Copy
Informatiebrief nr. 10 Gemeente Dronten, OVDD, LTO en DOES
View this email in your browser

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek, gemeente Dronten, LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland en Stichting DOES. De nieuwsbrief wordt via het nieuwsbriefbestand van OVDD verzonden en daarna via diverse kanalen doorgestuurd. Het kan dus voorkomen dat u deze meerdere keren in uw e-mailbox ontvangt. Tevens vragen wij u de nieuwsbrief door te sturen aan ondernemers waarvan u denkt dat zij mogelijk niet in onze e-maillijsten voorkomen.

4 juni 2021

Beste ondernemers,

Vanaf morgen, 5 juni, zijn er weer nieuwe versoepelingen en daarom sturen we u, als ondernemer in de gemeente Dronten, de meest actuele informatie in een gezamenlijke nieuwsbrief. In deze tiende gezamenlijke nieuwsbrief hebben we voor u informatie verzameld vanuit de actualiteiten rondom Covid-19. Een volgende nieuwsbrief geven we uit op het moment dat de situatie erom vraagt.

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. 

Blijf in contact
Blijf in contact met mede-ondernemers en met branche-organisaties. We willen u er ook in deze nieuwsbrief op wijzen dat u te allen tijde contact op kunt nemen met ons. Zie hiervoor in de nieuwsbrief onder meer de informatie over het Corona Coördinatie Team, het ondernemersloket en de links naar onze websites.

Met hartelijke groet,

Gemeente Dronten
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD)
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Stichting DOES

In deze nieuwsbrief voor u:

Stap 3: bijna alles open

Het kabinet wil de 3e stap in het openingsplan op 5 juni gaan zetten. Dit houdt in dat het kabinet een aantal maatregelen wil gaan versoepelen of aanpassen. Voor u als ondernemer zijn hiervan in ieder geval van belang:

- Groepsgrootte buiten naar vier personen.
- Thuiswerken

Thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing  zijn wel weer toegestaan.
- Grote zalen 
Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen.
- Culturele instellingen 
Musea en monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Ook bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden zoals reserveren, een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen.
- Recreatie 
De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open.
- Horeca
Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor  kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts per avond per tafel.  Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.
- Winkels
Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter. 

Lees het hele overzicht op rijksoverheid.nl
Download hier de meest recente infografic

Ondernemersloket

We beseffen dat er veel informatie op u af komt als ondernemer. De gemeente Dronten heeft met ondernemersorganisaties LTO, Stichting DOES en OVDD afgesproken samen op te trekken in de informatievoorziening voor ondernemers. We bundelen informatie voor ondernemers via deze nieuwsbrief en op de gemeentelijke website.

De gemeente heeft op de nieuwe website een digitaal ondernemersloket ingericht. Dit ondernemersloket draagt bij aan de verdere versterking van de ondernemersdienstverlening door de gemeente.

Heeft u niet corona gerelateerde, maar meer algemene ondernemersvragen? De medewerkers van het team Economie zijn bereikbaar via het mailadres: ondernemersloket@dronten.nl. Ondernemers die vragen hebben kunnen op deze manier zo adequaat mogelijk van antwoord worden voorzien.

Corona Coördinatie Team

De antwoorden op vragen die bij de gemeente Dronten binnenkomen m.b.t. corona zijn vooral maatwerk en dat kost tijd. Weet dat het Corona Coördinatie Team en de medewerkers binnen de verschillende teams in de gemeente hard werken om snel en adequaat te reageren op al uw vragen.

U kunt uw vragen, zoals u gewend bent, blijven stellen aan uw contactpersoon bij de gemeente. Hij of zij zorgt er samen met het Corona Coördinatie Team voor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vragen

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK- regeling)

Bent u ondernemer en komt u door de coronacrisis in financiële problemen? Wanneer dat gevolgen heeft voor uw woonkosten,  kunt u mogelijk gebruik maken van de TONK. Dankzij deze regeling kan de gemeente u tegemoet komen bij de vergoeding van (een deel van) de huur, hypotheek, gas, water en licht


Dit zijn de belangrijkste regels: 
- Door de coronacrisis is uw inkomen minimaal 30 procent lager; en
- Uw woonkosten zijn minimaal 40 procent van het lagere inkomen; en
- Andere regelingen bieden geen of onvoldoende uitkomst.

De tegemoetkoming is maximaal € 1.200

Deze tegemoetkoming is mogelijk dankzij de TONK. Die staat voor Tijdelijke ondersteuning  noodzakelijke kosten. De regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Belangrijk: vraag de tegemoetkoming aan voor 31 juli 2021.  Meer informatie vindt u op www.dronten.nl (TONK). Bellen met de gemeente kan natuurlijk ook. 

Gemeente kiest voor maatwerk

De gemeente kijkt vanuit haar rol van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Mogelijk staat u voor uitdagingen waar u advies of hulp bij nodig hebt.

De adviseurs voor bedrijven van de gemeente Dronten (Economische Zaken en Werk/Participatiewet) staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 140321 of door een e-mail te sturen naar gemeente@dronten.nl.

Wat als je je schulden niet meer kunt betalen?

Betekent dat het einde voor jouw onderneming? Of zijn er oplossingen die je door deze onzekere tijd heen helpen?

Ja, die zijn er. Maar weet dat die oplossingen je alleen geboden worden als je zelf je hand opsteekt. Gemiddeld wachten mensen 5 jaar met het zoeken naar hulp als ze schulden hebben. In die jaren groeit een kleine betalingsachterstand uit tot een grote schuld.

MKB Doorgaan laat weten: "Stap over je schaamte. Trek aan de bel. Wij helpen je graag!"

Lees meer op MKBDoorgaan.nl >>

Upgrade Jezelf en Groei Vooruit

Het zijn momenteel nog steeds uitdagende tijden voor (de meeste) ondernemers maar veel ondernemers kijken vooruit en maken plannen voor de toekomst. Investeren in je medewerkers door middel van scholing is hierbij belangrijk, vanuit Regio Zwolle wordt dit ondersteund, zodat we samen werken aan een sterke arbeidsmarkt en sterke economie.

De gemeente Dronten is aangesloten bij de Regio Zwolle. Dat is ook de reden dat u als ondernemer gebruik kunt maken van het aanbod.

Klik hier door voor de website www.upgradejezelfregiozwolle.nl
 
Naast steun voor bedrijven is er in Regio Zwolle ook steun voor individuele werkzoekenden en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: Groei Vooruit.
 
Groei Vooruit is onderdeel van ‘Upgrade jezelf Regio Zwolle’ en biedt inwoners van Regio Zwolle tijdens de coronacrisis gratis persoonlijke werk- of loopbaancoaching en daarmee kans op een betere toekomst. En heb je om- of bijscholing nodig, dan betaalt Groei Vooruit die scholing.
Klik hier voor meer informatie https://groeivooruit.nl/

Veilig ondernemen: Je kunt maar één keer 'nee' zeggen

Afgelopen dinsdag was er een thema-avond over ondermijning. Wat is het, wat zijn de risico's, welk handelingsperspectief hebben ondernemers, waar kun je melden?

Deze en meer onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de tafelgesprekken. Ook werd ingegaan op waarom er in het afgelopen najaar juist controles zijn uitgevoerd, terwijl ondernemers het mogelijk door corona al niet makkelijk hebben. De uitzending is terug te kijken via de link op deze pagina.

Thema-pagina gemeente Dronten
De gemeente Dronten heeft op de pagina voor ondernemers ook een speciaal portal ingericht over veilig ondernemen: dronten.nl/veilig-ondernemen
Ook bij OVDD op de website zal een portal worden gecreëerd over dit onderwerp. Vanuit OVDD is bestuurslid Harry de Jong eerste aanspreekpunt over dit thema.

Samenwerking gemeente, OVDD en politie
De thema-avond is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen OVDD, gemeente en politie.

Week van het buitengebied
Deze week was het de week van het buitengebied. Lees het artikel hierover op Nieuwe Oogst

Werkgeverslijn.nl voor land- en tuinbouw

Op deze pagina tref je alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Er zijn naast actueel werkgeversnieuws ook verschillende tools opgenomen. Onder meer over:

> Quarantaineplicht vanaf 1 juni
> Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Lees meer op werkgeverslijn.nl/corona

Contactgegevens centrummanager

Ondernemers uit de winkelcentra die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de centrummanager van SuyderSee, Leo Hoksbergen, via info@focus-mkb.nl

Overzicht van handige links

Zowel de Gemeente Dronten als OVDD hebben op hun website een overzicht van links staan waar u als ondernemer informatie kunt vinden.
 
Website gemeente Dronten: www.dronten.nl
Website OVDD: www.ovdd.nl
Website LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Website DOES / Suydersee

Tot slot

Bent, of kent u een ondernemer die niet is aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar toch graag de nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus wilt ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatGO@dronten.nl

Indien u aangesloten bent bij de eerdergenoemde organisaties, zullen nieuwsberichten via de voor u gebruikelijke weg worden ontvangen. 

Website
Email
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2021 Ondernemersvereniging De Driehoek, Alle rechten voorbehouden.

www.ovdd.nl

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp