Copy
POL bestaat uit nieuws over het wetenschappelijk onderzoek van HU opleiding Logopedie en het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie.
Integratie onderwijs, onderzoek en praktijk - dr. Lizet van Ewijk
HU Logopedie bestaat uit het lectoraat en de opleiding Logopedie. Er is een sterke vervlechting van de twee zowel op inhoud als in personen, in de vorm van (tijdelijke) duale aanstellingen van docentonderzoekers. De docenten werkzaam bij Logopedie fungeren als rolmodel voor onze studenten, de aankomend logopedisten. Ze werken bij uitstek als reflective practitioners en vormen de spil van de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk. Het merendeel van de docenten is in tenminste 2 van de 3 elementen werkzaam, waarbij we streven naar een evenredige verdeling over onderzoek en praktijk (uiteraard staat onderwijs voor alle docenten centraal).
De visie dat voor professionalisering van de beroepspraktijk zowel praktijkgericht onderzoek als klinische praktijkervaring fundamenteel zijn, wordt gedragen door het team, waardoor we uitstralen naar de studenten dat beide onderdelen een vanzelfsprekend aspect zijn van het beroep als logopedist. Ook in deze nieuwsbrief is weer een aantal prachtige voorbeelden geschetst van projecten waarin docenten, onderzoekers en studenten samenwerken met partners uit het werkveld om de evidentie basis van het logopedisch handelen verder te verstevigen. 
Lopende projecten
ENGAGE - Engaging parents in Goal Articulation and Goal Evaluation
Logopedisten vinden het belangrijk om gericht aan de hulpvraag van (ouders van) kinderen met TOS te werken, maar het is niet altijd eenvoudig om de hulpvraag helder te krijgen. Daarom ontwikkelt het Lectoraat Logopedie in co-design met logopedisten en ouders van jonge kinderen met TOS de gesprekstool ENGAGE. Het prototype van ENGAGE wordt momenteel gebruikt door 24 logopedisten bij meer dan 100 ouders. We ontvangen enthousiaste reacties. Meer lezen

'We vinden het een prettige manier om samen met ouders naar de communicatieproblemen te kijken' - logopedist
Promotietraject: IntervenTOS
In het promotieonderzoek van Gerda Bruinsma naar het effect van interventie bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (IntervenTOS) is de dataverzameling geheel afgerond. Het onderzoek verloopt goed, mede dankzij de grote bereidheid van logopedisten, leerkrachten, andere professionals en ouders van kinderen met TOS om mee te werken. Er is een start gemaakt van de analyse van de gegevens en de resultaten worden onder andere gepresenteerd op het congress TaalStaal. Meer lezen.
Veelbelovende communicatie-interventie voor personen met afasie
Een recent ontwikkelde communicatie-interventie, geïmplementeerd en geëvalueerd op de neurologie-afdeling van een universitair ziekenhuis, is in dit project verder geoptimaliseerd tot een Communicatie Programma met bijbehorende scholing. De bruikbaarheid en haalbaarheid van het toepassen van dit Communicatie Programma door 45 verpleegkundigen op de neurologie-afdeling van een perifeer ziekenhuis (Isala Klinieken Zwolle) is onderzocht. Meer lezen 
Dit project is een voorloper van het beoogde project Communicare.
Overige lopende projecten
Wilt u meer lezen over het praktijkgerichte onderzoek logopedie? Klik dan hier.
Sprekende nieuwtjes
Evidence Summaries (ES) gepubliceerd!
De NVLF publiceert in samenwerking met het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie evidence summaries over logopedie bij stotteren, spraakproductiestoornissen, afasie, specifieke taalontwikkelingsstoornissen en functionele stemstoornissen. De evidence summaries zijn op de website van de NVLF beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden.
Anniek down under for SPEECH

Eind mei is docent-promovenda Anniek van Doornik naar Australië geweest voor een presentatie over haar promotieonderzoek SPEECH op het Speech Pathology Australia congres (SPA) en een bezoek aan haar promotor Sharynne McLeod. Lees meer over haar ervaringen op haar blog.

HU en UU in Beijng
In Beijing staat de logopedie nog in de kinderschoenen. Op aanvraag van dr. Ao Chen, taalwetenschapper en postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en Beijing Language and Culture University (BLCU), bezochten prof. Ellen Gerrits, Nicole ter Wal en prof. Frank Wijnen Beijing voor het geven van onderwijs over dyslexie, TOS, autisme, gehoor, afasie, dysartrie en dysfagie. Meer lezen. 
LES in NT2
Ilvi Blessenaar en Emmy van Bommel verzorgden op het congres 'Les voor NT2 en taal in het onderwijs' een workshop voor NT2-docenten over het verbeteren van de verstaanbaarheid in het onderwijs. Deze workshop sluit aan bij hun onderzoeksproject SKeNT2 waarin een diagnostisch instrument voor verstaanbaarheidsproblemen bij volwassen NT2-leerders wordt ontwikkeld. Meer lezen.
Op missie in Manchester
In oktober 2017 ging Inge Klatte vanuit COST action IS1406 op Short Term Scientific Mission (STSM) naar Manchester, UK. Inge haar 'scientific Mission' was om samen met collega- onderzoekers een onderzoeksprotocol op te stellen voor een onderzoek naar de visie en ervaringen van ouders van kinderen met TOS. Meer lezen.
Studentenblog
Amanda zoekt haar weg binnen SPEECH
Het leukste van het meedoen aan het promotieonderzoek SPEECH is dat je als student een kijkje mag nemen achter de schermen. Naast het uitvoeren van mijn literatuuronderzoek maak ik mee hoe het promotieonderzoek SPEECH is opgezet, wat er allemaal bij komt kijken als je zo’n groot onderzoek opzet en waar je allemaal rekening mee moet houden. Meer lezen.
 
Symposia
TaalStaal - 10 November 2017
Op 10 November 2017 staat het congres TaalStaal weer op het programma! Het thema is 'Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)'. Vooraanstaande internationale en nationale onderzoekers zullen tijdens dit congres hun bevindingen delen. Voor meer informatie en aanmelding, klikt u hier.
Symposium DigiTaal - 22 november
In het kader van het onderzoeksproject ‘DigiTaal: Taal leren met tabletgames’ wordt op 22 november van 15.00 tot 17.00 uur een consortiumbijeenkomst georganiseerd waarin de gebruikerstest van de ontwikkelde database voor tabletgames voor taaltherapie centraal staat. Logopedisten die hierover mee willen denken zijn van harte uitgenodigd. Voor het programma en aanmelding, klikt u hier. 
Capita Selecta lezing - 24 november
Op vrijdagmiddag 24 november 2017 organiseert het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht (ANLU) een Capita Selecta lezing. Deze middag presenteert prof. dr. Roelien Bastiaanse over de diagnostiek en therapie van afasie en het belang van werkwoorden. Deze lezing vindt plaats op Hogeschool Utrecht (Uithof) en is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Voor meer informatie en aanmelding, klikt u hier.
HU logopediesymposium - 23 maart 2018 (vooraankondiging)
Op vrijdag 23 maart 2018 van 13.00-17.00 uur organiseert het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht het HU Logopedie Symposium. Dit symposium staat in het teken van lopende onderzoeksprojecten gericht op TOS, afasie en NT2. Begin 2018 wordt het definitieve programma bekend gemaakt en kunt u zich aanmelden via de volgende link https://www.onderzoek.hu.nl/Evenementen/Evidence-beest-wat-een-feest.

Publicaties

juni 2017-september 2017
  • Singer, I., Klatte, I., Cnossen, I., & Gerrits, E. (2017) Communicatieve redzaamheid bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Logopedie, 89(4), 18-25.
  • Klatte, I., Singer, I., & Gerrits, E. (juli-aug 2017). Taalontwikkelingsstoornissen en dyslexie. Logopedie - Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, 5-9.
  • Klatte, I. & Gerrits, E. (2017) Reportage dyslexiezorg Nederland. Van Horen Zeggen, 85(5), 6-7.
  • Sluijmers, J., Zoutenbier, I., Versteegde, L., Singer, I., & Gerrits, E. (2017). Evidence Summary: behandeling van kinderen met een spraakproductiestoornis. Woerden: NVLF.
  • Sluijmers, J., Zoutenbier, I., Versteegde, L., Singer, I., & Gerrits, E. (2017). Evidence Summary: behandeling van kinderen met een specifieke Taalontwikkelingsstoornis (S-TOS). Woerden: NVLF.
  • Versteegde, L., Sluijmers, J., Zoutenbier, I., Singer, I., & Gerrits, E. (2017). Evidence Summary: behandeling van personen met afasie. Woerden: NVLF.
  • Versteegde, L., Sluijmers, J., Zoutenbier, I., Singer, I., & Gerrits, E. (2017). Evidence Summary: behandeling van personen met een functionele stemstoornis. Woerden: NVLF.
  • Zoutenbier, I., Versteegde, L., Sluijmers, J., Singer, I., & Gerrits, E. (2017). Evidence Summary: behandeling van personen met stotteren. Woerden: NVLF.
Contact
Lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie
Heidelberglaan 7, 3584 CS, Utrecht
onderzoek.nieuws.logopedie@hu.nl
 
Copyright © 2017| HU| All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can subscribe or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Hogeschool Utrecht · Heidelberglaan 7 · Utrecht, Utrecht 3584 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp