Copy
IVN - Vogelzangcursus en Vlindercursus
start 4 maart (Vogelzang) en 8 maart (Vlinder)

Meld je nog snel aan voor de vogelzangcursus 2017.
Vogels herkennen aan de zang, roepende boomklevers of een roffelende grote bonte specht en watervalletjes van de roodborst. De cursus is ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De  cursus van 6 maart zit VOL. 

Ook kun je nog aanmelden voor de Vlindercursus. Verken de wereld van de dagvlinders. In twee avonden en twee veldexcursies ga je er meer over leren en herkennen.

Lees meer & aanmelden >>
KNNV - Paddenstoelenwerkgroep inventarisatie

De paddenstoelenwerkgroep gaat weer inventariseren
Zaterdag 11 maart 2017 10.00 uur 
Parkeren bij de Wythmenerplas. Niet-leden van de werkgroep zijn altijd welkom om mee te gaan, wel eerst even bellen met Tineke.
Lees meer >>

Vrijdag 24 maart 2017 13.30 uur Tichelgaten
Inventariseren paddenstoelen met de groep, eerst Tineke even bellen!
Lees meer >>

Vrijdag 7 april 2017 13.30 uur Zalkerbos
Op pad met de paddenstoelenwerkgroep in het Zalkerbos!
Lees meer >>
KNNV - Weidevogelbescherming rond Zwolle
Donderdag 16 maart 2017, 20.00 uur 

In de polders rond Zwolle hebben weidevogels het moeilijk maar veel boeren en vrijwilligers zetten zich in om het tij te keren. 

Lees meer >>
KNNV - Vogelexcursie Oostvaardersplassen e.o.
zondag 19 maart, vertrek 08:30 uur


Te verwachten soorten: Zeearend, Blauwe Kiekendief, Putters, Groenlingen, Holenduiven en diverse eenden.
Lees meer >>
IVN - Sporen in de IJsseluiterwaarden 
Zondag, 19 maart, 14.00 uur

Speuren naar diersporen van bever, muskusrat….. één van de gidsen is werkzaam als faunabeheerder bij waterschap Zuiderzeeland.

Lees meer >>
IVN - Voorjaar in het Westerveldsebos 
Zondag 26 maart, 14.00 uur

Parkeerplaats Kolksteeg, Zwolle, Westerveldse bos
Informatie volgt op de site
Lees meer >>
IVN - Wilde plantencursus
Start 29 maart

De Wilde Plantencursus bestaat 25 jaar.
8 februari j.l. werd dit gevierd door een zeer boeiende lezing. Er is nog plaats, meld je aan als je geïnteresseerd bent in de natuur en je meer wilt  weten over voorkomende planten in Nederland. 

Lees meer & aanmelden >>
KNNV - Vogelexcursie Arkenheempolder, Harderbroek, Kapiteinshut (bij Veluwe randmeer)
Zondag 2 april 2017 08.30 uur

Te verwachten soorten: weidevogels Grutto’s, Tureluurs, Kemphanen, de laatste wintergasten Nonnetjes, (baltsende) Brilduikers en verschillende ganzensoorten
Excursieleider Jur Furda

Lees meer >>
IVN - Verrassingen in het Zalkerbos
Zondag 2 april 14.00 uur Fietsveer Zalk

Het Zalkerbos is een bijzonder landschap, een van de weinige hardhout ooipolders in Nederland. Voorjaarsbloeiers zoals holwortel, bosanemoon.
Lees meer >>
KNNV - Lezing biologische bestrijding
Donderdag 6 april 2017 20.00 uur

Een lezing over biologische bestrijding door Ad van Bruggen.

Lees meer >>
IVN Scharrelkids - Sporen in het bos
Zaterdag 8 april 2017 14.00 uur

Doepark Nooterhof
Aanmelden wordt op prijs gesteld maar hoeft niet..
Kosten € 2,00 per kind

Lees meer >>
IVN - Stinzenplanten op landgoed Dickinge, De Wijk
Zondag 9 april 2017 14.00 uur

Op Landgoed Dickinge staan honderden holwortels, wandel mee en geniet
Lees meer >>
IVN & KNNV - Insectencursus
Start 21 april 2017

Na het succes van 2016 starten we dit voorjaar weer met de insectencursus voor KNNV en IVN-leden, maar ook “buitenstaanders” zijn van harte welkom! Met meer aandacht van relaties tussen insecten en hun/onze omgeving.
Lees meer >>
Algemene ledenvergadering KNNV 
De ALV van de KNNV 2017 vindt plaats op  donderdag 9 maart 2017, De Zonnebloem van Doepark Nooterhof.
Aanvang: 20.00 uur.
Voor verdere informatie zie de website >>


Algemene ledenvergadering IVN
De Algemene Ledenvergadering van IVN afd. Zwolle vindt plaats op donderdag 23 maart, aanvang 19.30 in De Zonnebloem van Doepark Nooterhof. De uitnodiging wordt per e-mail verspreid.

IVN Zwolle nu ook te volgen via de sociale media
Facebook en Twitter en Instagram

IVN Contributie
IVN leden wordt verzocht de contributie voor het jaar 2017 over te maken op banknummer NL26INGB0000124197
Leden € 21,-  Donateurs € 10,- en Huisgenootleden € 9,-
Bedankt namens de penningmeester Gerard Derkman.

Leden positief over concept 'IVN 2021' over meerjarenbeleid
Eén ding stond als een huis tijdens de IVN-ledenconferentie: de bereidheid van IVN’ers tot samenwerking, intern en extern! Liefst 75% van de aanwezigen vond regionale samenwerking bij de organisatie van de -nieuwe- natuurgidsenopleiding een uitstekend idee.
Lees meer >>

KNNV organiseert natuurvakanties
Heb je zin om een natuurgebied of een onbekende streek samen met andere natuurliefhebbers te verkennen, ga dan eens mee met een natuurvakantie (hotel- en kampeerreizen) die de KNNV jaarlijks tegen kostprijs organiseert.
Lees meer >>

IVN Zomerweek van 4 t/m 11 augustus 
"Van Gogh Nationaal park" Oisterwijk (Noord Brabant) in Het Groene Woud
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar
Lees meer >>

Oproep tellen van monniksparkieten
Sovon wil beter weten hoeveel monniksparkieten er in Nederland voorkomen en hoe de aantallen zich ontwikkelen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Andre.vankleunen@sovon.nl lees meer:
Lees meer >>

Gebruik faciliteiten Doepark Nooterhof 
Vanaf 1 mei kunnen de groene organisaties ruimtes huren of een arrangement afspreken tegen betaling. Tot 1 mei is dit nog zonder kosten mogelijk voor IVN en KNNV. 
Lees meer >>

Gratis themanummer Floron
De Gorter, 300 jaar geleden geboren, had een grote passie voor de wilde flora en wordt beschouwd als dé grondlegger van de Nederlandse floristiek.
Plantenliefhebbers kunnen een gratis exemplaar online bestellen Donateurs van Stichting FLORON krijgen het themanummer automatisch toegestuurd.

Lees meer >>

Nieuwsbrief Nature Today!
Ontvang elke dag de nieuwsbrief van Nature Today!
Meld je aan!

Lees meer >>

MAART

KNNV
Donderdag 9 maart, 20.00 uur

ALV
Zaal Zonnebloem van Doepark Nooterhof

IVN
Zondag 12 maart, 14.00 uur

Voorjaar op het landgoed Den Berg, Dalfsen
Parkeerplaats Station Dalfsen
Gids: Wim van Bruggen

Lees meer >>

KNNV
Donderdag,16 maart, 20.00 uur
Lezing Weidevogel-avond
Zonnebloem van Doepark Nooterhof
door Gerrit Gerritsen

Lees meer >>

KNNV
Zondag 19 maart, 08:30 uur
Vogelexcursie Oostvaardersplassen
Vooraf aanmelden

Lees meer >>

IVN
Zondag, 19 maart, 14.00 uur
Sporen in de Uiterwaarden
Het Engelse Werk, uitspanning Krisman
Gidsen: Fred Hartog en Jacko Westendorp

Lees meer >>

IVN
Donderdag 23 maart, 19.30 uur

ALV
Zaal Zonnebloem van Doepark Nooterhof
 
IVN
Zondag, 26 maart, 14.00 uur
Voorjaar in het Westerveldse bos
Westerveldse bos, Parkeerplaats Kolksteeg
Gidsen: Marjan Reus, Annelies Feenstra,
Walter van Beek

Lees meer >>APRIL

IVN
Zondag 2 april - 14.00 uur Fietsver Zalk

Verrassingen in het Zalkerbos
Gidsen: Marianne Vocking en Piet de Jong

Lees meer >>
 
KNNV
Donderdag 6 april, 20.00 uur
Biologische bestrijding

Zaal Zonnebloem van Doepark Nooterhof

Lees meer >>


 
Zaterdag 8 april, 14.00 uur
Sporen in het bos

Doepark Nooterhof
Aanmelden wordt op prijs gesteld kosten € 2,00 per kind

Lees meer >>
 
IVN
Zondag 9 april
Stinzenplanten op landgoed Dickinge

14.00 uur Oprijlaan Landgoed aan de Schiphorsterweg, De Wijk
Gids: Marlène Vaessen

Lees meer >>


 
KNNV
Donderdag 20 april - 20.00 uur
Orchideeënlezing door Joop ten Dam

Informatie volgt z.s.m.


De IVN excursies zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden is niet nodig. De duur is ca. twee uur (tenzij anders vermeld).ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES

Beleef de Lente
Op 7 maart gaan de camera’s van Beleef de Lente weer aan voor een nieuw seizoen.

Lees meer >>
 
NL.Doet
Op 10 en 11 maart organiseert het Oranjefonds de bekendste vrijwilligersdagen in Nederland. Ook in Zwolle kun je je aanmelden, bijvoorbeeld bij de kinderboerderij Park Eekhout of bij de uitbreiding van de stal bij de Kinderboerderij Weezenlanden.

Lees meer >>

REDACTIE

Hettie ten Klooster
Anouk Ankone

Corien Bruins Slot
Erik van Dijk


 

Voor tips, vragen of ideeën; mail: ivnknnvnieuwsbrief@gmail.com 

CONTACTGEGEVENS
IVN & KNNV Zwolle & omstreken

Website KNNV: www.knnv.nl/Zwolle
Website IVN: www.ivnzwolle.nl

IVN Zwolle hanteert een Protocol Voorkomen van Ongewenst Gedrag.

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en - beschermers.

IVN instituut voor natuureducatie & duurzaamheid.


This email was sent to hettie.tenklooster@hotmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN & KNNV · P/a Campherbeeklaan 82A · Zwolle, Ov 8024 BZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp