Copy
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
december 2019
Kerstwens

Beste leden,

Aan het eind van 2019 kijk ik met u terug naar het afgelopen jaar, waarin de NVB wederom betrokken is geweest bij tal van activiteiten voor de grote transfusie familie.
Zoals altijd geldt het NVB-TRIP symposium als hoogtepunt voor onze leden. Voor mij persoonlijk was de sociale activiteit op de woensdagavond onvergetelijk; ik vroeg me af of we geen nieuwe traditie van karaoke kunnen starten.

Veel leden zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van het consortium, Kennisplatform Zuidoost Nederland, hemovigilantieplatform en deskundigheidsbevordering.

Ik wil alle vrijwillige leden die dit mogelijk hebben gemaakt van harte danken voor hun inzet het afgelopen jaar.

Het bestuur is trots op het nieuwe logo, die de verbinding tussen donor en ontvanger perfect verbeeldt; wat ik beschouw als het bestaansrecht van onze vereniging.

Op naar een nieuw jaar en nieuwe uitdagingen.
Ik wens u allen fijne feestdagen toe en een memorabel 2020.

Erik Beckers, voorzitter

Thema NVB-TRIP Symposium 2020: Veroudering
In januari opent de inschrijving voor het NVB-TRIP Symposium, dat gehouden zal worden op 13 en 14 mei in Congrescentrum ReeHorst te Ede, via de NVB-website. De symposiumcommissie is al een eind op weg met het programma van het NVB TRIP symposium 2020. Het thema zal zijn: Veroudering. Ook de plenaire sprekers zijn al bekend. Lees meer op de website.
Word lid van de NVB-LinkedIn groep
 
De NVB heeft nu ook haar eigen groep op LinkedIn, het online sociale platform voor professionals: https://www.linkedin.com/groups/8865265/. Via deze groep willen we directer in contact komen met u, onze leden, en willen we u in staat stellen om met elkaar in gesprek te gaan. Meld u aan voor de groep en praat mee!
Ledeninlog op de NVB-website
 
Zoals al eerder aangekondigd, heeft de NVB toegang tot de ISBT-leermaterialen weten te regelen voor de leden. Om toegang te krijgen tot deze materialen, moet u op de NVB-website inloggen op het deel 'Voor leden'. Daarvoor moet u zich aanmelden met uw lidmaatschapsnummer. Hoe dat gaat? Daar ontvangt u binnenkort een email over, of, als uw emailadres niet bij het bestuur bekend is, een brief.
Ontvangt u liever een email dan een brief, maar is uw emailadres niet bekend bij het bestuur? Stuur dan een email naar communicatie@nvbtransfusie.nl met als onderwerp 'leden login'.
 
Herhaalde oproep
Contributie: vergeet niet te betalen!

Beste leden,
In september van dit jaar ontving u de factuur voor het lidmaatschap van de NVB over 2019. In de vorige nieuwsbrieven deed ik al een oproep, maar helaas heeft nog steeds niet iedereen betaald. Zou u, indien u nog niet betaald heeft, de €25,- alsnog willen storten?
Bij voorbaat dank!
Harry de Wit,
Penningmeester NVB
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie

Op dinsdag 3 maart 2020 staat de volgende bijeenkomst Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie op de agenda. Judith Allen van het HagaZiekenhuis te Den Haag heeft kunnen regelen dat wij te gast zijn in haar ziekenhuis en dat we ook een lunch aangeboden krijgen. Dank daarvoor!
 
Locatie: HagaZiekenhuis, Den Haag
Parkeren: U kunt (betaald) parkeren bij het ziekenhuis. Het HagaZiekenhuis is uiteraard ook goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer
Aanvang: 10:00 uur (koffie vanaf 9:30)
Einde: 16:00 uur
Kosten: deelname is gratis
Vereiste voor deelname: u moet lid zijn of lid worden van de NVB
 
Programma:
  • Een Haagse transfusiecasus
  • Problemen rondom bacteriën en bloedtransfusie
  • Lunch (deze wordt u aangeboden door het HagaZiekenhuis)
  • Brainstormsessie "functie hemovigilantie medewerker"
  • Jehovah's Getuigen en bloedtransfusie
  • "Als Hb daalt na transfusie"
  • Afsluiting door de organisatie
 
Aanmelden: U kunt zich nog aanmelden door een mail te sturen naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl; graag hierin vermelden uw naam, de instelling waarin U werkzaam bent en uw lidmaatschapsnummer van de NVB (te vinden op de contributiefactuur). Er kunnen zich voor deze dag maximaal 25  deelnemers aanmelden. U stuurt vanaf uw eigen mailadres een bericht naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl. U kunt  niet voor meerdere mensen tegelijkertijd (in één mail) een aanmelding doen. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op basis van binnenkomst (datum/tijd van het versturen van de mail) van de aanmelding. Alleen aanmeldingen via bovenstaand email adres worden in behandeling genomen. Er zullen vijf aanmeldingen op de reservelijst komen te staan. Bij afmelding van een deelnemer, zal de eerste op de reservelijst worden benaderd. Half januari wordt aan de deelnemers bekend gemaakt of zij een plek op de bijeenkomst hebben kunnen bemachtigen.
Afmelden: kunt u onverhoopt toch niet deelnemen, maar heeft u zich al wel opgegeven? Meldt u dan af middels een email. Dit geeft deelnemers op de reservelijst de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen.
Promoties

De NVB feliciteert de volgende promovendi:
7 januari - Alice Muggen, Chronic Lymphocytic Leukemia: The B cell receptor and beyond, Erasmus Universiteit Rotterdam
10 januari - A. Ravi, Airway Epithelium and Asthma: Virus Exposure, Airway Inflammation and Metabolism, Universiteit van Amsterdam
14 januari - Caroline Wiggers, Tackling acute myeloid leukemia, Universiteit Utrecht
23 januari - M.A.M. van Delf, The characterization of anti-Carbamylated protein antibodies in rheumatic diseases, Universiteit Leiden
30 januari - A.C. Kempers, The Anti-Citrullinated Protein Antibody immune response and its effector functions in Rheumatoid Arthritis, Universiteit Leiden

Landelijk Hemaferese Symposium 2020

Op 6 maart 2020 vindt in het LUMC het Landelijk Hemaferese Symposium 2020 plaats, een vervolg op het voormalige Haagse Hemaferesesymposium.
Op de website van Boerhaave Nascholing kunt u meer lezen over het programma en de locatie en zich inschrijven.
Facebook
Tweet
Email
Copyright © 2019 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door Heesakker Tekst en Communicatie, www.heesakkertekst.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp