Copy

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd door Clientenbelang Amsterdam.
Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, bekijk hier dan de webversie.

b24d61bf-d9da-4772-b60b-f89e7b738856.png 531160ab-0250-42b9-9cb0-c3525f0233b0.png fd998c79-5953-4576-982e-9eb343e2f16e.png

Nieuwsbrief 28/06/2018


Clientenbelang Amsterdam banner

Beste lezer,
Op 25 mei jl. is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden. Ook wij werken er hard aan om te voldoen aan de eisen. In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geregeld hoe wij binnen de vereniging moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens.
 
Zo moeten wij u ook vragen of u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen (4 keer per jaar). Indien ja, dan vragen wij u vriendelijk dit te bevestigen via deze link: Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen
 
Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u zich via deze link uitschrijven: Nee, ik wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen. Als wij niets van u horen, zullen wij u ook uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit is geheel in lijn met de nieuwe wetgeving.
 
Meer informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens vindt u in dit artikel 'Werk maken van uw privacy'. Wij zullen u blijven informeren over de invoering van de nieuwe wetgeving binnen onze vereniging en wat dit in de praktijk voor u betekent.
 
Vriendelijke groet,
 
Deborah Lauria
Directeur  
 
 

In deze nieuwsbrief

 

 

 

 


aanvullend-openbaar-vervoer-weer-aanbesteden-onverstandig-image

Aanvullend Openbaar Vervoer: Weer aanbesteden onverstandig

RMC, de aanbieder van Aanvullend Openbaar Vervoer in Amsterdam, ligt onder vuur. Volgens onze directeur Deborah Lauria verdient het bedrijf een kans. Lees meer...


uitnodiging-bijeekomst-ik-zie-jou-image

Uitnodiging bijeenkomst 'Ik Zie Jou'

De klankbordgroep Personen met verward gedrag organiseert op 6 juli de afsluitende bijeenkomst ‘Ik Zie Jou’ in de Ru Paré Community. De klankbordgroep nodigt je van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Lees meer...


diversiteitsdag-levert-nieuwe-inzichten-op-image

Diversiteitsdag levert nieuwe inzichten op

‘Wat hebben mensen met een migrantenachtergrond nodig om een actieve rol te spelen in de belangenbehartiging? Het antwoord op die vraag is een stuk helderder na afloop van de Diversiteitsdag die Cliëntenbelang Amsterdam 25 juni jl. organiseerde. Lees meer...


directeur-deborah-lauria-meer-aandacht-voor-wonen-image

Directeur Deborah Lauria: “Meer aandacht voor wonen”

Ruim een half jaar na haar start als directeur van Cliëntenbelang Amsterdam heeft Deborah Lauria de organisatie goed op de rit gezet. “Ik heb veel aandacht aan het personeel besteed, er is nu meer rust en regelmaat.” De nieuwe directeur voert ook een inhoudelijke accentverschuiving door: het thema wonen staat hoog op de agenda. ​​​​​​​Lees meer...


weer-proefproces-over-hulp-bij-het-huishouden-image

Weer proefproces over Hulp bij het huishouden

In 2016 hebben we er met een proefproces voor gezorgd dat de korting op Hulp bij het huishouden werd teruggedraaid. De gemeente heeft daarna een nieuwe indicatieprocedure gemaakt, maar ook deze manier van indiceren tast volgens ons de rechtspositie van Amsterdammers aan. Daarom gaan we op 5 september opnieuw naar de rechtbank. ​​​​​​​Lees meer...


college-betrek-ervaringsdeskundigen-actief-bij-ontwikkeling-en-uitvoering-beleid-image

College: betrek ervaringsdeskundigen actief bij ontwikkeling én uitvoering beleid

De nieuwe Amsterdamse coalitie wil iedereen de kans bieden om te worden wie ze willen zijn. “Dat is een veelbelovende start voor alle Amsterdammers, dus ook voor kwetsbare Amsterdammers”, zegt directeur Deborah Lauria van Cliëntenbelang Amsterdam in een reactie op het coalitieakkoord van het nieuwe Amsterdamse college. ​​​​​​​Lees meer...


ervaringsdeskundigen-voor-de-klas-hard-nodig-image

Ervaringsdeskundigen voor de klas: hard nodig!

Het werk van wijkverpleegkundigen verandert. Onderwijsinstellingen onderzoeken in het project ‘Fieldlabs, Zorg in de Wijk in de 21e eeuw’ hoe ze hun studenten hiervoor optimaal kunnen toerusten. In contact komen met de cliënt zelf, is een onderdeel van het project. Onze vrijwilligers Ruud van Zuijlen en Marcel Bakker gaven 20 juni hun eerste gastles aan studenten van de opleiding Verpleegkunde van het ROC West. ​​​​​​​Lees meer...


formulier-pgb-vereenvoudigd-met-hulp-van-clienten-image

Formulier Pgb vereenvoudigd met hulp van cliënten

Cliëntenbelang Amsterdam kreeg de afgelopen maanden regelmatig klachten van cliënten over het aanvraagformulier voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Het is veel te uitgebreid, ingewikkeld en de toon is te streng. De gemeente bleek bereid om het formulier grondig onder handen te nemen. Met ingang van 1 juli a.s. neemt de gemeente het vernieuwde formulier in gebruik. ​​​​​​​Lees meer...


gemeenteraad-vierkant-achter-advies-pma-image

Gemeenteraad vierkant achter advies PMA

Kinderen moeten kind kunnen zijn. Hun inzet mag daarom niet meegenomen worden bij de indicatiestelling voor hulp aan hun ouders. Dit is de kern van de motie die 6 partijen in de gemeenteraad 16 mei jl. indienden. Zij volgen hiermee het advies dat het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) begin 2017 de gemeente stuurde. Het platform is blij dat het kwartje eindelijk gevallen is. ​​​​​​​Lees meer...


 

Kort nieuws

‘Samen sterk zonder stigma Amsterdam’ heet nu stigMAG
Om verwarring te voorkomen met het landelijke project Samen sterk zonder stigma, heeft het Amsterdamse initiatief om stigma tegen te gaan, een nieuwe naam gekozen: StigMAG. Verschillende partijen leveren een bijdrage om het thema stedelijk onder de aandacht te brengen: Team ED, gemeente Amsterdam, Leger des heils, Cordaan, Arkin, GGD, AFWC, ABC Alliantie, de Volksbond, Kringwijs, de Windroos en Beautiful Distress. Andere organisaties die willen meedenken over het verminderen van stigma bij mensen met kwetsbaarheden, nodigen we van harte uit om deel te nemen. Neem daarvoor contact op met projectleider Barbera Olthof via b.olthof@clientenbelangamsterdam.nl of op 06 20 30 68 36.

Voorbereidingen mijnamsterdam.nl volop gaande
Er wordt hard gewerkt om eind dit jaar de website mijnamsterdam.nl te kunnen lanceren. Een website voor mensen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Op de website kunnen ze opzoeken welke voorzieningen zij afnemen bij de gemeente. Een groep cliënten vanuit Cliëntenbelang Amsterdam heeft het deel van de Wmo bekeken en was daar positief over. Het deel voor de Jeugdzorg komt later dit jaar aan de beurt. Dit project valt onder het programma 'Meer tijd en informatie voor de client' van de gemeente Amsterdam. 

Spiegelgesprek leveranciers hulpmiddelen
Op 10 juli organiseren we met de afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam een spiegelgesprek over de dienstverlening door leveranciers van hulpmiddelen. Zeven ervaringsdeskundigen vertellen de leveranciers en ambtenaren wat het betekent om in het dagelijks leven afhankelijk te zijn van een rolstoel of scootmobiel. Met dit gesprek hopen we dat leveranciers beter begrijpen dat goede dienstverlening heel belangrijk is voor de kwaliteit van het leven van hun klanten. In september informeren wij u over wat het spiegelgesprek heeft opgeleverd. 

Crisiskaart in het nieuws
'Met die kaart in mijn zak durf ik de straat weer op' is de titel van een artikel in het landelijke e-magazine GGZ-totaal. Cliënt Glenn vertelt wat de kaart voor hem betekent. Drie jaar was hij door de persoonlijkheidsstoornis borderline aan huis gebonden. Nu durft hij er weer op uit. Ook onze coördinator Crisiskaart Dorine van Lennep komt aan het woord. Ze vertelt onder andere dat hulpverleners altijd worden betrokken bij het opstellen van de kaart.

Zorgcontinuïteit in de zomervakantie verbeterd
De gemeente heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over de vervanging bij ziekte en vakantie van medewerkers Hulp bij het huishouden. Bij sommige zorgaanbieders waren er voorgaande jaren problemen met de vervanging van hulpen tijdens de zomerperiode. De zorgaanbieders hebben nu maatregelen genomen om de ondersteuning op een verantwoord niveau te kunnen blijven bieden. 

Vooruitblik Radio Signaal            
5 juli
Beeldend Gesproken is een galerie voor kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Directeur Monique Cornelissen neemt na 13 jaar afscheid van de galerie. Naast Monique zijn de kunstenaars Stephan Reisig en Judith Ockeloen te gast. En Jose Schiphorst, haar kersverse opvolgster.

12 juli
Deborah Lauria is te gast. Sinds november 2017 directeur van Clientenbelang Amsterdam. We gaan nader kennismaken; hebben het over haar achtergrond, eerdere werk, Clientenbelang Amsterdam natuurlijk en de nabije toekomst.

17 juli
Guus Luijters heeft de Amsterdamse Rapenburgerstraat en zijn Joodse bewoners in beeld gebracht met een expositie in het Stadsarchief en een boek. Bijna alle Joodse bewoners zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd en vermoord. Per adres beschreef hij de bewoners en hun geschiedenis. Hij deed eerder een studie naar de deportatie van Joodse, Roma, en Sinti kinderen. Ook schrijft hij poëzie, verhalen en romans.

Klik hier om naar de webpagina van Radio Signaal te gaan.

Wat doe jij? Laat 't zien: #lekkervrij
Laat zien wat jij doet in je vrije tijd. Ga je op stap, naar een concert, theater of winkelen? Of ben je in een luiere bui en hang je lekker in een park? Wat maak je mee? En hoe toegankelijk is het? Laat het de Week van de Toegankelijkheid weten met een foto, filmpje of in een kort stukje tekst. Jouw ervaringen brengen anderen weer op een idee! Delen? #lekkervrij Via Twitter gebruik #lekkervrij of stuur een Facebook-bericht aan @weekvandetoegankelijkheid. Of mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl. En lees de nieuwsbrief van de Week van de Toegankelijkheid om meer inspiratie op te doen.

 

Delen    |   Afmelden   |   Contact
Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de Vereniging Clientenbelang Amsterdam.
Artikelen hieruit mogen worden overgenomen met bronvermelding.


Email Marketing Powered by Mailchimp