Copy
Informatiebrief nr. 7 Gemeente Dronten, OVDD, LTO en DOES
View this email in your browser

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek, gemeente Dronten, LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland en Stichting DOES. De nieuwsbrief wordt via het nieuwsbriefbestand van OVDD verzonden en daarna via diverse kanalen doorgestuurd. Het kan dus voorkomen dat u deze meerdere keren in uw e-mailbox ontvangt. Tevens vragen wij u de nieuwsbrief door te sturen aan ondernemers waarvan u denkt dat zij mogelijk niet in onze e-maillijsten voorkomen.

3 februari 2021

Beste ondernemers,

Na de persconferentie van gisteravond sturen we u, als ondernemer in de gemeente Dronten, de meest actuele informatie in een gezamenlijke nieuwsbrief. In deze zevende gezamenlijke nieuwsbrief hebben we voor u informatie verzameld vanuit de actualiteiten rondom Covid-19. Een volgende nieuwsbrief geven we uit op het moment dat de situatie erom vraagt.

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer meer dan een maand onderweg. Een maand waarin voor een deel van u het ondernemerschap doorging maar toch stil stond, waar voor een deel van u het nog meer schakelen was dan in 2020 om het hoofd boven water te kunnen houden. En waar voor anderen misschien wel gekeken wordt naar hoe verder in de toekomst, is het nog vol te houden? We wensen u allen wijsheid, moed en doorzettingsvermogen toe. 

Blijf in contact
Met mede-ondernemers, met branche-organisaties, met ons. We willen u er ook in deze nieuwsbrief op wijzen dat u te allen tijde contact op kunt nemen met ons.

Met hartelijke groet,

Gemeente Dronten
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD)
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Stichting DOES

In deze nieuwsbrief voor u:

Ondersteuning vanuit de overheid

De recente lockdown heeft grote economische gevolgen. De landelijk overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen waar u als zzp’er of mkb’er mogelijk gebruik van kunt maken. Op korte en langere termijn. Tot eind juni 2021 loopt het derde landelijke steunpakket. 

Gemeente kiest voor maatwerk

De gemeente kijkt vanuit haar rol van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Mogelijk staat u voor uitdagingen waar u advies of hulp bij nodig hebt. De adviseurs voor bedrijven van de gemeente Dronten (Economische Zaken en Werk/Participatiewet) staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 140321 of door een e-mail te sturen naar gemeente@dronten.nl.

Gemeentelijke ondersteuning aan ondernemers

De gemeente biedt ondersteuning om ondernemers door de crisis heen te helpen aanvullend op het steunpakket van het Rijk. Dit is samengevat in een overzicht, waarin onder andere:

- ondersteuning en uitvoering landelijke regelingen voor ondernemers
- mogelijkheden tot uitstel van betaling
- verzoek kwijtschelding bij GBLT
- financieel ontwikkelfonds

Lees alle informatie hierover in het artikel op ovdd.nl >>
Lees meer op de website van de gemeente Dronten >> 

Belactie vanuit gemeente Dronten

Ondernemers in de gemeente Dronten die een aanvraag hebben ingediend voor NOW II  regeling, worden de komende weken telefonisch benaderd.

Het doel van deze gesprekken is om te horen hoe het gaat en om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige situatie van ondernemers. We werken hierin samen met alle gemeenten binnen de Regio Zwolle.

Kernpunten tijdens deze gesprekken zijn:
• personele vraagstukken (overschot of tekort)
• om- en bijscholing personeel
• innovatie vraagstukken (veranderen businessmodel)
• gebruik overheidsregelingen

Coronascan

De gemeente Dronten onderzoekt de effecten van de Coronacrisis op onze economie en werkgelegenheid. Hiervoor zijn inmiddels meerdere gesprekken geweest met ondernemers uit de verschillende sectoren en het bestuur van de OVDD.  

Het doel is om te bekijken of provinciale, landelijke en Europese regelingen beschikbaar, noodzakelijk en kansrijk zijn. De gemeente verwacht eind februari een, voor op dat moment, compleet beeld te hebben.

Corona Coördinatie Team

De antwoorden op vragen die bij de gemeente Dronten binnenkomen m.b.t. corona zijn vooral maatwerk en dat kost tijd. Weet dat het Corona Coördinatie Team en de medewerkers binnen de verschillende teams in de gemeente hard werken om snel en adequaat te reageren op al uw vragen.

U kunt uw vragen, zoals u gewend bent, blijven stellen aan uw contactpersoon bij de gemeente. Hij of zij zorgt er samen met het Corona Coördinatie Team voor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vragen.

Goede woorden van wethouder en voorzitter OVDD

Voorzitter OVDD Edwin Helmantel
Wethouder Irene Korting

Op 14 januari jl. was de online Nieuwjaarsbijeenkomst van OVDD. Tijdens deze bijeenkomst waren er zowel van voorzitter van OVDD, Edwin Helmantel, als van wethouder Irene Korting goede woorden voor ondernemers.


