Copy
Informatiebrief nr. 9 Gemeente Dronten, OVDD, LTO en DOES
View this email in your browser

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek, gemeente Dronten, LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland en Stichting DOES. De nieuwsbrief wordt via het nieuwsbriefbestand van OVDD verzonden en daarna via diverse kanalen doorgestuurd. Het kan dus voorkomen dat u deze meerdere keren in uw e-mailbox ontvangt. Tevens vragen wij u de nieuwsbrief door te sturen aan ondernemers waarvan u denkt dat zij mogelijk niet in onze e-maillijsten voorkomen.

23 april 2021

Beste ondernemers,

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag sturen we u, als ondernemer in de gemeente Dronten, de meest actuele informatie in een gezamenlijke nieuwsbrief. In deze negende gezamenlijke nieuwsbrief hebben we voor u informatie verzameld vanuit de actualiteiten rondom Covid-19. Een volgende nieuwsbrief geven we uit op het moment dat de situatie erom vraagt.

Vanaf komende week komt er voor met name ondernemers in de retail en horeca iets meer ruimte. We hopen dat de versoepelingen goed uitpakken en niet ten koste gaan van andere sectoren en / of de zorg. 

Blijf in contact
Blijf in contact met mede-ondernemers en met branche-organisaties. We willen u er ook in deze nieuwsbrief op wijzen dat u te allen tijde contact op kunt nemen met ons. Zie hiervoor in de nieuwsbrief onder meer de informatie over het Corona Coördinatie Team en de links naar onze websites.

Met hartelijke groet,

Gemeente Dronten
Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD)
LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Stichting DOES

In deze nieuwsbrief voor u:

Minder maatregelen vanaf 28 april

Steeds meer mensen hebben een prik gehad. Minder mensen worden ziek. Daarom is er meer mogelijk vanaf 28 april.
- Vanaf 28 april om 04:30 is er geen avondklok meer.
- Terrassen gaan weer open buiten van 12:00 tot 18:00 uur.

Uw gasten mogen op het terras samen met 1 persoon aan een tafel zitten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen met meer mensen aan tafel. Bezoekers betalen binnen en dragen binnen een mondkapje. Als ondernemer mag u mensen het toilet laten gebruiken of de jas of tas ophangen.
- Winkels en markten gaan weer open.
Consumenten mogen weer naar de winkel zonder winkelafspraak. We roepen consumenten op om te gaan winkelen wanneer het rustig is en om zoveel mogelijk alleen te winkelen. Supermarkten hebben weer hun gewone openingstijden.
Andere winkels mogen open van 06:00 tot 20:00 uur. In de winkels dragen bezoekers een mondkapje. Op de markt kunt u weer alles kopen.

Lees meer op rijksoverheid.nl
Download hier de meest recente infografic

Gemeente Dronten komt horeca-ondernemers tegemoet

Terrassen verruimen
De gemeente Dronten geeft ruimte aan horeca-ondernemers en daarmee toestemming om de terrassen te verruimen als de terrassen weer open mogen. Met de verruiming kan de ondernemer voldoen aan de covid-19 maatregelen. Door grotere terrassen toe te staan kunnen ondernemers maximaal profiteren van de openstelling en valt naleving van de coronaregels aangaande afstand ook beter toe te passen.

Geen precariobelasting
Ook hoeven ondernemers de jaarlijkse precariobelasting niet te betalen. Met deze tijdelijk maatregel onderstreept het college van B&W het belang van de horeca voor de gemeente en wordt bijgedragen aan het behouden van de horeca in deze lastige tijd. Dit is ook in lijn van de door de raad aangenomen motie door de raad waarin zij het college vraagt om ruimte te geven aan ondernemers in deze tijd van covid-19.

Corona Coördinatie Team

De antwoorden op vragen die bij de gemeente Dronten binnenkomen m.b.t. corona zijn vooral maatwerk en dat kost tijd. Weet dat het Corona Coördinatie Team en de medewerkers binnen de verschillende teams in de gemeente hard werken om snel en adequaat te reageren op al uw vragen.

Voor Corona-gerelateerde vragen kunt u de adviseurs van het Corona Coordinatie Team bereiken via het telefoonnummer 14 0321 of door een e-mail te sturen naar gemeente@dronten.nl. Hierbij kan het gaan om vragen als bijvoorbeeld uitbreiding terrassen, vragen over rijksmaatregelen en versoepelingen, uitstel van belastingen als gevolg van de coronacrisis etc.

Ondernemersloket

We beseffen dat er veel informatie op u af komt als ondernemer. De gemeente Dronten heeft met ondernemersorganisaties LTO, Stichting DOES en OVDD afgesproken samen op te trekken in de informatievoorziening voor ondernemers. We bundelen informatie voor ondernemers via deze nieuwsbrief en op de gemeentelijke website.

De gemeente heeft een digitaal ondernemersloket ingericht. Dit ondernemersloket draagt bij aan de verdere versterking van de ondernemersdienstverlening door de gemeente.

Heeft u niet corona gerelateerde, maar meer algemene ondernemersvragen? De medewerkers van het team Economie zijn bereikbaar via het mailadres: ondernemersloket@dronten.nl. Ondernemers die vragen hebben kunnen op deze manier zo adequaat mogelijk van antwoord worden voorzien.

Gemeente kiest voor maatwerk

De gemeente kijkt vanuit haar rol van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Mogelijk staat u voor uitdagingen waar u advies of hulp bij nodig hebt.

Op de website van de gemeente is de meest actuele informatie te vinden over steunmaatregelen voor inwoners, ondernemers en verenigingen.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Uitstel aanvragen
Ondernemers en ZZP-ers die door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting van de gemeente kunnen voldoen worden opgeroepen zich te melden via gemeente@dronten.nl om uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente zal, indien de financiële problemen aantoonbaar corona-gerelateerd zijn, coulant omgaan met uitstel van betaling en meedenken in betalingsregelingen voor deze groepen. Het betekent echter geen afstel van betaling maar vormt een overbruggingsmaatregel.

Verzoek tot kwijtschelding
Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die via GBLT worden opgelegd en geïnd, dient een eventueel verzoek voor kwijtschelding bij GBLT te worden ingediend. Zij toetsen en beoordelen deze aanvragen. Het GBLT is  van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088-064 55 55

U vindt deze informatie ook op www.dronten.nl

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK- regeling)

Bent u ondernemer en komt u door de coronacrisis in financiële problemen? Wanneer dat gevolgen heeft voor uw woonkosten,  kunt u mogelijk gebruik maken van de TONK. Dankzij deze regeling kan de gemeente u tegemoet komen bij de vergoeding van (een deel van) de huur, hypotheek, gas, water en licht


Dit zijn de belangrijkste regels: 
- Door de coronacrisis is uw inkomen minimaal 30 procent lager; en
- Uw woonkosten zijn minimaal 40 procent van het lagere inkomen; en
- Andere regelingen bieden geen of onvoldoende uitkomst.

De tegemoetkoming is maximaal € 1.200

Deze tegemoetkoming is mogelijk dankzij de TONK. Die staat voor Tijdelijke ondersteuning  noodzakelijke kosten. De regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Belangrijk: vraag de tegemoetkoming aan voor 31 juli 2021.  Meer informatie vindt u op www.dronten.nl (TONK). Bellen met de gemeente kan natuurlijk ook. 

Upgrade Jezelf en Groei Vooruit

Het zijn momenteel nog steeds uitdagende tijden voor (de meeste) ondernemers maar veel ondernemers kijken vooruit en maken plannen voor de toekomst. Investeren in je medewerkers door middel van scholing is hierbij belangrijk, vanuit Regio Zwolle wordt dit ondersteund, zodat we samen werken aan een sterke arbeidsmarkt en sterke economie.

De gemeente Dronten is aangesloten bij de Regio Zwolle. Dat is ook de reden dat u als ondernemer gebruik kunt maken van het aanbod.

Klik hier door voor de website www.upgradejezelfregiozwolle.nl
 
Naast steun voor bedrijven is er in Regio Zwolle ook steun voor individuele werkzoekenden en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: Groei Vooruit.
 
Groei Vooruit is onderdeel van ‘Upgrade jezelf Regio Zwolle’ en biedt inwoners van Regio Zwolle tijdens de coronacrisis gratis persoonlijke werk- of loopbaancoaching en daarmee kans op een betere toekomst. En heb je om- of bijscholing nodig, dan betaalt Groei Vooruit die scholing.
Klik hier voor meer informatie https://groeivooruit.nl/

Flevoland zet kraptesector Techniek hoog op de agenda

Ondanks de coronacrisis, waardoor de arbeidsmarkt voor veel sectoren (tijdelijk) is afgekoeld, zijn er nog altijd beroepen en sectoren met een structureel tekort aan personeel. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel beroepen in de techniek. In de (werktuig)bouw, metaal, elektrotechniek en de installatietechniek wordt voor de komende jaren een blijvend tekort verwacht.

Werkgevers in de technische sector die hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van vakmensen kunnen contact opnemen met de Supportlijn van het Schakelteam Techniek: www.flevolandwerkt.info/schakelteams

Werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in werken in de techniek kunnen contact opnemen met het Leerwerkloket Flevoland https://flevoland.lerenenwerken.nl.

Lees het hele artikel hierover op ovdd.nl

Driedelige intervisiereeks: handel & Industrie

Internationaal ondernemen is leuk, maar blijft altijd een uitdaging. Er is geen handboek voor en geen land is hetzelfde. Het is belangrijk om informatie en kennis uit te wisselen en zo te leren van elkaar. In een serie van drie werksessies ga je samen met andere ondernemers aan de slag om de juiste handvatten te krijgen. De eerste sessie is 28 april a.s.

Lees meer hierover in de post op LinkedIn

Werkgeverslijn.nl voor land- en tuinbouw

Op deze pagina tref je alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Er zijn naast actueel werkgeversnieuws ook verschillende tools opgenomen. Onder meer:

Beslisboom 'Coronaklachten? Weet wanneer je thuis moet blijven'

In deze beslisboom van Stigas staat dit precies uitgelegd. De beslisboom is op basis van de meest recente informatie geactualiseerd en vertaald in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw
Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector.

Lees meer op werkgeverslijn.nl/corona

Contactgegevens centrummanager

Ondernemers uit de winkelcentra die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de centrummanager van SuyderSee, Leo Hoksbergen, via info@focus-mkb.nl

Overzicht van handige links

Zowel de Gemeente Dronten als OVDD hebben op hun website een overzicht van links staan waar u als ondernemer informatie kunt vinden.
 
Website gemeente Dronten: www.dronten.nl
Website OVDD: www.ovdd.nl
Website LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland
Website DOES / Suydersee

Tot slot

Bent, of kent u een ondernemer die niet is aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar toch graag de nieuwsbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus wilt ontvangen? Meld u dan aan via secretariaatGO@dronten.nl

Indien u aangesloten bent bij de eerdergenoemde organisaties, zullen nieuwsberichten via de voor u gebruikelijke weg worden ontvangen. 

Website
Email
LinkedIn
Twitter
Facebook
Copyright © 2021 Ondernemersvereniging De Driehoek, Alle rechten voorbehouden.

www.ovdd.nl

Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp