Copy
Informatiebrief nr. 6 Gemeente Dronten, OVDD, LTO en DOES
View this email in your browser

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek, gemeente Dronten, LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland en Stichting DOES. De nieuwsbrief wordt via het nieuwsbriefbestand van OVDD verzonden en daarna via diverse kanalen doorgestuurd. Het kan dus voorkomen dat u deze meerdere keren in uw e-mailbox ontvangt. Tevens vragen wij u de nieuwsbrief door te sturen aan ondernemers waarvan u denkt dat zij mogelijk niet in onze e-maillijsten voorkomen.

Beste ondernemers,

De coronacijfers beloofden al niet veel goeds en dat bleek ook tijdens de persconferentie van dinsdagavond: Premier Rutte had weinig positief nieuws voor ondernemers. Wel werd er woensdagmorgen in het persmoment gedeeld dat er 3,7 miljard extra is aan steunmaatregelen vanuit het kabinet.

Voor ons reden om een gezamenlijke nieuwsbrief te sturen aan u als ondernemer in de gemeente Dronten. In deze zesde gezamenlijke nieuwsbrief hebben we voor u informatie verzameld vanuit de actualiteiten rondom Covid-19. Een volgende nieuwsbrief geven we uit op het moment dat de situatie erom vraagt.

De decembermaand is normaal gesproken voor veel ondernemers een maand met topdrukte. Dit jaar is het voor een deel van u een maand waarin nog meer dan anders de balans zal worden opgemaakt terugkijkend naar het afgelopen jaar. We hopen dat ondanks alles u uitzicht mag blijven houden op nieuw ondernemersjaar. Tot slot willen we u er nogmaals op wijzen dat u te allen tijde contact op kunt nemen met ons.


Met hartelijke groet,

Gemeente Dronten
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD)
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Stichting DOES

In deze nieuwsbrief voor u:

Actuele informatie na de persconferentie

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. In de infografic (pdf opent in een nieuw tabblad) ziet u de maatregelen in kaart gebracht. 

>> lees verder op de website van Rijksoverheid >>

>> Klik hier voor de speciale pagina op de website van de gemeente <<

3,7 miljard euro aan extra steunmaatregelen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

>> lees verder op rijksoverheid.nl >>

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Coronascan en herstelplan

De gemeente maakt de komende maanden een scan van de economische effecten van de coronacrisis in de gemeente Dronten in het licht van de nieuwe economische- en arbeidsmarktomstandigheden.

Het doel is om in korte tijd meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de gemeente Dronten en dit te vertalen in een plan voor groen/duurzaam economisch herstel, met daarin concrete acties en subsidiemogelijkheden die kunnen worden ondernomen ten tijde van de coronacrisis en ook daarna. De komende periode worden online-gesprekken gevoerd met verschillende groepen ondernemers en brancheorganisaties.

Bezoek ook de speciale pagina op de website van de gemeente voor actuele informatie. 

TVL aanvragen kan tot en met 29 januari

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

>> lees verder op de website van OVDD >>
>> ga direct naar de Adviestool TVL >>

LTO: verstandig besluit om steun- en herstelpakket niet af te bouwen

LTO

Het kabinet kiest ervoor om het steun- en herstelpakket voorlopig niet af te bouwen. LTO Nederland vindt dit, gezien de impact van de tweede coronagolf op de economie, een verstandig besluit omdat nog steeds ondernemers in onder andere de glastuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij het zwaar hebben.

Ondernemers in de land- en tuinbouw kunnen in het eerste kwartaal van 2021 dus een beroep blijven doen op steunmaatregelen van het kabinet, zoals de NOW-subsidie en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). LTO Nederland heeft in de onderhandelingen met het kabinet aangedrongen op voortzetting en uitbreiding van het huidige steunpakket.

>> lees verder op de website van LTO >>

Veilig winkelen in de decembermaand

Er is met gemeente en vertegenwoordigers van de winkeliers uit Swifterbant en Biddinghuizen en Suydersee doorgesproken over de periode voor kerst hoe veilig en coronaproof gewinkeld kan worden. Er zal in Suydersee extra toezicht worden georganiseerd en daarnaast zal een gezamenlijke poster met alle coronaregels worden opgesteld om in alle kernen onder de aandacht te brengen.

  • Winkelen en boodschappen doen in aanloop naar de feestdagen is dit jaar anders dan anders.
  • Doe doelgericht aankopen en vermijd drukte.
  • Doe je aankopen en boodschappen ook eens in de ochtend of doordeweeks.
  • Ga vooral naar winkels dichterbij huis.
  • Kom zoveel mogelijk alleen.
  • Houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.
  • Laten we met elkaar de drukte (in de decembermaand) spreiden.

Ondernemers uit de winkelcentra die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de centrummanager van SuyderSee, Leo Hoksbergen, via info@focus-mkb.nl

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervangt noodverordening

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervangt noodverordeningveiligheidsregio’s in Nederland in opdracht van de minister van VWS de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus vastgelegd in noodverordeningen. Het kabinet vervangt de noodverordeningen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en ministeriële regelingen.

Deze tijdelijke wet en de ministeriële regelingen zijn ingegaan op dinsdag 1 december 2020. Indien nodig kan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) steeds met 3 maanden worden verlengd.

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de noodverordening van 18 november 2020 ingetrokken met een intrekkingsbesluit.

>> bezoek de website van de Veiligheidsregio Flevoland <<

Dragen van mondkapjes 

Sinds 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in de publieke binnenruimtes.  Daarnaast is het bij diverse ondernemers ook wenselijk als klanten of gasten dit doen.

Graag horen we uw ervaringen als ondernemer met deze maatregel. Houden uw klanten zich eraan? Hoe gaat uw personeel ermee om? Kunt u uw werk goed doen als u een mondkapje moet dragen?

Deel uw ervaringen hierover met OVDD en gemeente via info@ovdd.nl

Maak nog gratis gebruik van de digitale werkplaats

Weet je niet goed waar je moet beginnen of wat er allemaal bij komt kijken als het om digitaliseren gaat? MoveDigi helpt het MKB graag verder. Zij schrijven: "Onze talentvolle studenten bijten zich vast in cases over Online Sales, Online Marketing, Data science en Automatisering. Ze geven advies, maken een plan van aanpak en kunnen zelfs een digitaal prototype bouwen!"

MKB laat opdrachten uitvoeren door studenten
De digitale werkplaats regio Zwolle, MoveDigi, laat Mbo- en Hbo-studenten de opdrachten uitvoeren voor het MKB. Het is van belang om vooraf goed in te schatten welk niveau (Mbo of Hbo), welke discipline (ICT, commercie of bedrijfskunde) en op welk moment (september of februari) het project start. Daarvoor is overleg en afstemming nodig tussen de MKB-opdrachtgevers en de onderwijsinstellingen. Die afstemming gebeurt via MoveDigi en de partners (Kennispoort Regio Zwolle, OOSTnl en Rabobank).


"De techniek staat niet stil. Meld je in 2020 aan en wij helpen jouw bedrijf kosteloos verder." Vanaf 2021 zijn er kosten aan verbonden.


>> Klik hier voor meer informatie over MoveDigi <<

Ontwikkelfonds Regio Zwolle ook in 2021 beschikbaar

Vanaf januari 2021 wordt het Ontwikkelfonds Regio Zwolle weer opnieuw gevuld met financiële middelen, bedoeld voor om- bij- of herscholing. Het scholingsbudget is toegankelijk voor zowel werkgevers, werkenden en werkzoekenden. Een loopbaancoach van het Leerwerkloket van de Regio Zwolle helpt werknemers en werkzoekenden desgewenst bij de keuze voor een geschikte opleiding.

Meer informatie over het Ontwikkelfonds is te vinden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Omzet bedrijfsleven Flevoland toont lichte verbetering

In een reeks van drie panelonderzoeken wordt Flevolandse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over de ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.  Ondernemers in Flevoland kampen nog steeds met omzetdaling, hoewel het percentage wel licht daalt. Dat blijkt uit het tweede Corona Ondernemersnemerspanel dat eind november werd gehouden. Er namen 432 ondernemers aan de meting deel.

>> lees verder op de website van OVDD >>

Overzicht van handige links 

Zowel de Gemeente Dronten als OVDD hebben op hun website een overzicht van links staan waar u als ondernemer informatie kunt vinden.
 
Website gemeente Dronten: www.dronten.nl
Website OVDD: www.ovdd.nl
Website LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Website DOES / Suydersee
De antwoorden op vragen die bij de gemeente binnenkomen m.b.t. corona zijn vooral maatwerk en dat kost tijd. Weet dat het Corona Coördinatie Team en de medewerkers binnen de verschillende teams in de gemeente hard werken om snel en adequaat te reageren op al uw vragen.

Het e-mailadres voor vragen aan het Corona Coördinatie Team van de gemeente Dronten is: gemeente@dronten.nl 

Tot slot

Bent, of kent u een ondernemer die niet is aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar toch graag de nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus wilt ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatGO@dronten.nl

Indien u aangesloten bent bij de eerdergenoemde organisaties, zullen nieuwsberichten via de voor u gebruikelijke weg worden ontvangen. 

Website
Email
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Ondernemersvereniging De Driehoek, Alle rechten voorbehouden.

www.ovdd.nl

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp