Copy

Afscheid Margot Heesakker


In de afgelopen jaren heeft Margot Heesakker ons ondersteund bij diverse communicatie-activiteiten: website, nieuwsbrief en het programma van het NVB-TRIP symposium. Wegens uitbreiding van andere werkzaamheden heeft Margot moeten besluiten om haar activiteiten voor de NVB en het symposium te stoppen. Namens TRIP en NVB willen wij Margot hartelijk danken voor alles wat zij de afgelopen heeft gedaan en wij wensen haar veel succes toe bij haar andere werkzaamheden.
 

Welkom nieuw bureau voor communicatie


Vanaf dit nummer van de nieuwsbrief zal het Rotterdamse RauwCC de ondersteuning van NVB bij de nieuwsbrief, website en het programmaboek voor het NVB-TRIP symposium overnemen. TRIP en NVB kijken uit naar deze samenwerking. Rotterdammers eigen, ziet u het eerste resultaat na al: de nieuwe opmaak van deze NVB nieuwsbrief.
 

Restitutie inschrijfgeld NVB TRIP symposium


Helaas gaat het NVB TRIP symposium in verband met de Corona-crisis dit jaar niet door. Een groot aantal belangstellenden had zich al voor dit symposium ingeschreven en uiteraard krijgt iedereen het overgemaakte inschrijfgeld teruggestort. Deze arbeidsintensieve klus is inmiddels afgerond. Mocht u uw inschrijfgeld toch niet terug hebben ontvangen, laat het ons weten via penningmeester@nvbtransfusie.nl.
 

Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie 3 maart 2020


3 Maart jl. heeft de 6e Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaatsgevonden in het HagaZiekenhuis van Den Haag. Gezien alle annuleringen van de in het voorjaar geplande bijeenkomsten, door de Coronacrisis, was het fijn dat iedereen elkaar toch nog heeft gezien en gesproken. Daarnaast natuurlijk ook weer nieuwe kennis en inzichten opgedaan.
 
Lees meer

Zorg, Onderzoek En Samenwerking in tijden van corona


Het zijn onvoorstelbare tijden nu het coronavirus ons in zijn greep houdt. Covid-19 maakt vele slachtoffers, wij  voelen mee met allen die dit raakt. Onze maatschappij staat even nagenoeg stil door deze pandemie, maar van de zorgsector wordt nu juist het uiterste gevergd: veel van onze collega’s werken in of net achter de frontlinies. Dank voor ieders inzet. We wensen jullie veel kracht!
 
Lees meer

Collega’s, veel dank voor jullie fantastische bijdrage in de zorg voor coronapatiënten!


Het Kennisplatform ZO bedankt alle medewerkers uit onze beroepsgroepen voor de enorme inzet die is gedaan in de zorg rondom corona. En er worden nog steeds bergen werk verzet. Analisten, artsen, verpleegkundigen, wetenschappers en vele andere zorgprofessionals: eens temeer is gebleken dat jullie werk van cruciaal belang is.
 
Lees meer

Promoties en oraties


Tijdens de Corona -maatregelen zijn sommige promoties uitgesteld tot later dit jaar. Andere promoties vinden online plaats. Bent u betrokken als promovendus, copromotor of opponent, geef bloedtransfusiegerelateerde promoties dan door via communicatie@nvbtransfusie.nl. Dit geldt ook voor oraties. 
 
Lees meer

Uitstel International Haemovigilance Seminar


Vanwege de impact van de wereldwijde SARS-CoV-2 / COVID-19-uitbraak, heeft het bestuur van de IHN besloten het 19e International Haemovigilance Seminar, oorspronkelijk gepland van 16 t/m 18 september 2020 in Oslo, Noorwegen, uit te stellen naar 2021. De voorlopige planning is 17-19 maart 2021. Zodra meer informatie beschikbaar is, zal dit bekend gemaakt worden.
 
Facebook
Email
Copyright © 2020 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door RauwCC, www.rauwcc.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp