Copy

NVB-TRIP Symposium 18 en 19 mei 2022 met als thema ‘Afweer en weerstand’

Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse NVB-TRIP symposium op woensdag 18 en donderdag 19 mei a.s. Omdat het nog onzeker is hoe de Corona situatie in mei zal zijn, is voorlopig besloten een hybride congres te organiseren in het Congrescentrum ReeHorst in Ede, met maximaal 100/120 fysieke deelnemers. Vanwege de hybride constructie zullen er alleen plenaire sessies zijn.

Als plenaire sprekers zullen o.a. Stephen Lockhart (Vaccine Clinical R&D Europe and Asia-Pacific, Pfizer), Cynthia So-Osman (Sanquin) en Roland Pierik (Universiteit van Amsterdam) een (online) presentatie verzorgen. Houdt u onze website in de gaten voor de ontwikkelingen en de meest actuele versie van het programma. U kunt zich al registreren op de website.

Lees meer

Save the date: Regionale themamiddag  Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO op 31 maart

Op 31 maart 2022 zal er weer een regionale themamiddag plaatsvinden van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Zuidoost. Het onderwerp is ‘koude antistoffen’. De bijeenkomst vindt online plaats. Meer informatie en aanmelden op de website.

Lees meer

Save the date: Consortium voorjaarsbijeenkomst
8 april 

Nadat helaas de najaarsbijeenkomst in 2021 geen doorgang kon vinden, staat er voor dit zonnige voorjaar een mooi programma klaar. Komt u ook om weer enthousiast te worden over relevante onderzoeksprojecten en mee te denken over hoe we gezamenlijk transfusie-uitkomsten voor de patiënt kunnen verbeteren? Als het meezit zal het op 8 april van 14.00-16.30 een hybride bijeenkomst worden waarin we elkaar eindelijk ook weer fysiek kunnen ontmoeten in het UMCU. Maar uiteraard staat Teams als backup paraat voor een online bijeenkomst. Aanmelden kan via de website.

Lees meer

Save the date: Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie 21 april met als thema: ‘Bloedtransfusie in de Praktijk’

Op donderdagmiddag 21 april 2022 zal de 10e bijeenkomst van de Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaatsvinden. Het zal een volledig digitale bijeenkomst zijn, waarbij we gebruik maken van MS Teams. De middag-bijeenkomst zal 2 tot 3 uur duren (aanvangstijd nog niet bekend) met als thema Bloedtransfusie in de Praktijk, bekeken vanuit TRIP-data en vanuit casussen van incidenten bij infusie/transfusie van bloedproducten. Ook zal de theoretische en praktische scholing van bloedtransfusie binnen de verpleegkundige opleiding aan bod komen. De inschrijving is nog niet geopend, houdt hiervoor de volgende NVB nieuwsbrief in de gaten.

Dr H.C.J.M. van Dijk prijzen: oproep voor nominaties

Kent of superviseert u onderzoekers in opleiding of HBO/(bio)medische studenten die in het kader van hun opleiding onderzoek doen en een scriptie moeten maken? Op het NVB-TRIP symposium in mei 2022 zullen door TRIP en de NVB de H.C.J.M. van Dijk prijzen uitgereikt worden voor het beste proefschrift en de beste scriptie/het beste eindrapport over bloedtransfusie die in 2021 zijn voltooid: een kans om een geldprijs (elk €500) te winnen en een korte presentatie te geven over de resultaten op het symposium. Ook niet-NVB leden kunnen meedingen. Deadline voor nominaties is 31 maart 2022).

Lees meer

Vooraankondiging Scholarship Stichting Vrienden van de NVB

Het doel van het scholarship is de aanvrager te ondersteunen bij een educatief doel, bijvoorbeeld het uitwisselen van best practices, onderzoek, of aanleren van technieken. De scholarship betreft aanvullende financiering ter dekking van reis- en/of verblijfskosten voor een studie- of werkbezoek in het buitenland. Er komt één call for proposals per jaar voor in principe twee scholarships van maximaal 1250 euro. De (begeleider van de) aanvrager dient lid te zijn van de NVB. 

Meer informatie over voorwaarden en wijze van aanvragen volgt via de NVB nieuwsbrief en te zijner tijd op de website van de Stichting.

Webinar en symposium vanuit EHA SWG Transfusion

Niet alleen binnen Nederland, maar ook op Europees niveau wordt getracht transfusiegeneeskundig onderzoek te stimuleren en samenwerking te bevorderen. Vanuit de Scientific Working Group Transfusion van de European Hematology Association (EHA) worden dit jaar 2 bijeenkomst georganiseerd waar u van harte voor bent uitgenodigd. Een webinar op 29 maart en een driedaags (hybride) symposium op 15 t/m 17 september.

Lees meer
Facebook
Email
Copyright © 2022 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door RauwCC, www.rauwcc.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief