Copy
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
mei 2019

NVB-TRIP Symposium 2019, een terugblik

Op 15 en 16 mei vond het NVB-TRIP Symposium plaats. Wederom een geslaagd evenement, met ruim 300 bezoekers. Enkele hoogtepunten:

- Simon Stanworth en Karina Yasdanbakhsh waren onze hooggeëerde buitenlandse gasten. Met hun interessante voordrachten over respectievelijk het transfunderen bij pasgeborenen met bloedplaatjes en sikkelcelziekte leverden verrassende inzichten op, en mogelijkheden voor toekomstige - liefst transatlantische - onderzoeken.

 - De Van Dijkprijzen werden dit jaar uitgereikt aan Marc Koppel voor zijn afstudeerscriptie Het voorspellen van het effect van rode bloedcel transfusie op klinische uitkomsten bij intensive care patiënten, en dr. Geert-Jan Kuiper voor zijn proefschrift Haemostasis Monitoring: Pinpointing using Point-of-Care.
 - De posterprijzen waren voor:

Casuïstiek: Jart Diris en Annegeet van den Bos, Hb van 1,4 mmol/l én onbekende irregulaire antistoffen, wat dan?

Kwaliteitsverbetering: Jorn Heerink - Een alternatieve aanpak in het voorraadbeheer van random trombocytenconcentraten in verband met het tekort aan O RhD-negatieve trombocytenconcentraten

Wetenschappelijk: Rik Tonino - Continue monitoring van volwassenen die een transfusie of infusie krijgen voor hematologische ziektes - haalbaarheidsonderzoek met de VitalPatchTM Multi-sensor patch

- Tijdens de ALV maakten bestuursleden Cynthia So - Osman en Leo van de Watering bekend dat zij hun bestuursfunctie gaan neerleggen. Eén van de twee wordt opgevolgd door Francis Swaneveld, transfusiearts in Groningen; voor de tweede functie komt een vacature later dit jaar.

Verder maakte Ruud van Dongen bekend dat hij aftreedt als voorzitter van de organisatiecommissie. Hij wordt opgevolgd door Peter Ligthart, ook al jaren in de commissie actief.

Bijna alle presentaties die werden gegeven vindt u hier.

De datum voor het symposium van volgend jaar zijn ook al bekend: woensdag 14 en donderdag 15 mei 2020.

ISBT affiliate membership voor NVB-leden

De NVB heeft met de ISBT (International Society of Blood Transfusion) een affiliate membership afgesproken. Hiermee kunnen NVB-leden via de ISBT "affiliate-suite" bij veel educatief materiaal op de ISBT-website. Bent u lid? Dan ontvangt u binnenkort een brief over hoe u toegang tot dit affiliate account kunt krijgen met uw NVB-lidmaatschap. Dit zal zijn via het afgeschermde deel van de NVB-website. In de toekomst gaan wij meer informatie en functionaliteit speciaal voor leden via dit besloten deel ontsluiten.

Overigens: als u al ISBT-lid bent hoeft u natuurlijk geen gebruik te maken van het NVB-affiliate membership.

Kennisplatform Transfusiegeneeskunde regio ZO
21 november: Onderwijsbijeenkomst Casuïstiek

Op 21 november 2019 vindt de volgende onderwijsbijeenkomst van het Kennisplatform plaats, met als thema Casuïstiek. Binnenkort wordt meer bekend over het programma. U kunt zich al inschrijven via dit formulier.

Casus gezocht!

Was er in uw ziekenhuis, bij Sanquin of instelling een interessante casus op het brede terrein van de transfusiegeneeskunde en wilt u dit delen met collega’s, mail dan naar Onderwijsbijeenkomst@sanquin.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Groot enthousiasme bij

Brainstormsessie Consortium

 

Op 29 maart jl. was er een zeer bijzondere Consortiumbijeenkomst: we hoopten via een brainstormsessie tot een keuze te komen voor één concreet plan voor een grootschalig multicentrisch onderzoek. Het enthousiasme van de deelnemers was echter zo groot, dat alle drie de groepen besloten om hun project in de komende maanden verder in detail te gaan uitwerken om tot een concreet onderzoeksprotocol en financieringsaanvraag te komen.

Bent u nieuwsgierig naar de eerste ideeën en wilt u misschien zelfs wel meewerken aan één van deze projecten? Lees dan op de website het verslag van deze middag. Daar vindt u de projectvoorstellen en de presentaties. Schroom niet om uw hulp aan te bieden aan de aangestelde onderzoeksleider. Alle hulp en meedenken is meer dan welkom!

Voor 1 november is de najaarsbijeenkomst gepland. Dan zal elke projectgroep een update over de voortgang geven.

Schrijf ons!

De NVB heeft sinds kort een centraal emailadres voor communicatie: communicatie@nvbtransfusie.nl. Dit emailadres kunt u vanaf nu gebruiken als u vragen, verbetersuggesties of onderwerpen heeft voor de website of social media. Het emailadres wordt gelezen door de leden van de communicatiecommissie en de webmaster.  U kunt hier ook promoties en andere evenementen melden om op de wetenschapsagenda te plaatsen. Wij hopen zo snel te reageren op uw mails.
Promoties

De NVB feliciteert onderstaande promovendi met hun (aanstaande) promotie. Door op de naam van een promovendus te klikken komt u meer te weten over het promotie-onderzoek.

Y. Klaver, 24 april, Immune Treatments of Solid Tumors and T Cell Monitoring, Erasmus Universiteit Rotterdam

H. van Andel, 25 april, Wnt Signaling in the Pathogenesis of Multiple Myeloma,1 Universiteit van Amsterdam

P. Reinink, 25 april, Activation of the immune system by self and bacterial lipids, Universiteit Utrecht

H. van den Heuvel, 25 april, Heterologous Immunity in Organ Transplantation, Universiteit Leiden

A.F.M. Jansen, 26 april, Immunology of chronic Q fever, Radboud Universiteit

Peter van Doorn, 1 mei, Functional interactions between factor V and TFPIa during onset of blood coagulation, Universiteit Maastricht

Suzanne Zwaveling, 3 mei, The impact of oral anticoagulants on haemostasis; A step towards individualized therapy, Universiteit Maastricht

V.I. Kullaya, 6 mei, The Interplay between Platelets, Infections and Inflammation, Radboud Universiteit

Anne Cornelissen, 7 mei, The Versatility of ​Mesenchymal Stromal Cells - Means for Optimization, Universiteit van Amsterdam

Sanne van de Bovenkamp, 7 mei, The role of variable domain glycosylation of antibodies in immunity, Universiiteit van Amsterdam

L.P.W.M. Lelieveldt, 8 mei, Chemical Strategies for Antigen‐Selective Targeting of Autoreactive B Cells, Radboud Universiteit

R.J.T. Kramann, 8 mei, Untangling Cellular and Molecular Mechanisms of Fibrotic Disease, Erasmus Universiteit Rotterdam

A.P. Bastidas Coral, 9 mei, Cytokines and Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells, Vrije Universiteit

E.J. Tanis, 9 mei, Transcriptional regulation in epidermal stem cells, Radboud Universiteit

P.S. Leferink, 14 mei, Induced pluripotent stem cell research for Vanishing White Matter - from in vitro disease modeling to in vivo transplantation therapy, Vrije Universiteit

Djuna de Back, 14 mei, Red blood cells, far more than oxygen transporters alone, Universiteit van Amsterdam

Mariona Baliu Piqué, 20 mei, In vivo lymphocyte dynamics: from infection to immune reconstitution, Universiteit Utrecht

Oratie

23 mei 2019, Oratie Prof. dr. S Nezhentsev, Hoogleraar Translationele Immunologie: "Genetic revolution - a view from inside". Vrije Universiteit.

Copyright © 2019 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door Heesakker Tekst en Communicatie, www.heesakkertekst.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp