Copy
Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
december 2018
Beste leden,

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 realiseer ik me dat het afgelopen jaar enorm snel is verlopen. Ligt het aan mij, of komt het door de veelheid van activiteiten waardoor het afgelopen jaar in een sneltreinvaart is verlopen? 
De laatste helft van december is er met de aankomende vrije dagen in het vooruitzicht traditioneel meer tijd voor reflectie op gebeurtenissen van het afgelopen jaar, op zowel de fijne als de minder fijne. 
Tegelijkertijd verheug ik me op alle nieuwe, bekende/verwachte activiteiten en kijk ik uit naar de nog onbekende/onverwachte gebeurtenissen die 2019 voor ons in petto houdt. Het NVB-TRIP Symposium in mei 2019 is een vast jaarlijks gegeven; de organisatiecommissie en de wetenschappelijke commissie liggen inmiddels goed op schema om dit weer voor u te realiseren. Ook de overige commissies (Consortium, communicatie, hemovigilantieplatform, onderwijs, website) zullen hun goede voornemens wederom in actieve daden omzetten. 2019 belooft wederom barstensvol activiteiten op transfusiegebied te zijn. De NVB website en deze nieuwsbrief zullen u hierover op de hoogte houden.
Namens het NVB bestuur wens ik u en de uwen fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
- Erik Beckers
NVB-TRIP Symposium 2019, 15 en 16 mei, ReeHorst

Inschrijving opent op 1 januari


Vanaf 1 januari 2019 kunt u zich weer inschrijven voor het NVB-TRIP Symposium via de link op de NVB-website. Vanaf diezelfde datum kunt u ook abstracts indienen en meedingen naar de Van Dijk Prijzen. Evenals in vorige jaren vindt de bijeenkomst plaats in Congrescentrum de ReeHorst in Ede, ditmaal op woensdag 15 en donderdag 16 mei.

Thema en sprekers
Meldden we in de vorige nieuwsbrief al dat Simon Stanworth (University of Oxford, UK), Suzanne Fustolo-Gunnink (Sanquin), Ellen van der Schoot, en Hans Zaaijer als sprekers waren gestrikt, afgelopen maand is daar nog de naam van Karina Yazdanbakhsh van het New York Blood Center bijgekomen. Al met al wordt er dus goed invulling gegeven aan het thema: 'Nieuwe ontwikkelingen in de transfusiegeneeskunde', met op woensdag 15 mei de nadruk op pediatrische transfusies, en op donderdag 16 mei op transfusiegerelateerde infecties.

Van Dijk prijzen
Net als in voorgaande jaren worden ook tijdens deze editie van het symposium de Van Dijk prijzen toegekend voor de beste afstudeerscriptie en het beste proefschrift van 2018 op het gebied van bloedtransfusie. Op de website kunt u meer over deze prijzen lezen. Meedingen? Dien uiterlijk 15 maart 2019 een kopie van uw proefschrift of afstudeerscriptie in, samen met een aanbevelingsbrief van de supervisor of (co)promotor aan de secretaris van de NVB (secretaris@nvbtransfusie.nl).

Registreren en abstracts
Per 1 januari kunt u zich aanmelden als bezoeker. Dat kan voor één of beide dagen, en daarnaast kunt u deelnemen aan een avondprogramma op woensdag 15 mei. Wat dat programma inhoudt blijft zoals altijd een verrassing, maar in ieder geval maakt een maaltijd er deel van uit en kunt u op het aanmeldformulier aangeven of u dieetwensen heeft, en of u vervoer naar de locatie wenst.
De prijzen voor deelname zijn dit jaar:
Woensdag 15 of donderdag 16 mei: € 90,- voor niet-leden, € 70,- voor leden
Woensdag 15 én donderdag 16 mei: € 135,- voor niet-leden, € 115,- voor leden
Avondprogramma 15 mei: € 35,-

Per 1 januari opent ook de mogelijkheid tot het indienen van abstracts. Die kunnen gaan over wetenschappelijk onderzoek of over casuïstiek. Dient u een abstract in, dan mag u ook een poster ophangen tijdens het symposium, en een presentatie houden (maar dat hoeft niet). In 2018 viel het de organisatie op dat er naar verhouding weinig casuïstiek-abstracts werden ingediend. Daarom dit jaar de oproep aan iedereen die een interessant en relevant casuïstiek verhaal te vertellen heeft, om dat toch vooral in te dienen!
Abstracts kunnen worden ingediend tot vrijdag 1 maart. Op de website kunt u precies lezen aan welke richtlijnen uw abstract moet voldoen.

Oproep: Heeft u uw contributie 2018 al betaald?

In oktober ging de brief met acceptgiro uit met het verzoek uw contributie voor het NVB-lidmaatschap over 2018 te betalen. Velen van u hebben reeds betaald, waarvoor dank! Helaas is het sommigen nog aan de aandacht ontsnapt. Geldt dit voor u? Mogen we u dan vriendelijk verzoeken om alsnog te betalen? Alvast hartelijk bedankt voor uw aandacht.
Is er een reden waardoor u nog niet hebt betaald, of niet kunt betalen? Neem dan contact op met mij: penningmeester@nvbtransfusie.nl.
- Harry de Wit, penningmeester NVB
Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO
Verslag Onderwijsbijeenkomst
CASUÏSTIEK


door Erik Beckers
Het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost hield op 6 december een themamiddag casuïstiek in het MMC Veldhoven, waar meer dan 100 belangstellenden op af waren gekomen. Er werden presentaties uit verschillende ziekenhuizen gehouden, ingedeeld in de thema’s preventie van hemolytische ziekte van de pasgeborene en sikkelcelziekte.

De rode draad was steeds de onmisbare samenwerking tussen transfusielab-Sanquin IHD-behandelend arts. Nieuwe data en overtuigende evidence over het wereldberoemde Nederlandse preventieve K-negatief beleid werden gedeeld. Ook werd een indrukwekkende casus over acute chest syndroom gepresenteerd, waarin de succesvolle optimale behandeling mogelijk werd gemaakt door samenwerking tussen ziekenhuis, Sanquin UTG, Sanquin Bloedbank Nijmegen en Amsterdam, nachtelijke spoedritten door chauffeurs en Sanquin therapeutisch aferese team.
Pauze tijdens de onderwijsbijeenkomst van het Kennisplatform.
De middag werd gecompleteerd door een zeer gewaardeerde presentatie over anafylaxie door transfusie, waarbij een evenwichtig en genuanceerd overzicht werd gegeven over IgA deficiëntie, allo-anti-IgA en preventieve maatregelen.

Veel dank aan de ziekenhuizen en de presentatoren voor hun mooie presentaties. Deze zijn binnenkort na te lezen op de Kennisplatformpagina's van de NVB-website.

Op donderdagmiddag  21 maart is de volgende bijeenkomst. Hou de NVB Nieuwsbrief en de website in de gaten voor meer informatie. Belangstellenden krijgen het programma toegestuurd.
Heeft u ideeën, een item dat u graag behandeld zou willen zien op de Onderwijsbijeenkomst, of wilt u zélf een presentatie geven, mail dan naar: Onderwijsbijeenkomst@sanquin.nl.

Graag tot 21 maart in Veldhoven!

Gezocht:

NVB-lid met belangstelling voor en kennis van sociale media. De communicatiecommissie wil graag meer aandacht genereren voor de activiteiten van de NVB via Sociale Media zoals LinkedIn. We hopen daarmee zowel leden als andere geïnteresseerden (professionals en algemeen publiek) beter te kunnen informeren over onze activiteiten. Belangstelling? Stuur een mail aan Jan Willem Smeenk.

Evaluatie sessies Deskundigheidsbevordering Hemovigilantiemedewerkers:

Interactieve bijeenkomsten gewaardeerd


In het afgelopen jaar startte een samenwerkingsverband van Bureau TRIP, Sanquin Amsterdam en Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk met het organiseren van drie sessies Deskundigheidsbevordering voor Hemovigilantiemedewerkers. Na deze eerste drie sessies is er behoefte aan meer, zo blijkt uit de Volgende evaluatie door Manon Klein Douwel. Vooral intreractieve programma's worden gewaardeerd.

Op 29 november 2017 vond de eerste van drie dagen Deskundigheidsbevordering voor Hemovigilantiemedewerkers plaats.Sanquin Amsterdam en Peter van den Burg stelden voor deze dag belangeloos tijd, ruimte, sprekers en middelen ter beschikking. De evaluatie van de dag leverde veel complimenten op, en uiteraard ook veel punten die voor verbetering vatbaar waren. Onder andere de koffie- en theevoorziening, betere tijdsbewaking en wat meer interactie waren punten die naar voren kwamen. De evaluatie en een aantal presentaties hebben de deelnemers inmiddels ontvangen. De eerste dag werd bezocht door 22 hemovigilantiemedewerkers.

Op dinsdag 12 juni 2018 vond de tweede dag plaats. Hemovigilantiemedewerker Gerda van Grootveld en klinisch chemicus Taco Bruin hebben voor deze dag belangeloos tijd, ruimte en een deel van de sprekers ter beschikking gesteld. Deze tweede dag werd bezocht door 23 deelnemers. Het ochtendprogramma was zeer divers en bestond uit een deel elektronische identificatie in de transfusieketen, educatie van de verpleegkundige en interpretatie van lab-uitslagen na een transfusiereactie. Na een goede lunch, waarin ook veel informatie werd uitgewisseld, werd de dag vervolgd met een boeiend middagprogramma. Dr. Erik Beckers, hematoloog MUMC+, en dr. Lizzy van Pampus, transfusiespecialist, gaven een uiteenzetting van theorie en casuïstiek omtrent transfusiereacties, met name de reacties waarbij dyspnoe bij de patiënt optrad. Ook werd de AIHA behandeld aan de hand van enkele boeiende casussen.

Op 20 september van dit jaar vond de 3e bijeenkomst Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaats, ditmaal bij bureau TRIP in Leiden, waar ons een gastvrije ontvangst wachtte. Deze dag werd wederom goed bezocht door 19 collega’s uit het hele land. Het was een interactieve dag waarbij het leren met en van elkaar centraal stond. Wederom waren enkele bevlogen gastsprekers bereid gevonden om hun verhaal met ons te delen. Het programma startte met Ryanne Lieshout (Sanquin), die ons meenam in de wereld van opdoemende infecties en de afwegingen t.a.v. de veiligheid van bloedproducten. Vervolgens gaf Anita van Tilborgh (TRIP) ons een voorproefje van het TRIP jaarverslag. Ze nam ons, voorzien van stemkastjes, mee door casuïstiek van meldingen en de vraag op welke manier we elkaar kunnen ondersteunen bij het aanpakken van landelijke trends. Jo Wiersum (TRIP) gaf een helder beeld van de onduidelijkheden in de definitie van TACO en de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn om hier internationale consensus over te krijgen. Naar verwachting zal begin 2019 de herziene TACO definitie door TRIP worden geïmplementeerd in het meldsysteem. Mede door het interactieve succes van deze dag vloog de tijd en is besloten het onderwerp “jaarverslag” over te hevelen naar een volgende keer.

Vijf deelnemers hebben aangegeven dat zij wel willen deelnemen aan een werkgroep om de Deskundigheidsbevordering voort te zetten. Manon Klein Douwel neemt contact op met deze deelnemers.

Innovative cellular approaches for transfusion medicine

Dit is het thema van het 7e Sanquin Spring Seminar dat gehouden zal worden op 5 april 2019 bij Sanquin, Amsterdam. Dit eendaags seminar is vrij toegankelijk, maar registeren is verplicht en nu al mogelijk. Het programma is onderverdeeld in drie sessies waarvoor de keynote speakers al hebben toegezegd.

  1. Sessie I – Rode cellen (Keynotes: Matthew Porteus (Stanford University School of Medicine, USA) en Ash Toye (University of Bristol, United Kingdom;
  2. Sessie II - Plaatjes (Keynotes: Kathleen Freson (Catholic University Leuven, Belgium) en Cedric Ghevaert (University of Cambridge, United Kingdom) en
  3. Sessie III - Stamcellen (keynote: Paul Frenette (Albert Einstein College of Medicine, New York, USA).

Meer informatie over het programma op de Sanquin-website.  Abstract deadline: 28 januari 2019.

Agenda

25-27 januari - 13th Dutch Hematology Congress NVvH, Papendal, Arnhem
6-8 februari - 12th Congress of the European association for hemophilia and associated disorders (EAHAD), Praag, Tjechië
24-26 februari - 1st Immunology & Inflammation (I & I) Conference, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Langenbeck-Virchow-Haus, Berlijn, Duitsland
18-19 maart - 16th World Hematology Congress, Rome, Italië
 
Copyright © 2018 Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB. Deze nieuwsbrief werd vervaardigd door Heesakker Tekst en Communicatie, www.heesakkertekst.nl in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB).


Wilt u wijzigingen aanbrengen in de manier waarop u deze emails ontvangt?
Verander uw voorkeuren of meld u af als ontvanger van de nieuwsbrief


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie NVB · Prinseneiland 67-A · Amsterdam, 1013 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp