Copy
View this email in your browser
POL bestaat uit nieuws over het wetenschappelijk onderzoek van HU opleiding Logopedie en het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie.
Binnen het lectoraat  Logopedie - Participatie door Communicatie en de opleiding Logopedie doen we praktijkgericht onderzoek naar de effecten van interventies, ontwikkelen we nieuwe tools voor (multidisciplinaire) zorg en genereren we nieuwe kennis. Het lectoraat Logopedie heeft als missie om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een communicatieve beperking te optimaliseren. Onze lopende onderzoekslijnen richten zich op 1) preventie van beperkingen in communicatieve redzaamheid en 2) innovatie en onderbouwing van zorg voor mensen met beperkte communicatieve redzaamheid. Meer lezen
Lopende projecten
Het project Logoclicks is van start gegaan! 
Onderzoekers van lectoraat & opleiding Logopedie gaan, met onderzoeks- en praktijkpartners, een gevalideerd online logopedie therapieplatform ontwikkelen. Met Logoclicks kunnen personen met afasie onder de professionele begeleiding van een logopedist intensief oefenen met een gepersonaliseerde therapie. Dit project wordt in samenwerking met Hogeschool Rotterdam
, Thomas More Hogeschool Antwerpen en AYN Business Consultants BV uitgevoerd. Logoclicks zal eind 2017 beschikbaar zijn.
Meer lezen
Promotietraject: SPEECH
Begin 2016 is Anniek van Doornik, hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, begonnen met haar promotieonderzoek SPEECH (SpraakProductiestoornissen en de Ernst van de Communicatieve Handicap). Het doel van dit onderzoek is om een betrouwbare ernstmaat te ontwikkelen voor kinderen van 4 tot 6 jaar met een spraakontwikkelingsstoornis. Meer lezen
 
SAQOL-39NL: kwaliteit van leven vragenlijst voor personen met afasie
Evelijn Raven-Takken (hogeschooldocent afasie, dysarthrie en dysfagie) doet onderzoek naar de SAQOL-39NL. De SAQOL is een lijst waarmee de kwaliteit van leven bij mensen met en zonder afasie gemeten kan worden. Evelijn probeert met hulp van studenten antwoord te vinden op de vraag: welk minimaal niveau van taalbegrip heeft een persoon met afasie nodig om de SAQOL-39NL betrouwbaar in te kunnen vullen?
Hiertoe worden mensen met een ernstige afasie gezocht. Koppels van studenten nemen bij hen een aantal tests af en de SAQOL-39NL.
Meer lezen 

Ter illustratie ziet u hieronder een vraag uit de SAQOL-39NL.
Kent u mensen met een ernstige afasie? Of wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Klik dan hier.
Overige lopende projecten
Wilt u meer lezen over het praktijkgerichte onderzoek logopedie? Klik dan hier.
Sprekende nieuwtjes
Nieuw handboek TOS verschenen!
Met dank aan alle co-auteurs presenteren wij met trots het nieuwe handboek TOS! In het Handboek Taalontwikkelingsstoornissen wordt op basis van internationale wetenschappelijke literatuur een overzicht gegeven van signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS. Meer lezen
Student reist mee met lectoraat naar Limerick
Iris Duivenvoorden, honoursstudent Logopedie, reisde met Ellen Gerrits en Rob Zwitserlood naar een Cost Action meeting in Limerick, Ierland. Het Europese project Cost Action IS1406 is gericht op interventie bij kinderen met TOS. De ervaringen van Iris met het project Cost Action leest u hier.
Symposia
HU Logopediesymposium - maart 2017
Op vrijdag 17 maart vond het Logopediesymposium van Hogeschool Utrecht plaats. Tijdens dit symposium presenteerden docent-onderzoekers van de opleiding en het lectoraat Logopedie de stand van zaken van hun lopende projecten. Er waren een aantal korte lezingen, maar vooral ook veel workshops. Tijdens de workshops werd samen met logopedisten gebrainstormd over vragen vanuit de praktijk en werd feedback gevraagd op nieuwe testen en vragenlijsten die zijn ontwikkeld. Op deze manier is het onderzoek Logopedie ook echt praktijkgericht: onderzoek doe je samen!
Dag van de Logopediewetenschap - 10 juni 2017
Op 10 juni presenteren net afgestudeerde logopediewetenschappers hun afstudeeronderzoek en leggen ze de link tussen de praktijk en wetenschap. Aanvullend presenteren 2 key-note speakers hun onderzoek. Dit jaar staat de Dag in het teken van logopedie bij volwassenen. Voor meer informatie en aanmelding, klikt u hier.
TaalStaal - 10 November 2017
Op 10 november 2017 staat het congres TaalStaal weer op het programma! Het thema is 'Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)'. Vooraanstaande internationale en nationale onderzoekers zullen tijdens dit congres hun bevindingen delen. Voor meer informatie en aanmelding, klikt u hier.

Publicaties

september 2016-mei 2017
  • Cohen Tervaert, F., Ottow-Henning, E., Kruythoff-Broekman, A., Wiefferink, K., Singer, I. & Gerrits, E. (2016). Woordenschattherapie bij peuters met een taalontwikkelingsstoornis. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, 88(9), 6-11
  • Hendrickx, R., Wolters-Leermakers, N., Hamersvelt, G., Kouwenberg, M., & Gerrits, E. (2016). De eFFectiviteit van ‘FF Luisteren!’. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. 88(12), 22-28.
  • Huizen van, T. & Hammer, A. (2017). Een vergelijkend onderzoek naar de Cito Woordenschat en de Peabody. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, 89(2), 18-24.
  • Kluijtmans, M., Haan de, E., Akkerman, S. & Tartwijk van, J. (2017) Professional identity in clinician-scientists: brokers between care and science. Medical Education, 10.1111/medu.13241.
  • Thomas-Stonell N, Oddson B, Robertson B, Walker J, Rosenbaum P. (2012). The FOCUS©: Focus on the Outcomes of Communication Under Six. Vertaald met goedkeuring door Singer, I., Zuiker, R., Klatte, I., Gerrits, E. (2016). Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto, ON. http://www.focusoutcomemeasurement.ca.          
Contact
Lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie
Heidelberglaan 7, 3584 CS, Utrecht
onderzoek.nieuws.logopedie@hu.nl
 
Copyright © 2017| HU| All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Hogeschool Utrecht · Heidelberglaan 7 · Utrecht, Utrecht 3584 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp