Copy

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd door Clientenbelang Amsterdam.
Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, bekijk hier dan de webversie.

b24d61bf-d9da-4772-b60b-f89e7b738856.png 531160ab-0250-42b9-9cb0-c3525f0233b0.png fd998c79-5953-4576-982e-9eb343e2f16e.png

Nieuwsbrief maart 2018


Clientenbelang Amsterdam banner

Beste lezer,

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn, hopen we op een nieuw college dat inclusie van mensen met beperkingen hoog op de agenda zet. We blijven aandacht vragen voor onze wensen, die we in het manifest ‘Zelf doen, meedoen en kwaliteit’ hebben verwoord.

Dat onze inzet hard nodig is, bleek deze maand weer toen tientallen cliënten buiten hun schuld zonder zorg kwamen te zitten. Wij namen het voor hen op.

Met vriendelijke groet,

Deborah Lauria
Directeur Cliëntenbelang Amsterdam
 

In deze nieuwsbrief

 

 

 

 


clienten-zonder-zorg-door-knellende-regels-pgb-image

Cliënten zonder zorg door knellende regels Pgb

Vanaf dit jaar moeten cliënten die een Pgb van de gemeente ontvangen, hiervoor ieder jaar een verlenging aanvragen. Vergeet je dit te doen, dan moet je opnieuw een indicatie aanvragen. In de tussentijd - 6 tot 10 weken - ontvangen cliënten geen budget. Wij kregen signalen over deze kwestie en trokken aan de bel bij de gemeente.

Lees meer...


dialoogbijeenkomst-achter-de-voordeur-trekt-veel-deelnemers-image

Dialoogbijeenkomst ‘Achter de voordeur’ trekt veel deelnemers

Het onderwerp ‘Personen met verward gedrag’ leeft! Op 23 maart kwamen maar liefst 84 bezoekers naar de dialoogbijeenkomst ‘Achter de voordeur’ – gerekend was op 50. Ervaringsdeskundigen, naasten, buren, gemeente en organisaties gingen in dialoog met elkaar.

Lees meer...


crisiskaart-de-belangstelling-image

Crisiskaart in de belangstelling

In het kader van 'mensen met verward gedrag' portretteerde Het Parool één van onze Crisiskaartgebruikers.

Lees meer...


nieuw-filmpje-over-ons-manifest-zelf-doen-meedoen-en-kwaliteit-image

Nieuw: filmpje over ons Manifest 'Zelf doen, meedoen en kwaliteit!'

In het kader van de  gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart  hebben we een filmpje gemaakt dat aansluit bij ons Manifest 'Zelf doen, meedoen en kwaliteit'. Vier ervaringsdeskundigen komen hierin aan het woord: Nathalie, Marcel, Els en Jan. Zij richten zich tot alle kandidaten van alle politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen in de stad.

Lees meer...


clientenbelang-amsterdam-tekent-voor-ov-coach-image

Cliëntenbelang Amsterdam tekent voor OV-coach

Op 7 maart ondertekende onze directeur Deborah Lauria samen met 7 andere partijen het convenant OV-coach. OV-coaches gaan meereizen met mensen met een beperking om hen te helpen om zelfstandig te kunnen reizen. Want voor mensen die minder mobiel zijn is het niet vanzelfsprekend om alleen te reizen met het openbaar vervoer.

Lees meer...


vacature-beleidsmedewerker-wonen-image

Vacature beleidsmedewerker Wonen

Wij zijn op zoek naar een enthousiasmerende en deskundige beleidsmedewerker Wonen voor 20-24 uur per week. Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het beleidsteam en leg je verantwoording af aan de directeur.

Lees meer...


 


 

Kort nieuws

 

Kick-off 2018 voor de Crisiskaart

Op 9 maart kwamen 20 consulenten van de Crisiskaart bij elkaar in het Lloyd Hotel in Amsterdam. Tijdens deze kick-off werden ervaringen gedeeld, tips opgedaan en gebrainstormd over het beter bekend maken van de Crisiskaart. De kaart wordt gratis opgesteld voor iedereen die gevoelig is voor een psychische crisis.
Het komende half jaar gaan de consulenten hard aan de slag in en rond Amsterdam. Naast de training krijgen zij intervisie en kunnen zij terecht bij Cliëntenbelang Amsterdam voor ondersteuning.

 

Agnes Domanska, nieuwe voorzitter Platform Mantelzorg Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam verwelkomt Agnes Domanska als nieuwe voorzitter. Zij volgt Angelien Horn op, die vorig jaar afscheid nam. Agnes is naast mantelzorger ook coach bij Stichting Villa Balans die hulp biedt aan partners van mensen met een psychische aandoening. Daarnaast heeft zij een eigen coaching praktijk Zie De Mens.
Lees het hele artikel.

 

Beeldverhaal: hoe werkt Cliëntenbelang Amsterdam

Een veel gestelde vraag aan ons is 'Hoe gaan jullie eigenlijk te werk'? Een kort beeldverhaal laat dit duidelijk zien. Bekijk de motiongraphic.

 

Uitgelicht: nieuws uit het eerste kwartaal

- Op 22 februari organiseerden we een verkiezingsdebat met 12 politieke partijen.
- Het Platform Mantelzorg Amsterdam presenteerde haar speerpunten voor de komende vier jaar in een visie-document
- ‘Meer invloed op kwaliteit van verpleeghuiszorg’ was het thema tijdens een bijeenkomst van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg op 23 januari.
- Begin januari organiseerden we een bijeenkomst over hoe we meer mensen kunnen laten meedenken over het Wmo-beleid.

 

Inspraak beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Tot en met zondag 13 mei kunt u reageren op de nieuwe beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een nota van beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden opgenomen in de definitieve beleidsregels.
Een inspraakreactie hoeft niet alleen te gaan over wat u graag anders ziet, maar u kan ook aangeven wat er zeker niet gewijzigd moet worden na de inspraakperiode.
Mogelijkheden om te reageren:
- het digitale formulier invullen,
- een brief sturen,
- bellen via 14 020, dan belt verantwoordelijk ambtenaar Annet Dijk u terug.
Op de website van de gemeente vindt u de beleidsregels, het adres en het online formulier.​​​​​​​

 

Onderzoek naar veiligheid rond mensen met ernstige psychiatrische aandoening

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de veiligheid en goede zorg van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun omgeving. Het gaat de Raad om een breder inzicht in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg gestalte willen geven aan deze kwetsbare groep met complexe problemen.
Heeft u als patiënt, naaste, zorgverlener of anderszins te maken (gehad) met een onveilige situatie? En wilt u uw ervaringen delen met de Onderzoeksraad? Vult u dan onze vragenlijst in. Dit kan tot 1 mei.
Er worden geen naam- en adresgegevens gevraagd. De Onderzoeksraad neemt naar aanleiding van uw antwoorden geen contact met u op.
Lees meer over het onderzoek.​​​​​​​

 

Kijktip: film De Dappere Patiënt

In de film ‘De Dappere Patiënt’ vertellen ouderen hoe zij met de huisarts spreken over hun laatste levensfase. Gemakkelijk gaat dat niet, het vergt moed. De film helpt om het onderwerp bespreekbaar te maken. De film is een initiatief van WOUW Amsterdam, Netwerk van Maatschappijkritische 50+ vrouwen. ​​​​​​​
Kijk de film op de website van Elaa. Beneden op de pagina vindt u de film.

 

 

Delen    |   Afmelden   |   Contact
Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de Vereniging Clientenbelang Amsterdam.
Artikelen hieruit mogen worden overgenomen met bronvermelding.


Email Marketing Powered by Mailchimp