met juni. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen. De Cultuurbus is afhankelijk van de coronamaatregelen die de overheid voor het onderwijs, busvervoer en culturele instellingen hanteert. Meer informatie, ook over de maatregelen die tijdens het busvervoer gelden en bestemmingstips

Agenda

25 februari
Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs: de afsluiting van CmK 2017-2020 (met presentatie van de resultaten van het in december uitgevoerde onderzoek aan gedeputeerde Anita Pijpelink) en start van CmK 2021-2024. Aanvang: 15.30 uur.
Website
Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
Cultuurkwadraat • Kuiperspoort 12 • 4331 GS Middelburg