Copy

Jaarlijkse NVB-TRIP symposium Transfusiegeneeskunde
'Digitalisering in de bloedtransfusieketen'
 

De deadline voor het indienen van abtracts is verlengd tot 17 maart 2023.
Indienen abstracts

Het sympoisum vindt plaats op woensdag 10 en donderdag 11 mei 2023 in ReeHorst in Ede.
Meer informatie en aanmelden

Van de voorzitter

Als voorzitter vraag ik graag de aandacht voor de ledenvergadering van de NVB. Wij bereiden nu de wijziging van de statuten voor, wat als alles voorspoedig verloopt geagendeerd zal worden tijdens de ALV. Zoals eerder aangegeven is de belangrijkste reden van wijziging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het huishoudelijk reglement is vorig jaar aangepast en vastgesteld, mogelijk dat hier n.a.v. overleg met de notaris nog wat aan gaat wijzigen. Ook dat zullen we dan aan jullie voorleggen tijdens de ALV.
Daarnaast zijn twee bestuursleden statutair aftredend, secretaris Jo Wiersum en ook ik, jullie voorzitter. Het bestuur heeft hier al eerder op geanticipeerd, door met instemming van de leden vorig jaar een opvolgster van Jo voor te dragen en toe te voegen aan het bestuur, Joop Heijnen.

Lees verder

Van Dijkprijzen 2023 voor beste proefschrift/scriptie op het gebied van bloedtransfusie 


Vorig jaar je proefschrift of eindscriptie afgerond met een bloedtransfusiegerelateerd thema? Supervisoren, heeft u veelbelovend werk gecoacht dat in 2022 afgerond is? Denk aan het indienen van nominaties voor de van Dijkprijzen 2023 voor beste proefschrift en beste eindscriptie op het gebied van bloedtransfusie!
Indienen uiterlijk 31 maart 2023.

Meer informatie op de website 

Regionale themamiddag zuidoost
'Transfusiecasuïstiek bij bijzondere patiënten'

Op 30 maart 2023 vindt er weer een regionale themamiddag plaats van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Zuidoost. Deze middag is alleen ONLINE te volgen.

Bekijk het programma of direct aamelden

Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie
'Bloedtransfusie kinderen en neonaten'

De werkgroep Deskundigheidsbevordering organiseert op 25 mei van 13:00 tot 16:00 uur een online bijeenkomst met als thema: “Bloedtransfusie kinderen en neonaten”.
De bijeenkomst is bedoeld voor hemovigilantiemedewerkers, een aantal kinderartsen zullen meewerken om het programma te vullen. Verdere informatie zal in een volgende nieuwsbrief gedeeld worden.

Reminder: Scholarships van de Stichting Vrienden van de NVB


De Stichting Vrienden van de NVB biedt jaarlijks een tweetal scholarships aan van maximaal 1250 euro als bijdrage aan een werk- of studiebezoek aan het buitenland.
Het doel van het scholarship betreft een educatief doel voor de aanvrager, bijvoorbeeld het uitwisselen van best practices, onderzoek, of het aanleren van technieken.
De aanvrager of diens begeleider dient NVB lid te zijn op het moment van de aanvraag en het daadwerkelijke bezoek.
Voor aanvragen in het academisch jaar 2023-24 is de deadline 31 mei 2023.

Meer informatie op de website van de Stichting Vrienden NVB

Het NVB-TRIP symposium Transfusiegeneeskunde wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors

 
Facebook
Email
Copyright © 2023 NVB. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief