Copy
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
november 2019
Daar is het dan: het nieuwe NVB-logo

In de vorige nieuwsbrief beloofde ik dat u ditmaal het nieuwe logo te zien zou krijgen. Welnu, hier is het, ontworpen door Nathan van Hulst:


Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Zelf zijn we er erg blij mee, omdat we denken dat het alle facetten van ons vakgebied mooi in beeld brengt. Vanaf nu voeren we dit logo in al onze officiële uitingen, en dus ook op de website en in deze nieuwsbrief!

Erik Beckers, voorzitter

Herhaalde oproep
Contributie: vergeet niet te betalen!

Beste leden,
In september van dit jaar ontving u de factuur voor het lidmaatschap van de NVB over 2019. In de vorige nieuwsbrief deed ik al een oproep, maar helaas heeft nog steeds niet iedereen betaald. Zou u, indien u nog niet betaald heeft, de €25,- alsnog willen storten?
Bij voorbaat dank!
Harry de Wit,
Penningmeester NVB
Transfusies bij kinderen, nog in de kinderschoenen?
 
Een speciale werkgroep ‘Kind en Transfusie’ moet ervoor gaan zorgen dat er meer kennis wordt uitgewisseld over transfusies met bloedproducten bij kinderen. Sanquin richtte de werkgroep op, en richtte een deel van de website in met informatie over het onderwerp. Ook is het mogelijk vragen aan de werkgroep voor te leggen. In de werkgroep nemen zitting Eline Huisman, Karin Fijnvandraat, Jessie Luken en Hans Vrielink.
Lees meer op de NVB-website
 
Elise Huisman, Kinderhematoloog Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis en Transfusiespecialist bij Unit transfusiegeneeskunde Sanquin

 
Even voorstellen: Stichting Vrienden van de NVB
 
De Stichting Vrienden van de NVB beoogt - net als de NVB zelf - de kwaliteit van de bloedtransfusiegeneeskunde in Nederland te bevorderen. De Stichting doet dat door het ondersteunen van de NVB bij het realiseren van hun doelstellingen.
De Stichting is niet in de gelegenheid bij te dragen aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Wel kunnen wij in beperkte mate ondersteunen bij coördinerende activiteiten en kennisoverdracht.
Bent u NVB-lid en heeft u suggesties of concrete voorstellen waaraan onze Stichting mogelijk een financiële bijdrage zou kunnen leveren, bezoek dan onze website www.vriendennvb.nl voor meer informatie.
 
Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie

Op dinsdag 3 maart 2020 staat de volgende bijeenkomst Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie op de agenda. Judith Allen van het HagaZiekenhuis te Den Haag heeft kunnen regelen dat wij te gast zijn in haar ziekenhuis en dat we ook een lunch aangeboden krijgen. Dank daarvoor!
 
Locatie: HagaZiekenhuis, Den Haag
Parkeren: u ontvangt een uitrijkaart, het HagaZiekenhuis is uiteraard ook goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer
Aanvang: 10:00 uur (koffie vanaf 9:30)
Einde: 16:00 uur
Kosten: deelname is gratis
Vereiste voor deelname: u moet lid zijn of lid worden van de NVB
 
Programma:
  • Een Haagse transfusiecasus
  • Problemen rondom bacteriën en bloedtransfusie
  • Lunch (deze wordt u aangeboden door het HagaZiekenhuis)
  • Brainstormsessie "functie hemovigilantie medewerker"
  • Jehovah's Getuigen en bloedtransfusie
  • "Als Hb daalt na transfusie"
  • Afsluiting door de organisatie
 
Aanmelden: U kunt zich vanaf heden aanmelden door een mail te sturen naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl; graag hierin vermelden uw naam, de instelling waarin U werkzaam bent en uw lidmaatschapsnummer van de NVB (te vinden op de contributiefactuur). Er kunnen zich voor deze dag maximaal 25  deelnemers aanmelden. U stuurt vanaf uw eigen mailadres een bericht naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl. U kunt  niet voor meerdere mensen tegelijkertijd (in één mail) een aanmelding doen. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op basis van binnenkomst (datum/tijd van het versturen van de mail) van de aanmelding. Alleen aanmeldingen via bovenstaand email adres worden in behandeling genomen. Er zullen vijf aanmeldingen op de reservelijst komen te staan. Bij afmelding van een deelnemer, zal de eerste op de reservelijst worden benaderd. Half januari wordt aan de deelnemers bekend gemaakt of zij een plek op de bijeenkomst hebben kunnen bemachtigen.
Afmelden: kunt u onverhoopt toch niet deelnemen, maar heeft u zich al wel opgegeven? Meldt u dan af middels een email. Dit geeft deelnemers op de reservelijst de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen.
Geslaagde Casuïstiekbijeenkomst 
van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO

 
Op donderdag 21 november 2019 organiseerde het Kennisplatform ZO een onderwijsmiddag in het Maxima Medisch Centrum (MMC) Veldhoven. Dit keer stond casuïstiek centraal. Ruim honderd deelnemers luisterden naar presentaties uit de praktijk van verschillende ziekenhuizen en Sanquin.
Professionals uit de ziekenhuizen en van Sanquin namen de toehoorders mee in hun bijzondere casus. Het eerste deel van het programma stond in het teken van zwangerschap en antistoffen. Na de pauze volgden nog vier verschillende casussen.

Lees het volledige verslag op de NVB-website

Op 2 april 2020 vindt de eerstvolgende onderwijsbijeenkomst plaats.

Op de foto: De presentoren van de Onderwijsbijeenkomst met dagvoorzitter Renée Vossen. Van beneden naar boven, v.l.n.r.: Annegeet van den Bos, Renée Vossen, Saskia Spelmink, Masja de Haas, Arjan van Adrichem, Ellen Schmitz, Erwin van Litsenburg en Joyce van Beers.
Najaarsbijeenkomst Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek
 
Op vrijdagmiddag 22 november waren zo’n 30 professionals die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van bloedtransfusiegeneeskunde bijeen op de najaarsbijeenkomst van het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek. Met een deel presentaties en een deel bespreken van de drie researchprojecten die na de brainstormsessie van 29 maart van start gingen, was de dag goed gevuld. Erik Beckers verving Dorothea Evers, die met zwangerschapsverlof is, als dagvoorzitter.
 
Lees het volledige verslag op de website.

Volgende bijeenkomst: vrijdagmiddag 17 april 2020, in het UMC Utrecht.
Ben u geïnteresseerd in deelname in een van de researchgroepen, of wilt u uw onderzoeksproject presenteren op een Consortiumbijeenkomst, stuurt u dan s.v.p. een mail naar: consortium@nvbtransfusie.nl. Wij nemen dan contact met u op.
Promoties

De NVB feliciteert de volgende promovendi:
27 november, Marja Bulte - ter Meer, Vascular regeneration using cells, biomaterials and prodrugs, Radboud Universiteit Nijmegen
28 november, Seline Zwarthoff, How antibodies drive complement activation: Paving the road towards effective therapeutics, Universiteit Utrecht
29 november, Bechara Mfarrej, Tackling major hurdles in cell therapy translational research different products, common challenges, Universiteit Utrecht
4 december, Desirée Perlee, Modulation of Innate Immunity During Endotoxemia and Gram-Negative Infection, Universiteit van Amsterdam
5 december, Frank Schaftenaar, Modulation of the immune system for treatment of atherosclerosis, Universiteit Leiden
18 december, Margit Boshuizen, Modulating iron metabolism in anemia of inflammation in the critically ill,Universiteit van Amsterdam
 

Landelijk Hemaferese Symposium 2020

Op 6 maart 2020 vindt in het LUMC het Landelijk Hemaferese Symposium 2020 plaats, een vervolg op het voormalige Haagse Hemaferesesymposium.
Op de website van Boerhaave Nascholing kunt u meer lezen over het programma en de locatie en zich inschrijven.
Facebook
Tweet
Email
Copyright © 2019 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door Heesakker Tekst en Communicatie, www.heesakkertekst.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp