Copy
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
januari 2019
NVB-TRIP Symposium 2019, 15 en 16 mei, ReeHorst
 

Thema: Nieuwe ontwikkelingen in de transfusiegeneeskunde, met focus op pediatrische bloedtransfusies en infecties


Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse NVB-TRIP symposium op woensdag 15 en donderdag 16 mei a.s., welke gehouden wordt in Congrescentrum ReeHorst in Ede. Als internationale sprekers zijn uitgenodigd Simon Stanworth (NHS Blood & Transplant) en Karina Yazdanbakhsh (New York Blood Center). Zij zullen beiden op de eerste dag spreken.
de registratiebalie
Op onze website vindt u de meest actuele versie van het programma.

Inschrijven
U kunt zich per direct inschrijven via het online inschrijfformulier. De prijzen zijn:
    1dag   2 dagen   Avondprogramma  
NVB-Leden   € 70   € 115   € 35  
Niet NVB leden   € 90   € 135   € 35  
Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVKC, NVVI, NVML, NVK en ABSG.

Abstracts
Abstracts kunnen worden ingediend in de categorie wetenschappelijk of casuïstiek. Er worden prijzen uitgereikt voor beste abstract/poster in beide categorieën. U kunt uw abstracts indienen t/m 15 maart 2019. Kijk voor meer informatie over het indienen van abstracts op de website.

Prijs beste afstudeerscriptie en beste proefschrift (Van Dijk prijzen)
NVB-TRIP kent ook dit jaar een prijs toe aan de beste afstudeerscriptie (MBO of HBO) en het beste proefschrift met betrekking tot bloedtransfusie. Scripties en proefschriften met een verschijningsdatum van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 kunnen daarvoor met een aanbevelingsbrief worden ingestuurd. Zie voor meer informatie over de wijze van indienen de website of stuur een mail naar secretaris@nvbtransfusie.nl.
De deadline voor de inzending is 15 maart 2019.

Locatie en overnachtingen
Het symposium wordt gehouden in Congrescentrum en hotel ReeHorst in Ede. Het is mogelijk om tegen een gereduceerde prijs te overnachten in hotel ReeHorst. Reserveringen kunt u regelen via hotel@reehorst.nl, o.v.v. NVB-TRIP symposium.
29 maart, UMC Utrecht
Brainstormbijeenkomst Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

Op vrijdagmiddag 29 maart 2019 vindt er weer een voorjaarsbijeenkomst plaats van het Consortium voor Transfusiegeneeskundig Onderzoek. Dit keer zal deze bijeenkomst wat anders verlopen dan u gewend bent.

Broodnodig onderzoek
Zoals u weet is het grote doel van het Consortium om door goede samenwerking klinisch transfusieonderzoek een stevige bodem te geven in Nederland. Samen zijn we sterk!
U bent meer dan nodig om de focus van toekomstig transfusieonderzoek mede te bepalen.
In deze speciale voorjaarsbijeenkomst willen we daarom heel graag van u horen!
Van welke thema’s weet u vanuit uw praktijkervaring dat deze broodnodig verder onderzoek behoeven om tot gefundeerde verbetering van huidige transfusiegebruiken te leiden? Want als we eerlijk zijn: het merendeel van wat we doen is gebaseerd op ‘expert opinion’, maar niet op krachtige bewijsvoering.


Brainstorm mee!
Hoe kunnen we hier met elkaar een vervolgstap in zetten? In deze voorjaarsbijeenkomst zullen we in kleinere groepen onder begeleiding van een discussieleider met elkaar constructief brainstormen over een voorstel voor een grootschalig onderzoeksproject. We gaan gezamenlijk nadenken over belangrijke vraagstukken binnen een thema, over hoe we met elkaar kunnen komen tot een goed onderzoeksvoorstel en hoe we zorgen dat dit onderzoeksvoorstel vervolgens van de grond gaat komen.
Ook als onderzoek niet tot uw ‘core business’ behoort, bent u hier heel hard nodig. Want uw klinische ervaringen zijn dé voedingsbodem om samen verder te komen in een veilige en efficiënte transfusieketen.
Wat kunt u doen ter voorbereiding? Misschien herkent u in onderstaande thema’s al specifieke vraagstukken waarvan u weet dat het vinden van een antwoord essentieel is of u komt deze vraagstukken de komende maanden nog tegen. Neem uw gedachten en ideeën mee op 29 maart en brainstorm met ons mee!
 
Mogelijke thema’s om gezamenlijk uit te werken tot concrete vraagstukken en onderzoeksvoorstel
  • De zin en onzin van Parvovirusveilig en bestraalde bloedproducten: uniformering van beleid op basis van evidence.
  • RBC alloimmunisatie: de klinische consequenties van die zeldzame alloantistof.
  • RBC bloodmanagement: de optimale transfusiestrategie in de verschillende klinische settings en patiëntenpopulaties.
  • trombocyten bloodmanagement: de optimale transfusiestrategie in de verschillende klinische settings en patiëntenpopulaties.
  • HLA immunisatie en trombocyten refractairiteit: determinanten en consequenties voor matching.
De bijeenkomst vindt plaats in het UMC Utrecht, van 14.00-17.30 uur. Na afloop bent u welkom om nog even na te praten onder het genot van een hapje en drankje. De uitnodiging wordt nog rondgestuurd, maar u kunt zich nu al inschrijven.
 

Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie 13 maart

Op woensdag 13 maart staat de eerste bijeenkomst Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie van 2019 op de agenda. We zijn dit keer te gast bij het Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam. De ruimte binnen het Slotervaart is beschikbaar gesteld door Atalmedial, waarvoor dank! Er is bewust gekozen voor deze 13e maart, zodat u eventueel de Sanquinavond hierna kan bezoeken (meer informatie over de Sanquinavond vindt u hier). De locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar. Inschrijven voor de Sanquinavond loopt via de reguliere kanalen.

Locatie: Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam.
Parkeren:  parkeren is (tegen betaling) mogelijk in de parkeergarage van het Slotervaart. Het Slotervaart is ook goed te bereiken met het openbaar vervoer.
Aanvang: 10:00 uur (koffie vanaf 9:30 uur)
Einde: 15:15 uur

Programma:
Introductie - organisatie
Logistiek rondom de uitgifte van bloedproducten - Judith Allen, hemo- en biovigilantiecoördinator, Haga ziekenhuis, Den Haag
Casuïstiek - Kariene van Goozen e.a., hemovigilantie medewerker Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp
Hoe maak je een jaarverslag - Manon Klein Douwel, hemovigilantie medewerker en biovigilantie coördinator, Gelre ziekenhuis, Apeldoorn/Zutphen
Lunch                                     
NIAZ Qmentum - Karien van Goozen
Bloedtransfusie bij grote rampen - Bouke de Boer, klinisch chemicus Atalmedial, Amsterdam
Informed Consent - Rinie van Wordragen, hemovigilantie medewerker LUMC, Leiden
Afsluiting - Manon Klein Douwel

Kosten: deelname is gratis, u zorgt voor uw eigen lunch.
Aanmelden: u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl; graag hierin vermelden uw naam en de instelling waarin u werkzaam bent.

Extra informatie over aanmelden: aanmeldingen via TRIP of als reply op dit bericht worden niet in behandeling genomen. Er kunnen zich voor deze dag maximaal 25 deelnemers aanmelden. U stuurt vanaf uw eigen mailadres een bericht naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl. U kunt niet voor meerdere mensen tegelijkertijd (in één mail) een aanmelding doen. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op basis van binnenkomst (datum/tijd van het versturen van de mail) van de aanmelding. Alleen aanmeldingen via bovenstaand emailadres worden in behandeling genomen. Er zullen vijf aanmeldingen op de reservelijst komen te staan. Bij afmelding van een deelnemer, zal de eerste op de reservelijst worden benaderd.
Uitbreiding werkgroep Kennisplatform ZO
De werkgroep Kennisplatform die de onderwijsbijeenkomsten in Zuidoost organiseert, is bijzonder blij dat Erwin van Litsenburg de gelederen is komen versterken. Erwin van Litsenburg is analist en vakspecialist bloedtransfusie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en hij zal in het Kennisplatform speciaal de belangen van de grote groep analisten behartigen. Erwin stelt zich op de website verder aan u voor. Daar kunt u ook lezen wie de andere werkgroepleden van het Kennisplatform zijn en welke ziekenhuizen zij vertegenwoordigen.
Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO
Onderwijsbijeenkomst
'Stamceltransplantatie'


Op donderdag 21 maart organiseert  het Kennisplatform ZO  een themamiddag gewijd aan problematiek rondom stamceltransplantatie (SCT). In het programma van 3 uur komen verschillende aspecten aan bod.
 
Programma Stamceltransplantatie
Dorothea Evers, hematoloog in het Radboud ziekenhuis, opent de middag met een presentatie over de gevolgen van bloedgroepincompatibiliteit na een SCT. Manon Dello, analiste speciale hematologie  in het MUMC en Erwin Litsenburg, analist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in den Bosch, zullen laboratoriumaspecten die horen bij de problematiek rondom SCT in academische en niet-academische setting toelichten. Erik Beckers, hematoloog in het MUMC+, deelt met ons de resultaten van een intern onderzoek in het MUMC+ naar verschillen in transfusiebehoefte bij ABO-incompatibele mismatches bij SCT.  Wat erbij komt kijken om een juiste stamceldonor te vinden wordt uitgelegd door Judith Somers, hematoloog en transfusiespecialist bij Sanquin. En er zullen vanzelfsprekend bijhorende casussen worden gepresenteerd door Ron Straat, analist speciale hematologie in MUMC+ en Annegeet van den Bos, transfusie arts in het RadboudUMC.

Casus gezocht!
We zoeken nog steeds naar een bijdrage met een interessante casus vanuit een niet-academisch ziekenhuis. Deze kan nog aangemeld worden bij: Onderwijsbijeenkomst@sanquin.nl

De bijeenkomst vindt zoals altijd plaats in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en duurt van 13.00-16.30 uur. Het programma wordt binnenkort rondgestuurd en is binnenkort ook te vinden op
 http://nvbtransfusie.nl/events/kennisplatform-transfusiegeneeskunde-zuidoost-stamceltransplantatie/. Daar kunt u zich ook al inschrijven voor de sessie. Kijk voor meer algemene informatie over het Kennisplatform op http://nvbtransfusie.nl/kennisplatform-transfusiegeneeskunde-regio-zuidoost-nederland/.

Gezocht:

NVB-lid met belangstelling voor en kennis van sociale media. De communicatiecommissie wil graag meer aandacht genereren voor de activiteiten van de NVB via Sociale Media zoals LinkedIn, zowel voor leden als andere geïnteresseerden (professionals en algemeen publiek).
Belangstelling? Stuur een mail aan Jan Willem Smeenk.

Promoties

Onderstaande personen zijn onlangs gepromoveerd, of staan op het punt dat te doen, met een proefschrift over een onderwerp dat raakt aan bloedtransfusiegeneeskunde. Gefeliciteerd allemaal!

Binnenkort:
L.L. Lintermans, 4 februari, Modulation of T and B cell function in granulomatosis with polyangiitis. Targeting Kv1.3 potassium channels, Rijksuniversiteit Groningen
H.D. Kiers, 4 februari, Oxygen and Platelets - Translational studies on therapeutic targets for immunomodulation, Radboud Universiteit
Elham E. Amin, 7 februari, Personalized Management of Post-Thrombotic Syndrome, Universiteit Maastricht
A.A. Sas, 11 februari, (Genetic) epidemiology of inflammation, age-related pathology and longevity, Rijksuniversiteit Groningen
S. van Straaten, 12 februari, Erfelijke hemolytische anemie: klinische gevolgen en pathofysiologie, Universiteit Utrecht
M. Braham, 12 februari, In Vitro Beenmergniches voor Hematopoëtische Cellen, Universiteit Utrecht
J. Peeters, 13 februari, Transcriptionele en epigenetische mechanismen die ten grondslag liggen aan auto-immuunziekten, Universiteit Utrecht
P.S. Biesbroek, 28 februari, Inflammation and Cardiovascular Disease, VUmc
K. Obieglo, 28 februari, Immune modulation by schistosomes: mechanisms of regulatory B cell induction and inhibition of allergic asthma, Universiteit Leiden

Afgerond:

Astrid Thielen, 11 januari, Regulation of complement activation on red blood cells, Universiteit van Amsterdam
R. Yan, 28 januari, Exploring mechanisms of and therapeutic interventions for microvascular endothelial activation in shock, Rijksuniversiteit Groningen
R.C.M. de Jong, 31 januari, The role of inflammation in cardiac and vascular remodeling, Universiteit Leiden

Innovative cellular approaches for transfusion medicine

Dit is het thema van het 7e Sanquin Spring Seminar dat gehouden zal worden op 5 april 2019 bij Sanquin, Amsterdam. Dit eendaags seminar is vrij toegankelijk, maar registeren is verplicht en nu al mogelijk. Het programma is onderverdeeld in drie sessies waarvoor de keynote speakers al hebben toegezegd.

  1. Sessie I – Rode cellen (Keynotes: Matthew Porteus (Stanford University School of Medicine, USA) en Ash Toye (University of Bristol, United Kingdom;
  2. Sessie II - Plaatjes (Keynotes: Kathleen Freson (Catholic University Leuven, Belgium) en Cedric Ghevaert (University of Cambridge, United Kingdom) en
  3. Sessie III - Stamcellen (keynote: Paul Frenette (Albert Einstein College of Medicine, New York, USA).

Meer informatie over het programma op de Sanquin-website

Agenda

6-8 februari - 12th Congress of the European association for hemophilia and associated disorders (EAHAD), Praag, Tjechië
18 februari - Erasmus Hematology Lecture door Stefan Constantinescu: Myeloproliferative neoplasms: from drivers activating JAK2 to the STAT5-p53 connection in progression, ErasmusMC, Rotterdam
24-26 februari - 1st Immunology & Inflammation (I & I) Conference, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Langenbeck-Virchow-Haus, Berlijn, Duitsland
6 - 7 maart - 4th Asia Workshop on Plasma Quality and Supply, IPFA, InterContinental Hanoi, Vietnam
13 maart – Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie, Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, zie ook hierboven
 
18-19 maart - 16th World Hematology Congress, Rome, Italië
21 maartOnderwijsbijeenkomst Stamceltransplantatie, Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Zuidoost, Máxima Medisch Centrum Veldhoven, zie ook hierboven
28 - 29 maartSymposium NVVI: Induction & Resolution of inflammation, Lunteren
29 maartBrainstormbijeenkomst Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek, UMC Utrecht, zie ook hierboven
4 april - Masterclass door Paul Frenette en Matthew Porteus: Innovative cellular approaches for transfusion medicine, Sanquin, Amsterdam
5 april - Sanquin Spring Seminar: Innovative cellular approaches for transfusion medicine, Sanquin, Amsterdam
Copyright © 2019 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door Heesakker Tekst en Communicatie, www.heesakkertekst.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp