Copy

Alles over cultuureducatie in Zeeland
Maart 2021

                                                            webversie  

Voorwoord: Creativiteit als kerncompetentie in het onderwijs


Met meer dan 100 deelnemers volgden we op 25 februari j.l. de boeiende keynote van dr. Jeroen Lutters over Art-Based Learning tijdens de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #2. Hij gaf overtuigend aan hoe hard we creativiteit nodig hebben voor het oplossen van grote, complexe problemen ('wicked problems'), zoals de huidige pandemie. Creativiteit is de kerncompetentie voor de tijd waarin we nu leven. Daar moet je van jongs af aan aan werken. Cultuuronderwijs kan daaraan bijdragen. Dat vraagt om inzicht in wat ‘creativiteit’ precies is. Behoorde je niet tot de toehoorders van Jeroen Lutters op 25 februari? Je kunt zijn lezing terugvinden op het YouTube-kanaal van Cultuurkwadraat.

We gaan de komende vier jaar ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’. Zo heet het programma waarmee de adviseurs van KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen | Toonbeeld in de desbetreffende regio aan de slag gaan om visie & ambitie voor cultuureducatie bij scholen te bespreken, deskundigheid te bevorderen, samenwerking tussen binnen- en buitenschoolse sector te begeleiden, evenals een doorgaande cultuureducatielijn van primair naar voortgezet onderwijs. En dus werken aan de kerncompetentie ‘creativiteit’, in co-creatie tussen onderwijs en de culturele omgeving. Het zou geweldig zijn als in 2024 bij alle scholen in Zeeland het werken aan de kerncompetentie ‘creativiteit’ is opgenomen.

Leo Adriaanse
 

Terugblik op de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs


Eén dag voor de inspiratiedag brak er gejuich uit: meer dan 100 deelnemers doen mee! We verzorgden (al zeggen we het zelf) een gevarieerd programma. Filmpjes, een quiz met Theaterloods-B, een inspirerende keynote van Jeroen Lutters, de pecha kucha, inspiratiesessies en enkele technische mankementen: het kwam allemaal voorbij.

Wat was het hoogtepunt? Er waren er zoveel! Misschien toch de overhandiging van het magazine 'Toekomst voor cultuuronderwijs' aan gedeputeerde Anita Pijpelink. Alle resultaten van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit samengevat in een kleurrijke publicatie.

Was je erbij? Bedankt, we vonden het gezellig! Was je er niet bij en heb je nu spijt als haren op je hoofd? Dan kun je de inspiratiedag gewoon terugkijken op het YouTube-kanaal van Cultuurkwadraat.

Wat maakte de dag nog éxtra bijzonder? Dat er na aanleiding van de Inspiratiedag aandacht werd besteed aan de missie van Cultuurkwadraat in de PZC, met een kop waarin deze mooi wordt samengevat: 'Elk Zeeuws kind verdient goed cultuuronderwijs'. Zo is het maar net!

Nu richten we weer onze blik op de toekomst: vol optimisme start Cultuurkwadraat met haar regionale partners, Toonbeeld, CEZVL, KEW en KCE met CmK3!

Fonds voor Cultuurparticipatie verleent subsidie aan zzp’ers

 
Werk je als zzp’er in de cultuurparticipatie of cultuureducatie? Beoefen je een ambacht of werk je met erfgoedvrijwilligers? Dan kan de impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) goed van pas komen. Lees verder >>
 
 

Proeftuin Muziekeducatie:
31 april sluitingstermijn!


Een impuls geven aan muziekeducatie op school? Dat doe je samen met de Proeftuin Muziekeducatie. In de Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen kunnen nog aanvragen ingediend worden! Voor de regio Walcheren is het maximum aanvragen helaas al bereikt.

Wil je aan de slag? Neem contact op met de adviseur in jouw regio.
ALLES OVER DE PROEFTUIN MUZIEKEDUCATIE

Inspiratievideo van de Kinderkunstweek en Cultuurkwadraat


In de voorgaande jaren organiseerden Cultuurkwadraat en de Kinderkunstweek inspiratiebijeenkomsten voor het onderwijs die door kunstenaars werden gegeven. Helaas: dit jaar gooide corona roet in het eten (wat naadloos aansluit op het thema van de Kinderkunstweek: Niet te eten!) 

Niet getreurd! Er is een inspiratievideo voor in de plaats gekomen waarin kunstenaars Bianca Runge en Ramon de Nennie inspirerende, praktische tips geven om samen met de leerlingen aan de slag te gaan tijdens de 10e Kinderkunstweek, die dit jaar plaatsvindt van 3 t/m 14 maart.
Kinderkunstweek: inspiratie voor in de klas

Kijk eens wat er kan


Heel Nederland doet mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit en ook op nationaal niveau wordt teruggeblikt, door het LKCA. Nu ligt er een mooie publicatie, 'Kijk eens wat er kan'.

De hamvraag is natuurlijk: is Zeeland vertegenwoordigd in het magazine? Ja, natuurlijk! Er zijn er namelijk grote stappen gemaakt met de Professionele Leergemeenschap, de PLG. De Vlissingse leerkracht Anita Koopman vertelt hoe ze met een onderzoeksvraag aan de slag ging: Hoe kunnen crealessen ook een middel zijn om ons onderwijs te versterken en lesdoelen te behalen, en niet slechts een leuk werkje opleveren? Op een creatieve manier ging ze op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Wat houdt dat nou precies in, een PLG? Dat lees je hier. 

Agenda

3 t/m 14 maart

17 maart

30 april


31 april

31 mei


31 mei
De 10e Kinderkunstweek: Niet te eten!

Online Opbouwdag KCE Oosterschelderegio

Deadline subsidieaanvraag erfgoedhuizen - impulsregeling FCP

Deadline aanvraag Proeftuin Muziekeducatie

Deadline subsidieaanvraag zzp'ers en ambachtsbeoefenaars - impulsregeling FCP

Deadline subsidieaanvraag penvoerders en culturele instellingen - impulsregeling FCP
Website
Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
Cultuurkwadraat • Kuiperspoort 12 • 4331 GS Middelburg 
Copyright © 2021 Cultuurkwadraat, All rights reserved.