Copy
Informatiebrief nr. 8 Gemeente Dronten, OVDD, LTO en DOES
View this email in your browser

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek, gemeente Dronten, LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland en Stichting DOES. De nieuwsbrief wordt via het nieuwsbriefbestand van OVDD verzonden en daarna via diverse kanalen doorgestuurd. Het kan dus voorkomen dat u deze meerdere keren in uw e-mailbox ontvangt. Tevens vragen wij u de nieuwsbrief door te sturen aan ondernemers waarvan u denkt dat zij mogelijk niet in onze e-maillijsten voorkomen.

12 maart 2021

Beste ondernemers,

Na de persconferentie van afgelopen maandag sturen we u, als ondernemer in de gemeente Dronten, de meest actuele informatie in een gezamenlijke nieuwsbrief. In deze achtste gezamenlijke nieuwsbrief hebben we voor u informatie verzameld vanuit de actualiteiten rondom Covid-19. Een volgende nieuwsbrief geven we uit op het moment dat de situatie erom vraagt.

Een jaar zijn we onderweg in deze coronacrisis. Vorig jaar konden we niet vermoeden dat het een traject zou worden met zo'n lange adem. En wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn gelukkig veel steunmogelijkheden in het leven geroepen door de overheid. In deze nieuwsbrief voor u een update daarover.

Het lijkt langzaamaan de goede kant op te gaan, er is vanaf komende week weer iets meer ruimte. Maar zorgen blijven. We zien deze met name bij onze ondernemers in de Retail, horeca, vrijetijdseconomie. En ook bij zelfstandigen die nog steeds niet op het omzetniveau zitten van een jaar geleden. We hopen dat u vol blijft houden.

Blijf in contact
Met mede-ondernemers, met branche-organisaties, met ons. We willen u er ook in deze nieuwsbrief op wijzen dat u te allen tijde contact op kunt nemen met ons. Zie hiervoor in de nieuwsbrief onder meer de informatie over het Corona Coördinatie Team en de links naar onze websites.

Met hartelijke groet,

Gemeente Dronten
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD)
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Stichting DOES

In deze nieuwsbrief voor u:

Corona Coördinatie Team

De antwoorden op vragen die bij de gemeente Dronten binnenkomen m.b.t. corona zijn vooral maatwerk en dat kost tijd. Weet dat het Corona Coördinatie Team en de medewerkers binnen de verschillende teams in de gemeente hard werken om snel en adequaat te reageren op al uw vragen.

U kunt uw vragen, zoals u gewend bent, blijven stellen aan uw contactpersoon bij de gemeente. Hij of zij zorgt er samen met het Corona Coördinatie Team voor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vragen.

Ondernemersloket

We beseffen dat er veel informatie op u af komt als ondernemer. De gemeente Dronten heeft met ondernemersorganisaties LTO, Stichting DOES en OVDD afgesproken samen op te trekken in de informatievoorziening voor ondernemers. We bundelen informatie voor ondernemers via deze nieuwsbrief en op de gemeentelijke website.

De gemeente heeft een digitaal ondernemersloket ingericht. Dit ondernemersloket draagt bij aan de verdere versterking van de ondernemersdienstverlening door de gemeente. Ondernemers die vragen hebben kunnen op deze manier zo adequaat mogelijk van antwoord worden voorzien.

Hebt u nog aanvullende vragen? De medewerkers van het team Economie zijn nu ook bereikbaar via het mailadres: ondernemersloket@dronten.nl.

Gemeente kiest voor maatwerk

De gemeente kijkt vanuit haar rol van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Mogelijk staat u voor uitdagingen waar u advies of hulp bij nodig hebt.

De adviseurs voor bedrijven van de gemeente Dronten (Economische Zaken en Werk/Participatiewet) staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 14 0321 of door een e-mail te sturen naar gemeente@dronten.nl of naar het hierboven genoemde ondernemersloket@dronten.nl.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Uitstel aanvragen
Ondernemers en ZZP-ers die door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting van de gemeente kunnen voldoen worden opgeroepen zich te melden via gemeente@dronten.nl om uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente zal, indien de financiële problemen aantoonbaar corona-gerelateerd zijn, coulant omgaan met uitstel van betaling en meedenken in betalingsregelingen voor deze groepen. Het betekent echter geen afstel van betaling maar vormt een overbruggingsmaatregel.

Verzoek tot kwijtschelding
Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die via GBLT worden opgelegd en geïnd, dient een eventueel verzoek voor kwijtschelding bij GBLT te worden ingediend. Zij toetsen en beoordelen deze aanvragen. Het GBLT is  van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088-064 55 55

U vindt deze informatie ook op www.dronten.nl

Gemeente laat coronascan uitvoeren

De gemeente laat een Coronascan uitvoeren. Dit is een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de regionale economie en de lokale economie van de gemeente Dronten. Hierbij wordt in beeld gebracht wat beschikbaar, kansrijk en noodzakelijk is aan corona-steunmaatregelen vanuit de EU, Rijk, provincie, regio en de gemeente. De coronascan wordt in het voorjaar aan de raad aangeboden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK- regeling)

Bent u ondernemer en komt u door de coronacrisis in financiële problemen? Wanneer dat gevolgen heeft voor uw woonkosten,  kunt u mogelijk gebruik maken van de TONK. Dankzij deze regeling kan de gemeente u tegemoet komen bij de vergoeding van (een deel van) de huur, hypotheek, gas, water en licht


Dit zijn de belangrijkste regels: 
- Door de coronacrisis is uw inkomen minimaal 30 procent lager; en
- Uw woonkosten zijn minimaal 40 procent van het lagere inkomen; en
- Andere regelingen bieden geen of onvoldoende uitkomst.

De tegemoetkoming is maximaal € 1.200

Deze tegemoetkoming is mogelijk dankzij de TONK. Die staat voor Tijdelijke ondersteuning  noodzakelijke kosten. De regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Belangrijk: vraag de tegemoetkoming aan voor 31 juli 2021.  Meer informatie vindt u op www.dronten.nl (TONK). Bellen met de gemeente kan natuurlijk ook. 

Op de rand van faillissement? De WHOA biedt uitkomst

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. 

Lees het artikel op ovdd.nl >>
Lees meer hierover op de website van KvK >>

Upgrade Jezelf: ontwikkelfonds Regio Zwolle

Het zijn momenteel nog steeds uitdagende tijden voor (de meeste) ondernemers maar veel ondernemers kijken vooruit en maken plannen voor de toekomst. Investeren in je medewerkers door middel van scholing is hierbij belangrijk, vanuit Regio Zwolle wordt dit ondersteund, zodat we samen werken aan een sterke arbeidsmarkt en sterke economie.

De gemeente Dronten is aangesloten bij de Regio Zwolle. Dat is ook de reden dat u als ondernemer gebruik kunt maken van het aanbod.

Klik hier door voor de website www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Informatie over Ontwikkelfonds
In het artikel op ovdd.nl leest u meer over de mogelijkheid voor regionale ondernemers om een scan in te vullen om te kijken waar ze staan m.b.t. scholing. Ook co-financiering van scholingskosten via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle komen hierin naar voren. Lees meer op ovdd.nl >>


Praktijkvoorbeeld van Albert Verhoeven
Steeds meer mensen weten het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle te vinden voor om- her of bijscholing. Zo heeft Drontenaar Albert Verhoeven met behulp van het Ontwikkelfonds zijn kennis bijgespijkerd op het gebied van beveiliging om zijn kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Lees het verhaal van Albert Verhoeven >>

SLIM subsidie en NL leert door

Leven Lang Ontwikkelen en (loopbaan)coaching: Sinds Leven Lang Ontwikkelen in het landelijk beleid niet meer is weg te denken komt er op steeds meer plaatsen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en (loopbaan)begeleiding.

Er is een nieuw aanvraagtijdpak voor de SLIM-subsidie voor mkb-ondernemingen. Tevens is er een nieuwe subsidieregeling NL leert door. 

Lees meer hierover op ovdd.nl 

MKBDoorgaan.nl: kosteloze hulp voor ondernemers

Veel ondernemers ervaren de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Voor ondernemers in de gemeente Dronten is er kosteloos en onafhankelijk advies beschikbaar vanuit MKBDoorgaan.nl.

De stichting helpt ondernemers met praktische noodzakelijke ondersteuning voor de continuering en groei van het bedrijf, maar biedt ook hulp als het beter is om te stoppen met de onderneming. Of kan met u de financiële regelingen doorspreken.

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een gratis informerend gesprek via www.mkbdoorgaan.nl. De stichting neemt binnen 48 uur telefonisch contact op met de ondernemer om zijn/haar vragen te beantwoorden. 

Provincie Flevoland - Corona Impact Monitor

Door de corona-impact monitor informeert de provincie Flevoland de samenleving over de impact van de corona-crisis op Flevoland én informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten.

De monitor is te vinden via deze link op flevoland.nl

Informatie vanuit Horizon:

Voor Flevolandse bedrijven die in zwaar weer (dreigen te) komen door de coronacrisis biedt Horizon Flevoland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Flevoland, in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het de Corona Impact Scan (CIS) en het Corona Rebuild Programma (CRP) aan.

Corona Impact Scan
Met behulp van de Corona Impact Scan (CIS) kun je als ondernemer inzicht krijgen in de hoeveelheid geld die jouw bedrijf per maand verliest en de levensduur van jouw bedrijf zonder nieuwe financiering. De Corona Impact Scan is ook beschikbaar voor ondernemers die geen interesse hebben in het Corona Rebuild Programma.
>> vul hier de Corona Impact Scan in <<

Corona Rebuild Programma
Het Corona Rebuild Programma is een intensief online programma waarin ondernemers onder begeleiding zelf aan de slag gaan om inzicht te krijgen in de bedreigingen én kansen die door de crisis ontstaan en wat dat betekent voor het businessmodel van de onderneming. Lees meer over dit programma >> 

Algemene informatie
Horizon heeft een thema-pagina m.b.t. corona op de website. 

 

Informatie over testen op de werkvloer

Wie kan, werkt thuis. Organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kunnen samen met een arbodienst of bedrijfsarts een eigen teststraat inrichten. Kijk voor meer informatie op www.werkgeverstesten.nl of neem direct contact op met de bedrijfsarts of arbodienst.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. Winkelen op afspraak betekent dat de klant contact met een winkelier opneemt voor een afspraak om in de winkel rond te kunnen lopen. Het kabinet heeft plannen om de voorwaarden voor winkelen op afspraak per 16 maart aan te passen.

Alle actuele informatie vindt u op rijksoverheid.nl

Contactgegevens centrummanager

Ondernemers uit de winkelcentra die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de centrummanager van SuyderSee, Leo Hoksbergen, via info@focus-mkb.nl

Overzicht van handige links

Zowel de Gemeente Dronten als OVDD hebben op hun website een overzicht van links staan waar u als ondernemer informatie kunt vinden.
 
Website gemeente Dronten: www.dronten.nl
Website OVDD: www.ovdd.nl
Website LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Website DOES / Suydersee

Tot slot

Bent, of kent u een ondernemer die niet is aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar toch graag de nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus wilt ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatGO@dronten.nl

Indien u aangesloten bent bij de eerdergenoemde organisaties, zullen nieuwsberichten via de voor u gebruikelijke weg worden ontvangen. 

Website
Email
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2021 Ondernemersvereniging De Driehoek, Alle rechten voorbehouden.

www.ovdd.nl

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp