Copy

Alles over cultuureducatie in Zeeland
Januari 2021

                                                            webversie  
 INHOUDSOPGAVE
Art-Based Learning

Afgelopen week had ik een gesprek met Jeroen Lutters, onderzoeker, docent en publicist in het hoger onderwijs. Hij is als lector verbonden aan ArtEZ University of the Arts. Hij ontwikkelde de theorie van Art-Based Learning en schreef verschillende studies over dit onderwerp. Wij hebben Jeroen als inleidende spreker voor onze Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs op 25 februari uitgenodigd.
Ik vond het voorbereidend gesprek in elk geval al heel inspirerend. Ik hoop dat velen van jullie gaan deelnemen aan de online bijeenkomst op 25 februari en die ervaring dan ook hebben. Art-Based Learning is een methode die in de komende periode Cultuureducatie met Kwaliteit goed kan bijdragen aan het bouwen van het Zeeuwse atelier voor de verwondering. Het helpt de leerlingen creatieve vermogens te creëren, die essentieel zijn in de 21e eeuwse samenleving. Wie geïnspireerd raakt door de inleiding van Jeroen Lutters kan die 25e februari aansluitend gelijk een online workshop volgen.


Leo Adriaanse

Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs

Save the date

Cultuurkwadraat organiseert dit jaar de tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs. Deze online bijeenkomst is voor iedereen die zich met cultuureducatie bezighoudt: vanuit het onderwijs en kinderopvang, de culturele sector en de overheid. Met elkaar sluiten we Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 af en maken we een feestelijke start met Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Na de keynote van Jeroen Lutters kunnen deelnemers kiezen uit verschillende presentaties en workshops. Noteer de datum alvast in je agenda: donderdag 25 februari, vanaf 15.00 uur.

Programma

De keynote wordt verzorgd door dr. Jeroen Lutters. Lutters is lector bij ArtEZ University of the Arts en grondlegger en bedenker van de methode Art-Based Learning. Zijn onlangs verschenen boek Art-Based Learning - handboek voor creatief opleiden leert (toekomstige) docenten om samen met hun leerlingen te onderzoeken hoe kunst kan bijdragen aan het ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende geest.
De methode kan worden toegepast binnen het primair, voortgezet en hoger onderwijs en in buitenschoolse vormen van cultuureducatie zoals in musea. 

Pak het podium

Tijdens de Inspiratiedag is het podium ook bestemd voor jou! We bieden iedereen de kans nieuwe activiteiten en ideeën op het gebied van cultuureducatie in Zeeland te delen. We organiseren een (aangepaste) Pecha Kucha: een presentatievorm waarin je in 40 seconden jouw idee presenteert. 40 seconden die je 'dwingen' tot creativiteit en het to the point zijn. Heb je een idee voor een presentatie? Mail het info@cultuurkwadraat.nl en wij nemen contact met je op. 

Uitreiking publicatie onderzoek Cultuureducatie met Kwaliteit 2

Tijdens de Inspiratiedag bieden we Anita Pijpelink, gedeputeerde cultuur, het eerste exemplaar aan van onze publicatie over Cultuureducatie met Kwaliteit 2. De publicatie bevat onder meer de resultaten van de enquête onder de Zeeuwse scholen, waarin zij zijn gevraagd naar de ontwikkelingen en ervaringen met cultuureducatie tijdens de tweede CmK-periode (2017-2020). Na de Inspiratiedag wordt de publicatie breed verspreid.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Zeeuwse atelier voor de verwondering

De Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs is het officiële startpunt van het Zeeuwse atelier voor de verwondering, het CmK-plan voor de nieuwe periode 2021-2024. Een dezer dagen hopen wij positief bericht van het Fonds voor Cultuurparticipatie te ontvangen over de aanvraag voor CmK3 van Cultuurkwadraat. Benieuwd naar de plannen, die tot stand kwamen in co-creatie met onderwijs, culturele veld en de drie regionale centra voor cultuureducatie? 
Ga naar het Zeeuwse atelier voor de verwondering

Samenwerken in cultuuronderwijs

Investeren in muziekonderwijs? Doe mee met de Proeftuin Muziekeducatie

Wil je het muziekonderwijs bij jou op school, samen met een collega-school of scholenkoepel breed versterken en verduurzamen? Een leerlijn muziek ontwikkelen en borgen? Kennismaken met nieuwe muziekworkshops of voorstellingen? Een samenwerking met een cultuurprofessional of kinderopvang uit de omgeving aangaan? Of groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelingsmogelijkheden bieden? Dan kan je met jouw school deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie! Actieplannen kunnen tot 1 mei worden ingediend. Je kunt hiervoor contact opnemen met een adviseur van het centrum voor cultuureducatie bij jou in de regio. Na een kennismakingsgesprek maak je, eventueel samen met een culturele instelling of cultuurprofessional, een actieplan. >>Meer info en het format van het actieplan

De Cultuurbus

Aanvragen kan nog tot en met 31 januari

Nog tot en met 31 januari kunnen scholen een aanvraag doen voor De Cultuurbus, voor vervoer tot en met juni. De Cultuurbus is afhankelijk van de coronamaatregelen die de overheid voor het onderwijs, busvervoer en culturele instellingen hanteert. Cultuurkwadraat onderzoekt of er voor juni nog een extra aanvraagronde wordt geopend. >>Meer informatie

Landelijk cultuureducatienieuws

Landelijke afsluiting CmK2

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) houdt op 10 februari de afsluitende conferentie van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. De online bijeenkomst is voor scholen, culturele instellingen, beleidsmedewerkers en penvoerders van de regeling. >>Meer informatie

Financiering cultuureducatie uit lumpsum

De lumpsum is de financiële bijdrage die het ministerie van OCW aan scholen geeft. Het is eigenlijk een grote pot geld, waarover de scholen vrije beschikking hebben. Tot en met dit schooljaar komt bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox voor cultuureducatie. Dat gaat om een bedrag van €16,37 per leerling. Vanaf schooljaar 2021-2022 betaalt de minister deze extra middelen uit in de lumpsum. De middelen voor cultuureducatie blijven dus gewaarborgd, maar worden op een andere manier verantwoord. >>Lees door

Agenda

10 februari
25 februari
Landelijke afsluiting CmK2
Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs
Website
Email
Facebook
Instagram
LinkedIn
Cultuurkwadraat • Kuiperspoort 12 • 4331 GS Middelburg