Beiden benoemden onder meer "uit te zien naar het moment waarop we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten".

Hun woorden nog eens teruglezen en / of -luisteren kan via deze link.

Bestellen en afhalen bij winkels

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Toch wil het kabinet consumenten en ondernemers tegemoet komen met een kleine aanpassing om de lockdown iets draaglijker te maken. Daarom maakt het kabinet per 10 februari bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

klik hier of op de afbeelding hieronder voor de infografic vanuit Rijksoverheid.nl

Extra steunmaatregelen

Tijdens de persconferentie van 21 januari jl. is bekend gemaakt dat er aanvullende steunmaatregelen komen voor ondernemers vanwege de verlengde lockdown.


>> Lees hier het bericht hierover op Rijksoverheid.nl
>> Lees hier het bericht op OVDD.nl hierover

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

Om bijvoorbeeld kleine ondernemers, zoals kappers en pedicures, aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro.

Uitgebreide en algemene informatie over beschikbare steunmaatregelen vindt u op rijksoverheid.nl/steunpakket en op kvk.nl/corona

Met de Adviestool op rvo.nl kunt u binnenkort zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.
>> ga direct naar de Adviestool TVL >>

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties.  Lees meer >>

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. Lees meer >>

Richt een eigen teststraat in en vergroot de veiligheid op de werkvloer

Organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kunnen samen met de bedrijfsarts of arbodienst een eigen teststraat inrichten.

Door op jouw locatie te kunnen testen, vergroot je de veiligheid op de werkvloer en ontdek je het virus eerder. Dit is bijvoorbeeld interessant voor organisaties in de logistiek, distributie, productiebedrijven en voor sommige contactberoepen. Daarnaast is testen op de eigen locatie relevant voor bedrijven die belang hebben bij een maatwerk inrichting. Kijk voor meer informatie op www.werkgeverstesten.nl of neem direct contact op met je bedrijfsarts of arbodienst.

Lees meer in het artikel op ovdd.nl >>

Tweede Kamer: Extra coronasteun boeren en tuinders ook voor 2e kwartaal

LTO

De extra coronasteun in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zal voor de land- en tuinbouw ook in het 2e kwartaal van 2021 gelden. Dat bleek donderdag 28 januari uit de Kamermeerderheid die de motie van de ChristenUnie mede ondertekende.

Tweede Kamerlid Bruins (CU) wil hiermee agrarische ondernemers meer zekerheid bieden tot aan de zomer.


Extra coronasteun ook voor 2e kwartaal
Eerder in januari kondigde het kabinet aan dat er extra steun komt voor boeren en tuinders in de TVL-regeling. Bovenop de generieke verhoging van deze regeling komt een aanvullende opslag van 21% voor de land- en tuinbouw. Een belangrijke aanvulling voor de boerengezinnen die met hun bedrijf zwaar geraakt zijn door de coronacrisis. 

Lees verder op de website van LTO >>

"Lockdown - Ik houd mijn hart wel eens vast"

Anoesjka Jager is sinds oktober 2020 de nieuwe voorzitter van de winkeliersvereniging. Al sinds 2010 is ze actief in stadscentrum SuyderSee als shopmanager van modezaak OPEN32. Op de website van Winkelcentrum SuyderSee staat een interview met haar.  Over de lockdown zegt ze: 

“Klanten proberen nog veel lokaal te kopen, wat erg fijn is. De gunfactor is er dus. Net als ik zijn eigenlijk alle ondernemers positief ingesteld, maar ik houd mijn hart wel eens vast. Nu zijn we met de citymanager bezig met een Social Media Challenge, waarin we als ondernemers training krijgen in de mogelijkheden om online onze klanten nog beter te bereiken met acties. Dat zie ik toch als kans waar ik ook weer van leer. Maar vooral hoop ik dat ik straks weer klanten mag ontvangen. We hebben nog een vacature van verkoopmedewerker; ik geloof er dus in.”

Lees het hele interview op suydersee.com >>

Contactgegevens centrummanager
Ondernemers uit de winkelcentra die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de
centrummanager van SuyderSee, Leo Hoksbergen, via info@focus-mkb.nl

Overzicht van handige links

Zowel de Gemeente Dronten als OVDD hebben op hun website een overzicht van links staan waar u als ondernemer informatie kunt vinden.
 
Website gemeente Dronten: www.dronten.nl
Website OVDD: www.ovdd.nl
Website LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Website DOES / Suydersee

Tot slot

Bent, of kent u een ondernemer die niet is aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar toch graag de nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus wilt ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatGO@dronten.nl

Indien u aangesloten bent bij de eerdergenoemde organisaties, zullen nieuwsberichten via de voor u gebruikelijke weg worden ontvangen. 

Website
Email
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2021 Ondernemersvereniging De Driehoek, Alle rechten voorbehouden.

www.ovdd.nl

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp