Copy

Uitstel van de 7e bijeenkomst van de Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie


We hebben helaas moeten besluiten om de 7e bijeenkomst van de Deskundigheidsbevordering af te gelasten. Als er meer duidelijk is rondom deze bijeenkomst, zullen wij u uiteraard via deze NVB-nieuwsbrief op de hoogte houden.
 
Lees meer

Promoties en oraties


Tijdens de Corona -maatregelen zijn sommige promoties uitgesteld tot later dit jaar. Andere promoties vinden online plaats. Bent u betrokken als promovendus, copromotor of opponent, geef bloedtransfusiegerelateerde promoties dan door via communicatie@nvbtransfusie.nl. Dit geldt ook voor oraties.
 
Lees meer

NVB-TRIP symposium 2021


In 2021 zal het NVB-TRIP symposium plaatsvinden op woensdag 19, donderdag 20 èn vrijdag 21 mei. Zoals gebruikelijk bij ReeHorst in Ede. Zet deze data alvast in uw agenda!
 

NVB Algemene Ledenvergadering 2020 verplaatst naar het najaar 

 

Wegens het annuleren van het NVB-TRIP symposium 2020 is de Algemene Ledenvergadering met uitgesteld naar een nader te bepalen datum in het najaar. Lees de jaarstukken vast op de website.


 
Lees meer
Facebook
Email
Copyright © 2020 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door RauwCC, www.rauwcc.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp