Copy

Voorzitter Erik Beckers benoemd tot hoogleraar


Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht heeft onze voorzitter Erik Beckers met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde in het bijzonder Hematologie. Wij feliciteren Erik van harte met deze eervolle benoeming.
 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering en toelichting


De Algemene Ledenvergadering zal in digitale vorm gehouden worden op 7 oktober a.s. Daaraan voorafgaand zullen de voorzitters van de werkgroepen een toelichting geven op de vernieuwde richtlijn Bloedtransfusiebeleid.
 
Lees meer

Autorisatiefase laatste modules Richtlijn Bloedtransfusiebeleid


De resterende onderdelen van de gereviseerde Richtlijn Bloedtransfusiebeleid zijn deze maand aan de diverse beroepsverenigingen aangeboden ter autorisatie. Het betreft een drietal modules.
 
Lees meer

Promoties

Tijdens de Corona -maatregelen zijn sommige promoties uitgesteld tot later dit jaar. Andere promoties vinden online plaats. Bent u betrokken als promovendus, copromotor of opponent, geef bloedtransfusie-gerelateerde promoties dan door via communicatie@nvbtransfusie.nl. Ook aankondigingen van oraties zijn van harte welkom.

Lees meer
Facebook
Email
Copyright © 2020 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door RauwCC, www.rauwcc.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp