Copy
Van de voorzitter

Beste leden,
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd NVB-TRIP symposium. Dit jaar nog in hybride vorm, met gelukkig veel fysiek aanwezigen. Veel bijpraten en netwerken, en weer aandacht kunnen geven aan de voor ons zo belangrijke sponsors. Volgend jaar verwachten wij jullie allen weer in Ede, save the dates 10-11 mei 2023!

Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om de algemene ledenvergadering bij te wonen, we hebben het nieuwe huishoudelijk reglement (HHR) vastgesteld. Dit is aangepast met name als gevolg van eisen in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die recent van kracht is geworden. Er volgt nog een aanpassing van de statuten en misschien dien ten gevolge een verfijning van het HHR. Met veel dank aan Joop Heijnen en Ivan Bank.

Tot slot is de wijziging van de functie secretaris door de vergadering geaccordeerd. Joop gaat deze rol komende tijd geleidelijk overnemen van Jo Wiersum. Het bestuur gaat er uiteraard op een passende wijze nog aandacht aan besteden, maar voor nu wil ik Jo van harte danken voor haar voortreffelijke inzet als secretaris van onze vereniging!
Geniet allen van de Corona-vrije zomer en tot volgend jaar NVB-TRIP 10-11 mei!
 
Met hartelijke groet,
Hans van Duijnhoven, voorzitter NVB.
.
Presentaties op de website
Een groot deel van de presentaties gehouden tijdends het NVB-TRIp symposium zijn terug te vinden op de website. Casuïstiek-presentaties zijn niet beschikbaar gesteld vanwege het risico op herkenning van patiënten. Daarnaast wilden enkele sprekers de presentatie nog niet delen vanwege niet gepubliceerde resultaten.
Bekijk de presentaties
Van Dijk- en posterprijzen
Tijdens het NVB-TRIP symposium 2022 zijn de Van Dijk-prijzen en de posterprijzen uitgereikt.

Posterprijzen
Jury: Lizzy van Pampus en Cees van der Poel

Casuïstiek (poster C10)
Informed consent bloedtransfusie: uniformeren of maatwerk?
Eijsink, Van den Bos, en Evers

Wetenschappelijk (poster W15)
Trombocyten samengesteld uit 4 buffy coats geselecteerd middels historische plaatjes tellingen.
Hoenderdaal, Janssen en Klei

De publieksprijs ging naar poster W30
Een high-throughput-assay voor de detectie van allo-antilichamen door middel van flowcytometrie en differentieel gelabelde referentie-erytrocyten.
Cornelissen, Fy, Millard, Van der Bolt, Ligthart, Klei, Visser, Burger, Van Dam, De Haas, Van der Donck, Van den Akker

Van Dijk-prijzen

Beste scriptie: Mw Michelle Prade: Het automatiseren van de titerbepaling in het bloedtransfusielaboratorium.

Beste proefschrift: Mw. Dr. Paula Ypma: Bleeding in Haemato-Oncological Diseases —How to score, treat, predict. .

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

Aanmelding op de website is geopend

Op 7 juli a.s. vindt weer een 'Kliniek van Bloedtransfusie' plaats. Het jaarlijkse symposium voor artsen, analisten, klinisch chemici, hemovigilantiemedewerkers/-functionarissen, verpleegkundigen en medewerkers van Sanquin. Thema dit jaar is 'Crisis in de bloedtransfusie'.

De bijeenkomst is live, gratis toegankelijk en vindt plaats in Debatpodium Arminius in Rotterdam.
Programma en aanmelden

Najaarsbijeenkomst kennisplatform

Op 17 november a.s. zal in Eindhoven de najaarsbijeenkomst van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Zuidoost worden gehouden.
Reserveert u de datum vast in uw agenda?
Meer informatie te zijner tijd op de NVB website.

Najaarsbijeenkomst Consortium

Op 25 november 2022 vindt de najaarsbijeenkomst plaats. Dit keer met een centraal thema van de presentaties op het gebied van onderzoek naar rode bloedcel transfusies bij oud én jong.
We hopen enorm dat het ons na 2 jaar gegund wordt om elkaar weer fysiek te ontmoeten in het UMCU.
Reserveert u de datum vast in uw agenda?
Nadere informatie volgt te zijner tijd.

NVB-TRIP symposium 2023

Blokkeer vast uw agenda. Het NVB-TRIP symposium zal plaatsvinden op 10 en 11 mei 2023, traditiegetrouw in ReeHorst, te Ede.
 

Deadline Scholarships Stichting Vrienden NVB verlengd
 

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de scholarships van de Stichting Vrienden van de NVB is verlengd tot 30 juni a.s.
Het betreft twee scholarships van 1250 euro voor een educatief doel voor de aanvrager, bijvoorbeeld het uitwisselen van best practices, onderzoek, of het aanleren van technieken.
De aanvrager of diens begeleider dient NVB lid te zijn op het moment van de aanvraag en het daadwerkelijke bezoek.
Meer informatie
Facebook
Email
Copyright © 2022 NVB. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief
Copyright © 2022 NVB. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief