Copy

Vooraankondiging
Van Dijkprijzen 2023 voor beste proefschrift/scriptie op het gebied van bloedtransfusie
 

Dit jaar je proefschrift of eindscriptie afgerond met een bloedtransfusiegerelateerd thema? Supervisoren, heeft u veelbelovend werk gecoacht dat dit jaar afgerond is of wordt? Denk aan het indienen van nominaties voor de van Dijkprijzen 2023 voor beste proefschrift en beste eindscriptie op het gebied van bloedtransfusie!
Meer informatie op de webiste
 

Verslag kliniek van bloedtransfusie
 

Bekijk hier het verslag ent de presentaties van de bijeenkomst van afgelopen juli met het thema 'Crisis in de bloedtransfusie.
 

Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie
woensdag 9 november 2022

Op woensdag 9 november 2022 organiseert de Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie weer een bijeenkomst voor hemovigilantiemedewerkers.
Wij mogen dit keer gebruik maken van de gastvrijheid van Medlon, onderdeel van Unilab Nederland in het Medisch Spectrum Twente te Enschede, waarvoor dank! Reserveert u alvast de datum in uw agenda?
De inschrijving is nog niet geopend, houdt hiervoor en voor verdere informatie de volgende NVB nieuwsbrief en de website in de gaten.
 

Najaarsbijeenkomst Kennisplastform Transfusiegeneeskunde ZO
donderdag 17 november 2022

 

Noteert u deze datum vast in uw agenda!

Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst van afgelopen maart kunt u teruglezen op de website

 

Najaarsbijeenkomst Consortium op 25 november 2022
“Nieuwe ontwikkelingen rondom RBC producten”


Op vrijdagmiddag 25 november 2022 vindt van 14.00-17.00 uur de najaarsbijeenkomst van het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek plaats. We hopen weer live bij elkaar te kunnen komen in het UMC Utrecht en met elkaar van gedachten te kunnen wisselen n.a.v. de onderzoeks-presentaties. 

Het programma verschijnt op de NVB-website en wordt binnenkort ook rondgestuurd.
Meer informatie over de inhoud op de NVB website

 

Save the date: TRIP biovigilantie symposium 16 november 2022


TRIP hoopt dit jaar weer een fysiek biovigilantiesymposium te kunnen houden op 16 november 2022. De locatie en het programma zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
Meer infomatie op de website
Facebook
Email
Copyright © 2022 NVB. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief