Copy
#02, Novembar 2017

AKTIVNOSTI  U OKTOBRU 2017. GODINE

PROGRAM
Tokom meseca oktobra održano je šest radionica na teme zapošljavanja, preduzetništva i psihološke podrške u okviru tekućeg edukativnog „Programa 16 radionica plus”.
 
3. oktobra tema je bila: “Upravljanje karijerom” i predavač je, koristeći primere iz bogatog profesionalnog i životnog iskustva, govorila o stanju i uslovima na tržištu rada  danas i načinima kako im se prilagoditi. Polaznicama je ponuđeno nekoliko praktičnih načina kako da same ocene svoj trenutni položaj i planiraju korake u traženju posla.
 
10. oktobra radionica je bila posvećena: “Osobinama važnim za preduzetništvo” koja je na interkativan način ponudila ženama da možda prvi put razmišljanju o preduzetništvu kao mogućoj opciji samozapošljavanja, kao i da procene da li imaju  potencijal,  znanja  i interesovanje da  uđu u privatan biznis.
 
17. oktobra tema radionice je bila komunikacija: “Slušam ali ne čujem”. Polaznice su imale priliku da na drugačiji način sagledaju prepreke na koje nailazi informacija od izvora do cilja. “Ako postanemo svesni da nije važno samo da kažemo, nego i da čujemo odgovor, kao i to da ga čujemo na pravi način - tek onda možemo da očekujemo da će komunikacija biti kvalitetna”.
Ovo je prva od tri radionice na temu komunikacije, kroz koje će se polaznice osposobiti da lakše i kvalitetnije uspostavljaju odnos sa budućim poslodavcima i kolegama, ili potencijalnim klijentima i zaposlenima ukoliko se odluče da pokrenu sopstveni biznis.

24. i 26. oktobra održane su dve psihološke radionice. Prva pod nazivom: “Neprijatne emocije – zdrave i nezdrave” pokazala je kako rešavati probleme u periodu životnih kriza i prekretnica; kako razlikovati zdrave od nezdravih emocija i kako uvideti vezu između načina razmišljanja, osećanja i ponašanja. Kako na životnoj prekretnici formulisati problem, postaviti ciljeve, prepoznati prepreke i načine njihovog prevladavanja, bile su teme druge radionice pod nazivom “Donošenje odluka – korak po korak do cilja”.

31. oktobra druga radionica o zapošljavanju: “Prepoznati i istaći svoje prednosti u traženju posla” prenela je polaznicama dve poruke: prvo da je traženje posla takođe posao i drugo da se na CV treba gledati kao na sopstveni flajer, portofolio ili reklamu koju svako treba da ima spremnu za razne životne situacije. Prvi put u radionici je kao ko-predavač učestvovala i predstavnica kompanije “Infostud” što je u diskusiju unelo elemente realnosti i praktičnosti.

05-19. oktobra obavljeno je oko dvadeset  individualnih razgovora sa polaznicama, radi saopštavanja rezultata sa testa psihološke procene profesionalnih interesovanja i radnih potencijala koji je održan u septembru. Rezultati su korisni polaznicama kako za proveru slike o sebi tako i za planiranje karijere. Takođe, rezultati su potvrdili da su lični i profesionalni kapaciteti polaznica veoma solidni, da su motivisane za promene u smislu sticanja dodatnih znanja i veština i da su spremne da, u skladu sa realnim mogućnostima, preuzmu inicijativu za poboljšanje svog društvenog i ekonomskog statusa.
NASTUPANJA
11. oktobra Udruženje je učestvovalo na Sajmu organizacija civilnog drustva održanog u Sava Centru. Sajam je organizovan u okviru konferencije „EU i civilno društvo: Quo Vadis?”, dok je regionalna konferencija organizovana u sklopu TACSO (Technical Assitance for Civil Society Organisation) projekta. To je bila prilika da se Udruženje predstavi i uspostavi kontatke sa nekoliko organizacija, uključujući i zadruge koje vode žene, kao što su: “Udruženje Eko Bag“, „Udruženje žena Ruža“, Udruženje „Lužničke rukotvorine – Ž.E.C. i dr.
16. oktobra predstavnice Udruženja učestvovale su u Regionalnoj konferenciji o ženskom preduzetništvu u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koja se održala u hotelu Hyatt Regency u organizaciji nevladinih organizacija: Centar Spektar, Jelek i Korak dalje, a uz podršku UPŽ Srbije i drugih partnera. Na Konferenciji  je razmatrano  trenutno stanje, primeri dobre prakse i mogućnosti za unapređenje preduzetništva kako bi se što veći broj žena ohrabrio da krene tim putem, uključujući i žene koje gube posao.
ČLANSTVO
25. oktobra, nastavljajući  aktivnosti usmerene prema članicama Udruženja, druženje svake poslednje srede u mesecu, održan je još jedan razgovor na temu  odgovornosti prema vlastitom zdravlju. Tema je ovog puta bila zdrava ishrana, odnosno “Hrana - navika ili izbor?!” a moderatori su bile članice Udruženja Jelena Krečković, dr spec. higijene i Gordana Radunović, nutricionista dijetetičar.  Preuzimajući ulogu predavača, članice su se aktivno uključile u rad Udruženja i podelile svoje znanje i iskustvo sa drugim ženama. Angažovanje članica u pripremi ovih susreta nastaviće se do kraja godine.
PARTNERSTVA

U okviru strateškog razmišljanja o potencijalnim oblicima ekonomskog aktiviranja nezaposlenih žena Udruženje je započelo diskusiju o zadrugarstvu. Razgovori su održani sa predstavnikom Kabineta ministra bez portfelja za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, predstavnicima Zadružnog saveza Srbije i Beograda, kao i sa GIZ-ovim timom za zapošljavanje mladih kroz zadrugarstvo. Ove diskusije su rezultirale u odluci Udruženja da,  temu zadrugarstva predstavi na predstojećem  susretu institucija i organizacija poznatom kao “Serbian Vision”, koji se u organizaciji Nemačke i Srpske privredne komore održava 25. i 26. novembra. Tom prilikom će se zadrugarstvo sagledati iz raznih uglova kako bi se procenila njegova prikladnost za  nezaposlene žene u godinama 45+.

Udruženje je započelo i vrlo plodnu saradnju sa UniCredit Bankom. Tokom prvih razgovora razmatrani su razni oblici podrške i zajedničkih akcija. Polazeći od posvećenosti UniCredit Banke rodnoj ravnopravnosti i ženskom preduzetništvu, nađeno je mnogo zajedničkih interesa i dodirnih tačaka. UniCredit Banka je ponudila organizaciju treninga u svojim prostorijama za članice Udruženja na teme kao što su excell obuka, upravljanje projektima ili veština pisane komunikacije. UniCredit Banka je finansijski podržala štampanje publikacije o položaju žena starijih od 45+ godina na tržištu rada. Publikacija je u završnoj fazi izrade i biće publikovana u novembru.

SASTANCI
Upravni odbor je u oktobru održao tri sastanka, koji su se odnosili na dogovore oko planiranja i realizacije gore navedenih aktivnosti i manifestacija.
KONKURSI
15. oktobar - Udruženje je u partnerstvu sa Udruženjem osoba sa invaliditetom Beograd (OSI) podnelo na konkursu  Ambasade Republike Češke  projekat o kompjuterskom treningu ranjivih grupa žena na tržištu rada.  UŽnP je nosilac projekta dok je OSI partnerska organizacija.
Copyright © 2017, Udruženje Žene na prekretnici, All rights reserved.

Hoćete da promenite kako primate ovaj email?
Možete ažurirati vaše podatke ili se odjaviti sa liste za slanje


This email was sent to <<Email adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Udruženje "Žene na prekretnici" · Beogradska 8 · Belgrade 11000 · Serbia

Email Marketing Powered by Mailchimp